Chủ đề: C��ng Ngh���

Có 415 bài viết

C++ là ngôn ngữ tốt nhất
C++ là ngôn ngữ tốt nhất

Ngày nay, có nhiều ngôn ngữ lập trình cho phép các nhà phát triển làm việc hiệu quả hơn so với C cho các loại dự án khác nhau. Có những ngôn ngữ cấp cao hơn ...

Nếu ... khác nếu c ++
Nếu ... khác nếu c ++

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách sử dụng câu lệnh if trong C. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các câu lệnh if other, lồng ...

Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100 trong C++
Tính tổng các số nguyên tố từ 1 đến 100 trong C++

upto = int(input(Tìm tổng các số nguyên tố tối đa. )) tổng = 0 cho số trong phạm vi (2, tối đa + 1). i = 2 cho tôi trong phạm vi (2, num). nếu (int(num % i) == 0). i = ...

Which member is accessible from anywhere outside the class but within a program?
Which member is accessible from anywhere outside the class but within a program?

Java access modifiers are used to provide access control in java. Java provides access control through three keywords - private, protected and public. We are not required to use these access ...

Khóa học c++ oop
Khóa học c++ oop

Chương trình giảng dạy của OSSU là một nền giáo dục hoàn chỉnh về khoa học máy tính sử dụng các tài liệu trực tuyến. Nó không chỉ đơn thuần là để ...

Chạy đồng thời hai vòng lặp C++
Chạy đồng thời hai vòng lặp C++

Nếu điều này dành cho dòng Power Automate, hãy sử dụng điều khiển đồng thời trong cài đặt của vòng lặp mà bạn muốn chạy đồng thời, nếu không và ý ...

Hướng dẫn static c++ là gì
Hướng dẫn static c++ là gì

Biến Static, Biến Extern, Biến Register và Biến Volatile là các dạng đặc biệt khi khai báo biến. Đây là kiến thức nâng cao khi chúng ta sử dụng biến trong lập ...

Java hay C++ cái nào tốt hơn
Java hay C++ cái nào tốt hơn

Cái nào tốt hơn C ++ so với Java? Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như loại, độ phức tạp, TTM (thời gian đưa ra ...

Nhiều biến trong câu lệnh if C++
Nhiều biến trong câu lệnh if C++

Mỗi khai báo phải dành cho một biến duy nhất, trên dòng riêng của nó, với chú thích giải thích về vai trò của biến đó. Khai báo nhiều biến trong một lần ...

Top 20 cửa hàng c Thành phố Sơn La Sơn La 2022
Top 20 cửa hàng c Thành phố Sơn La Sơn La 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng c Thành phố Sơn La Sơn La 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Vincom Plaza Sơn La 967 đánh ...

Nối chuỗi c++
Nối chuỗi c++

Hàm Trả về Kiểu Mô tả Ví dụ Kết quảascii(string) int Mã ASCII của ký tự đầu tiên của đối số. Đối với UTF8 trả về điểm mã Unicode của ký tự. Đối ...

Lấy chuỗi con trong c++
Lấy chuỗi con trong c++

Nhờ mọi người xem giúp hàm cắt chuỗi của mình sai ở đâu mà nó lại in ra kí tự lạ vậy nhỉ. Rõ ràng mình đã xét kí tự kết thúc chuỗi rồi. Mình cảm ...

Fwrite C++
Fwrite C++

Hàm <?php $file_01 = fopen(file/text_01.txt,w); $file_02 = fopen(file/text_02.txt,w); $file_03 = fopen(file/text_03.txt,w); fwrite($file_01, Tai lieu huong dan hoc ...

Chức năng quá tải trong c ++
Chức năng quá tải trong c ++

❌ Đừng bao giờ sử dụng các loại ts/* OK */function reverse(s: string): string;8, ts/* OK */function reverse(s: string): string;9, ts/* WRONG */function fn(x: () => any) { x();}0, ...

Top 20 cửa hàng c&h Huyện Bàu Bàng Bình Dương 2022
Top 20 cửa hàng c&h Huyện Bàu Bàng Bình Dương 2022

Có tổng 11624 đánh giá về Top 20 cửa hàng c&h Huyện Bàu Bàng Bình Dương 2022 Cơm tấm Ba Ghiền 3479 đánh giá Địa chỉ: ...

Hướng dẫn why we use while loop in python - tại sao chúng ta sử dụng vòng lặp while trong python
Hướng dẫn why we use while loop in python - tại sao chúng ta sử dụng vòng lặp while trong python

Vòng lặp PythonPython có hai lệnh vòng lặp nguyên thủy:trong khi vòng lặp loopscho các vòng lặp loopsVòng lặp trong khiVới vòng lặp trong khi chúng ta có thể thực ...

Hướng dẫn can selenium execute javascript? - selen có thể thực thi javascript không?
Hướng dẫn can selenium execute javascript? - selen có thể thực thi javascript không?

Selenium WebDriver cho phép bạn giao tiếp với các trình duyệt khác nhau để thực hiện các lệnh và xác nhận trên các phần tử DOM.Tuy nhiên, có những trường hợp ...

Hướng dẫn disadvantages of oop in python - nhược điểm của oop trong python
Hướng dẫn disadvantages of oop in python - nhược điểm của oop trong python

Cải thiện bài viếtLưu bài viếtOOP là viết tắt của lập trình hướng đối tượng. Như bạn có thể đoán từ nó tên, nó phá vỡ chương trình trên cơ sở các ...

Hướng dẫn c++ program to check if a number is divisible by 3 - chương trình c ++ để kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 không
Hướng dẫn c++ program to check if a number is divisible by 3 - chương trình c ++ để kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 không

Nhận một số Num và kiểm tra xem Num có chia hết cho 3 không.Mẫu đầu vào 1:27 Đầu ra mẫu 1:Chia hết cho 3Mẫu đầu vào 2:43Đầu ra mẫu 2:Không chia hết cho ...

Hướng dẫn dùng snake java python
Hướng dẫn dùng snake java python

Bài viết này mình sẽ tổng hợp cho các bạn cách lập trình game rắn săn mồi bằng 3 ngôn ngữ C/C++, Java và Javascript với hướng dẫn không thể chi tiết hơn đi ...

Lịch sử về hooking trên windows
Lịch sử về hooking trên windows

Nội dung Text: Hướng dẫn về kỹ thuật hook ...

Hướng dẫn how to find the circumference of a circle in c++ - cách tìm chu vi hình tròn trong c++
Hướng dẫn how to find the circumference of a circle in c++ - cách tìm chu vi hình tròn trong c++

Sự định nghĩaKhi đường kính của một vòng tròn là 1, chu vi của nó là π. Khi bán kính của một vòng tròn là 1, được gọi là một vòng tròn đơn vị, chu vi ...

Hướng dẫn count word in string c++ - đếm từ trong chuỗi C++
Hướng dẫn count word in string c++ - đếm từ trong chuỗi C++

Tôi cần viết một hàm sẽ đếm các từ trong một chuỗi. Với mục đích của bài tập này, một từ được định nghĩa là một chuỗi các ký tự không phải ...

Hướng dẫn reverse element in array javascript - đảo ngược phần tử trong mảng javascript
Hướng dẫn reverse element in array javascript - đảo ngược phần tử trong mảng javascript

Phương thức reverse() đảo ngược một mảng tại chỗ và trả về tham chiếu đến cùng một mảng, phần tử mảng đầu tiên hiện trở thành phần cuối cùng và ...

Which is used to throw an exception
Which is used to throw an exception

Both throw and throws are concepts of exception handling in Java. The throws keyword is used to declare which exceptions can be thrown from a method, while the throw keyword is used to explicitly ...

Hướng dẫn python combinaison - áo liền quần trăn
Hướng dẫn python combinaison - áo liền quần trăn

Python’s Itertool là một mô-đun cung cấp các chức năng khác nhau hoạt động trên các trình vòng lặp để tạo ra các trình vòng lặp phức tạp. Mô-đun này hoạt ...

Hướng dẫn javascript sha256 - jav sha256
Hướng dẫn javascript sha256 - jav sha256

Tôi muốn tính toán HMAC dựa trên SHA256 cho một số key và message ở phía trước bằng JavaScript. Nó dễ dàng được thực hiện trong Python như vậy:import hmac h = ...

Hướng dẫn how do you split a string into text in python? - làm thế nào để bạn tách một chuỗi thành văn bản trong python?
Hướng dẫn how do you split a string into text in python? - làm thế nào để bạn tách một chuỗi thành văn bản trong python?

Phương thức chuỗiThí dụChia một chuỗi thành một danh sách trong đó mỗi từ là một mục danh sách: TXT = Chào mừng đến với rừng rậmx = txt.split () in (x)Hãy ...

Hướng dẫn convert octal to decimal c++ - chuyển đổi bát phân thành thập phân C++
Hướng dẫn convert octal to decimal c++ - chuyển đổi bát phân thành thập phân C++

Trong ví dụ này, bạn sẽ học cách chuyển đổi số octal thành thập phân và ngược lại bằng cách tạo chức năng do người dùng xác định.Để hiểu ví dụ ...

Hướng dẫn is c c++ same as java? - c c ++ có giống với java không?
Hướng dẫn is c c++ same as java? - c c ++ có giống với java không?

Tiếp theo → ← PrevCác ngôn ngữ lập trình C, C ++ và Java là các ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường. Trong phần ...

Hướng dẫn pass in c++ - vượt qua trong c ++
Hướng dẫn pass in c++ - vượt qua trong c ++

Mở đầuKhi học một ngôn ngữ lập trình, một trong những thứ bạn phải nắm được đó là ngôn ngữ đó truyền biến vào hàm bằng cách nào, khi thao tác với ...

Hướng dẫn how to move a character in a string in c++ - cách di chuyển một ký tự trong chuỗi trong c++
Hướng dẫn how to move a character in a string in c++ - cách di chuyển một ký tự trong chuỗi trong c++

Tôi phải di chuyển một ký tự tại một thời điểm trong đầu vào chuỗi của người dùng. Tại mỗi lần lặp, chương trình di chuyển các ký tự sang bên phải ...

Hướng dẫn fstream read binary file c++ - fstream đọc tệp nhị phân c ++
Hướng dẫn fstream read binary file c++ - fstream đọc tệp nhị phân c ++

Tôi đang cố viết mã để đọc một tệp nhị phân vào bộ đệm, sau đó viết bộ đệm vào một tệp khác. Tôi có mã sau, nhưng bộ đệm chỉ lưu trữ một vài ...

Hướng dẫn dùng ranom JavaScript
Hướng dẫn dùng ranom JavaScript

- Ở bài học trước, tôi đã giới thiệu sơ qua về phương thức random() của đối tượng Math, nó dùng để tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1 ...

Linux hỗ trợ semaphore
Linux hỗ trợ semaphore

Giới thiệuNgoài spinlock và mutex lock, ta cũng có thể áp dụng kỹ thuật semaphore để bảo vệ dữ liệu trong critical resource. Không chỉ là một kỹ thuật đồng ...

Hướng dẫn check if set is empty c++ - kiểm tra xem set có trống không C++
Hướng dẫn check if set is empty c++ - kiểm tra xem set có trống không C++

Cải thiện bài viếtLưu bài viếtCác bộ là một loại container kết hợp trong đó mỗi phần tử phải là duy nhất, bởi vì giá trị của phần tử xác định nó. ...

Hướng dẫn while loop scope python - trong khi phạm vi vòng lặp python

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng các câu lệnh Break và tiếp tục để thay đổi luồng của một vòng lặp.Nội dung chính ShowShowVIDEO: Python Break and ...

Hướng dẫn how do you split a string and number in python? - làm thế nào để bạn tách một chuỗi và số trong python?
Hướng dẫn how do you split a string and number in python? - làm thế nào để bạn tách một chuỗi và số trong python?

Tôi muốn phân tách các chuỗi như thế nàyfoofo21 bar432 foobar12345 vào trong[foofo, 21] [bar, 432] [foobar, 12345] Có ai đó biết một cách dễ dàng và đơn ...

Sio2 la oxit gi
Sio2 la oxit gi

Trạng thái tự nhiên:– Trong tự nhiên, nó chủ yếu tồn tại ở dạng khoáng vật thạch anhvàcát.– Thạch anh tinh thể lớn trong suốt không màu1. Tính năng của ...

Hướng dẫn c++ rotate string - C++ xoay chuỗi
Hướng dẫn c++ rotate string - C++ xoay chuỗi

Xem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnXem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnĐưa ra một chuỗi kích thước n, viết ...