Chủ đề: C��ng Ngh���

Có 275 bài viết

Hướng dẫn how do you multiply two numbers in a string in python? - làm thế nào để bạn nhân hai số trong một chuỗi trong python?
Hướng dẫn how do you multiply two numbers in a string in python? - làm thế nào để bạn nhân hai số trong một chuỗi trong python?

Chúng ta đã đi qua cách sử dụng phép nhân trong Python, nhưng bạn có biết rằng Python có thể được sử dụng để nhân số những thứ khác với số không? Trên ...

Chi phí học bằng lái xe C năm 2022
Chi phí học bằng lái xe C năm 2022

chi phí học lái xe hạng c năm 2022 về cơ bản vẫn nằm trong khoảng 7.000.000 vnd – 12.000.000 vnd. So với năm 2021, học phí khối C đã giảm khá nhiều chứ không ...

Hướng dẫn what is connection string in mysql? - chuỗi kết nối trong mysql là gì?
Hướng dẫn what is connection string in mysql? - chuỗi kết nối trong mysql là gì?

4.2.5 & nbsp; Kết nối với máy chủ bằng các chuỗi giống như URI hoặc các cặp giá trị khóa Phần này mô tả việc sử dụng các chuỗi kết nối giống như URI ...

Hướng dẫn calculate power using recursion c++ - tính toán sức mạnh bằng cách sử dụng đệ quy c ++
Hướng dẫn calculate power using recursion c++ - tính toán sức mạnh bằng cách sử dụng đệ quy c ++

Chương trình tính toán sức mạnh bằng cách sử dụng đệ quy#include <stdio.h> int power(int n1, int n2); int main() { int base, a, result; printf(Enter base number: ...

Hướng dẫn print subset of an array recursion c++ - in tập hợp con của một đệ quy mảng c ++
Hướng dẫn print subset of an array recursion c++ - in tập hợp con của một đệ quy mảng c ++

Xem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnXem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcExamples: Input: array = {1, 2, 3} Output: // ...

Hướng dẫn how to connect mysql database in asp net mvc - cách kết nối cơ sở dữ liệu mysql trong asp net mvc
Hướng dẫn how to connect mysql database in asp net mvc - cách kết nối cơ sở dữ liệu mysql trong asp net mvc

Để thêm mục MVC MySQL vào dự án MVC hiện có, trước tiên, hãy thêm mô hình Framework của MySQL Framework. Bỏ qua bước này nếu bạn đã làm điều này. Định cấu ...

Hướng dẫn c++ or python for machine learning - c ++ hoặc python cho học máy
Hướng dẫn c++ or python for machine learning - c ++ hoặc python cho học máy

Bạn tuyên bố rằngC ++ về mặt kỹ thuật là một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn Python.Nhưng tuyên bố đó là sai (hoặc không có ý nghĩa nhiều). Hãy nhớ rằng một ngôn ...

Hướng dẫn what is operator precedence and associativity in php? - ưu tiên toán tử và tính liên kết trong php là gì?
Hướng dẫn what is operator precedence and associativity in php? - ưu tiên toán tử và tính liên kết trong php là gì?

Sự ưu tiên của một toán tử chỉ định cách chặt chẽ nó liên kết hai biểu thức với nhau. Ví dụ: trong biểu thức 1 + 5 * 3, câu trả lời là 16 chứ ...

Hướng dẫn can you translate python into c? - bạn có thể dịch python thành c không?
Hướng dẫn can you translate python into c? - bạn có thể dịch python thành c không?

Tôi biết đây là một chủ đề cũ hơn nhưng tôi muốn cung cấp những gì tôi nghĩ là thông tin hữu ích.Cá nhân tôi sử dụng pypy thực sự dễ dàng cài đặt ...

Hướng dẫn python recursion practice problems with solutions - vấn đề thực hành đệ quy python với giải pháp
Hướng dẫn python recursion practice problems with solutions - vấn đề thực hành đệ quy python với giải pháp

Python: Recursion - Exercises, Practice, Solution Last update on August 19 2022 21:50:47 (UTC/GMT +8 hours)Recursion [ 11 exercises with solution] [An editor is available at the bottom of the page to ...

Giao tiếp giữa các tiến trình linux
Giao tiếp giữa các tiến trình linux

Mở đầuChào các bạn, ở bài viết trước, mình đã giới thiệu đến các bạn tiến trình (process) cũng như những kỹ thuật cơ bản để Quản lý các tiến ...

Hướng dẫn is try catch good javascript? - cố gắng nắm bắt javascript tốt không?
Hướng dẫn is try catch good javascript? - cố gắng nắm bắt javascript tốt không?

Câu lệnh try doSomething(); // SyntaxError catch (e) console.log(e); 2 bao gồm một khối try doSomething(); // SyntaxError catch (e) console.log(e); 3 và khối try doSomething(); // ...

Hướng dẫn can we use if and while loop in python? - chúng ta có thể sử dụng vòng lặp if và while trong python không?
Hướng dẫn can we use if and while loop in python? - chúng ta có thể sử dụng vòng lặp if và while trong python không?

Vì vậy, tôi vẫn đang trong quá trình học Python và tôi gặp khó khăn với các vòng lặp counter = 1 while (counter < 5): if counter < 2: print(Less than 2) ...

Hướng dẫn bảng băm trong python
Hướng dẫn bảng băm trong python

Phải có nhiều từ từ điển Python hơn là tra cứu bàn trên băm (). Bằng thử nghiệm vũ phu, tôi đã tìm thấy sự va chạm băm này:hash collision:Nội dung chính ...

Hướng dẫn chạy code online c++
Hướng dẫn chạy code online c++

Đã đăng vào thg 2 20, 2020 3:25 CH 3 phút đọc Những xu hướng phát triển các web app hiện đại đã giúp cho các lập trình viên có rất nhiều lựa chọn để build ...

Review serum vitamin c của balance
Review serum vitamin c của balance

Bạn đang thắc mắc về công dụng của serum vitamin C Balance xem có tốt không thì hãy theo dõi ngay bài viết cực chi tiết sau đây. Serum Vitamin C Balance là một ...

Hướng dẫn mysql connection pool-manager - trình quản lý hồ bơi kết nối mysql
Hướng dẫn mysql connection pool-manager - trình quản lý hồ bơi kết nối mysql

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu là một quá trình rất tốn tài nguyên và đòi hỏi nhiều chi phí. Hơn nữa, trong một môi trường đa luồng, việc mở và ...

Hướng dẫn how do you print a triangular pattern in python? - làm thế nào để bạn in một mô hình tam giác trong python?
Hướng dẫn how do you print a triangular pattern in python? - làm thế nào để bạn in một mô hình tam giác trong python?

Các mẫu có thể được in bằng Python bằng cách sử dụng đơn giản cho các vòng lặp. Vòng lặp bên ngoài đầu tiên được sử dụng để xử lý số lượng hàng ...

Hướng dẫn is javascript easier than c++ - javascript có dễ hơn c ++ không
Hướng dẫn is javascript easier than c++ - javascript có dễ hơn c ++ không

Tôi thực sự nghĩ rằng JavaScript là một trong những ngôn ngữ tốt nhất để bắt đầu lập trình. Sau này, khi bạn thực sự nhận được nó và bạn muốn đi ...

Hướng dẫn break out of foreach loop javascript - thoát ra khỏi javascript vòng lặp foreach
Hướng dẫn break out of foreach loop javascript - thoát ra khỏi javascript vòng lặp foreach

Ngày 5 tháng 10 năm 2020Hàm forEach() của JavaScript thực thi một hàm trên mọi phần tử trong một mảng. Tuy nhiên, vì forEach() là một hàm chứ không phải là một ...

Hướng dẫn html request - yêu cầu html
Hướng dẫn html request - yêu cầu html

Ở bài viết Sơ lược về mô hình Client-Server và giao thức HTTP, chúng ta đã cùng hiểu về mô hình client-server, hiểu được nguyên lý hoạt động của giao thức ...

Hướng dẫn test python code online - kiểm tra mã python trực tuyến
Hướng dẫn test python code online - kiểm tra mã python trực tuyến

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn dùng xatch trong PHP
Hướng dẫn dùng xatch trong PHP

1. Ngoại lệ (Exception) là cái khỉ gì?Bạn đã nghe nhiều đến Bug (hay còn gọi là lỗi) hoặc ngoại lệ trong lập trình rồi nhỉ? Ví dụ thế này, bỗng một ...

Top 20 cửa hàng c Thị xã Phước Long Bình Phước 2022
Top 20 cửa hàng c Thị xã Phước Long Bình Phước 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng c Thị xã Phước Long Bình Phước 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Trung tâm Hành chính Thị xã Phước ...

Hướng dẫn subtract 1 month from date in python - trừ đi 1 tháng kể từ ngày trong python
Hướng dẫn subtract 1 month from date in python - trừ đi 1 tháng kể từ ngày trong python

Thử cái này:def monthdelta(date, delta): m, y = (date.month+delta) % 12, date.year + ((date.month)+delta-1) // 12 if not m: m = 12 d = min(date.day, [31, 29 if y%4==0 and (not ...

Hướng dẫn print hello world c++ - in hello world c ++
Hướng dẫn print hello world c++ - in hello world c ++

Login Registerwith your social networkOR Resend activation email Not a member? Register I cant rememeber my password This site is protected by reCAPTCHA and Terms of Use apply. I agree to the ...

Hướng dẫn remove object in list python - loại bỏ đối tượng trong danh sách python
Hướng dẫn remove object in list python - loại bỏ đối tượng trong danh sách python

Trong Python, sử dụng các phương thức l = [0, 10, 20, 30, 40, 50] print(l.pop(0)) # 0 print(l) # [10, 20, 30, 40, 50] print(l.pop(3)) # 40 print(l) # [10, 20, 30, 50] 5 l = [0, 10, 20, ...

Hướng dẫn dùng control-m substr trong PHP
Hướng dẫn dùng control-m substr trong PHP

Hàm substr() giúp chúng ta cắt một phần của chuỗi ban đầu trong php. Cú phápsubstr ( string $string , int $start [, int $length ] )Input:$string là chuỗi ban đầu$start là ...

Hướng dẫn leetcode treenode python - leetcode treenode python
Hướng dẫn leetcode treenode python - leetcode treenode python

Cây đại diện cho các nút được kết nối bởi các cạnh. Nó là một cấu trúc dữ liệu phi tuyến tính. Nó có các thuộc tính sau -Nội phân Chính showShowTạo ...

Hướng dẫn east text detection python - trăn phát hiện văn bản đông
Hướng dẫn east text detection python - trăn phát hiện văn bản đông

Như trước đây, chúng tôi đã thấy cách nhận dạng văn bản hoạt động với mô hình Tesseract. Trong blog này, chúng tôi sẽ xem xét một cách tiếp cận khác để ...

Hướng dẫn is c++ harder than c++ - c ++ có khó hơn c ++ không
Hướng dẫn is c++ harder than c++ - c ++ có khó hơn c ++ không

Nếu bạn là một lập trình viên mới và chỉ bắt đầu hành trình tìm hiểu cách viết mã, có lẽ bạn đã nghe về JavaScript và C ++. Điều mà hầu hết người ...

Hướng dẫn what is reverse in python with example? - ngược lại trong python với ví dụ là gì?
Hướng dẫn what is reverse in python with example? - ngược lại trong python với ví dụ là gì?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về Phương thức Reversion () Danh sách Python với sự trợ giúp của các ví dụ.Phương pháp list.reverse()8 đảo ngược ...

Hướng dẫn c++ program to find largest and smallest number in an array - c ++ chương trình để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng
Hướng dẫn c++ program to find largest and smallest number in an array - c ++ chương trình để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng

Dưới đây là chương trình C để tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng một chiều ...

Hướng dẫn find string c++ - tìm chuỗi c ++
Hướng dẫn find string c++ - tìm chuỗi c ++

Hướng dẫn cách tìm kiếm chuỗi string trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm có sẵn như hàm find và rfind để tìm một hoặc một chuỗi ký tự ...

Kiểm tra chuỗi palindrome python
Kiểm tra chuỗi palindrome python

Bài viết được đăng tại nguyenlediep.com - không copy dưới mọi hình thức. NLD Code - Chương trình kiểm tra chuỗi nhập vào có phải là một Palindrome trong Python. ...

Hướng dẫn how do i remove one element from a list in python? - làm cách nào để xóa một phần tử khỏi danh sách trong python?
Hướng dẫn how do i remove one element from a list in python? - làm cách nào để xóa một phần tử khỏi danh sách trong python?

Trong Python, sử dụng các phương thức l = [0, 10, 20, 30, 40, 50] print(l.pop(0)) # 0 print(l) # [10, 20, 30, 40, 50] print(l.pop(3)) # 40 print(l) # [10, 20, 30, 50] 5 l = [0, 10, 20, ...

Hướng dẫn python format code - mã định dạng python
Hướng dẫn python format code - mã định dạng python

Việc định dạng mã sao cho thống nhất là một thử thách khó khăn đối với đa phần lập trình viên. Prettier chính là công cụ format code của Visual Studio Code ...

Hướng dẫn strncmp trong php
Hướng dẫn strncmp trong php

Hàm strncmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai ...

How do you fix the procedure entry point could not be located in the dynamic link library?
How do you fix the procedure entry point could not be located in the dynamic link library?

SolutionThis error has multiple possible reasons, each with their own solutions, as detailed below:Using an older LabWindows/CVI Run-Time Engine version than development environment: If the version ...