Chủ đề: python

Có 14,163 bài viết

Hướng dẫn dùng notnull pandas python
Hướng dẫn dùng notnull pandas python

df= pd.DataFrame({A:[14import0import1import0import3import0import1import0import7import8import9pandas as pd0:[pandas as pd2import0pandas as pd4import0pandas as pd6import0pandas as pd8import0# ...

Chuyển đổi XML thành đối tượng Python
Chuyển đổi XML thành đối tượng Python

Nếu bạn đã từng cố gắng phân tích cú pháp một tài liệu XML bằng Python trước đây, thì bạn sẽ biết nhiệm vụ đó khó đến mức nào. Một mặt, Zen of ...

Chế độ tương tác trong Python Lớp 8 là gì?
Chế độ tương tác trong Python Lớp 8 là gì?

Trình thông dịch Python thường được cài đặt là /usr/local/bin/python3.11 trên những máy có sẵn; python3.11 vào vỏ. Vì việc lựa chọn thư mục chứa trình thông ...

Câu lệnh điều kiện nào sau đây hợp lệ trong python
Câu lệnh điều kiện nào sau đây hợp lệ trong python

Ra quyết định là một khái niệm thiết yếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và được yêu cầu khi bạn muốn thực thi mã khi một điều kiện cụ thể ...

Làm cách nào để chuyển đổi tuple sang danh sách Python 3?
Làm cách nào để chuyển đổi tuple sang danh sách Python 3?

Trong bài viết này, bạn sẽ thấy cách chuyển đổi một bộ dữ liệu thành một danh sách trong Python với sự trợ giúp của các ví dụ khác nhau. Trong các hướng ...

Kiểu dữ liệu nào là phân số trong python?
Kiểu dữ liệu nào là phân số trong python?

Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho phép lập trình viên tạo các kiểu dữ liệu mới hoạt động giống như các kiểu dữ liệu có sẵn. Chúng ta sẽ ...

Trong python bạn nên tránh sử dụng các biến toàn cục vì
Trong python bạn nên tránh sử dụng các biến toàn cục vì

Python cũng sử dụng các biến để chứa dữ liệu. Họ cũng có một tên và một loại; . Thay vào đó, bạn có thể tạo một biến python như saulớp_số = 4;Trong ví ...

Phạm vi có thể được sử dụng với while trong Python không?
Phạm vi có thể được sử dụng với while trong Python không?

Trong lập trình, vòng lặp được sử dụng để lặp lại một khối mã. Ví dụ: nếu chúng tôi muốn hiển thị thông báo 100 lần, thì chúng tôi có thể sử dụng ...

So sánh hai danh sách và loại bỏ các danh sách trùng lặp Python
So sánh hai danh sách và loại bỏ các danh sách trùng lặp Python

Vì danh sách python là một tập hợp nhiều phần tử thậm chí chứa các phần tử trùng lặp, đôi khi cần phải làm cho danh sách trở nên độc nhất. Ở đây, ...

Để tăng vòng lặp thêm 1 Python
Để tăng vòng lặp thêm 1 Python

Để lặp lại 2 hoặc nhiều hơn khi xử lý biểu thức vòng lặp for, hãy sử dụng tham số thứ ba của hàm dựng sẵn range(start, stop, step) hoặc nếu sử dụng toán ...

Tên biến Python
Tên biến Python

Trong Python, biến là tên được đặt cho một giá trị, để sau này dễ dàng tham chiếu một giá trị. Nói cách khác, một biến trỏ đến một đối tượng. Một ...

Làm thế nào để bạn chuyển đổi excel thành văn bản trong python?
Làm thế nào để bạn chuyển đổi excel thành văn bản trong python?

Tiện ích Python để chuyển đổi các tệp Excel trong. xlsx thành văn bản thuần túy để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tiện ích sẽ cho phép giữ lại thông tin tiêu ...

Ví dụ mã Python 2.7
Ví dụ mã Python 2.7

Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình phổ biến và phát triển nhanh nhất thế giới được các kỹ sư phần mềm, nhà phân tích, nhà khoa học ...

Làm thế nào để bạn int mà không có số thập phân trong python?
Làm thế nào để bạn int mà không có số thập phân trong python?

Mô-đun cung cấp hỗ trợ cho số học dấu phẩy động thập phân được làm tròn chính xác nhanh chóng. Nó cung cấp một số lợi thế so với kiểu dữ liệuSố ...

Chuyển đổi mảng 1D sang 3D Python
Chuyển đổi mảng 1D sang 3D Python

Lập chỉ mục và cắt mảng là những phần quan trọng trong phân tích dữ liệu và nhiều loại hoạt động toán học khác nhau. Chúng tôi luôn không làm việc với ...

Làm thế nào để bạn chọn một chữ cái trong một chuỗi trong python?
Làm thế nào để bạn chọn một chữ cái trong một chuỗi trong python?

# Để lấy ba ký tự đầu tiên# Để lấy tất cả các ký tự bắt đầu từ chỉ số 0# Để lấy tất cả các ký tự bắt đầu từ 0 đến chỉ số thứ 5# Để ...

Python lưu đối tượng vào tệp
Python lưu đối tượng vào tệp

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm viết các lớp và sử dụng OOP trong Python, nhưng tôi chỉ phát triển các đối tượng được sử dụng trong tập lệnh đang chạy hiện ...

Có thể sử dụng jquery với python không?
Có thể sử dụng jquery với python không?

Các ứng dụng web thông thường truyền thông tin đến và từ máy chủ bằng cách sử dụng các yêu cầu đồng bộ, có nghĩa là chúng tôi điền vào biểu mẫu, ...

Liên kết ổ cắm Python
Liên kết ổ cắm Python

def _testTCPClientOption(bản thân, cấp độ, tùy chọn, giá trị). sock = Không thử. # Trước tiên hãy nghe trên ổ cắm máy chủ để kết nối không bị từ chối. ...

Python int 32-bit
Python int 32-bit

Bài vỡ lòng khi học lập trình Java đó là kiểu nguyên thủy sẽ có int (32 bit) và long (64 bit). Kiểu long sẽ mô tả được số lượng lớn hơn. Vâng ai cũng biết ...

Danh sách trong Python với ví dụ là gì?
Danh sách trong Python với ví dụ là gì?

Nắm vững kiến ​​thức cơ bản về phân tích dữ liệu với Python chỉ trong bốn giờ. Khóa học trực tuyến này sẽ giới thiệu giao diện Python và khám phá ...

Tổng các thừa số của một số trong python
Tổng các thừa số của một số trong python

Giới thiệuNhiệm vụ là tìm tổng các thừa số nhỏ nhất của một số đã chodef find(ip_no): # Initilize sum with 0     output_sum = 0     fact = 2     while(fact * ...

Cách tìm tất cả chỉ mục của phần tử trong chuỗi Python
Cách tìm tất cả chỉ mục của phần tử trong chuỗi Python

Bằng cách sử dụng toán tử type(), chúng ta có thể lấy các chỉ mục phần tử chuỗi từ danh sách, các phần tử chuỗi sẽ thuộc loại str(), vì vậy chúng ta ...

Nhập python Sublime Text 3
Nhập python Sublime Text 3

Thấy số lượng câu hỏi tương tự trên trang web, đây là vấn đề của khá nhiều người dùng, vì vậy tôi đã xem qua những câu hỏi đó và thử. chất liệu. ...

Làm cách nào để làm trống một chuỗi trong Python?
Làm cách nào để làm trống một chuỗi trong Python?

Sử dụng len() là phương pháp chung nhất để kiểm tra chuỗi có độ dài bằng không. Mặc dù nó bỏ qua thực tế là một chuỗi chỉ có khoảng trắng cũng thực ...

C dễ hơn python
C dễ hơn python

C là ngôn ngữ lập trình đa năngPython là một ngôn ngữ lập trình mục đích chung được giải thíchPython là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất ...

Tạo tập tin xml python
Tạo tập tin xml python

XML, hoặc Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, là ngôn ngữ đánh dấu thường được sử dụng để cấu trúc, lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các hệ thống. Mặc ...

Làm cách nào để truyền phát video bằng socket Python?
Làm cách nào để truyền phát video bằng socket Python?

Chào mừng các bạn đến với phần 2 của hướng dẫn socket với Python. Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách gửi và nhận dữ liệu bằng cách sử dụng ...

Làm cách nào để xóa khoảng trắng ở cuối python?
Làm cách nào để xóa khoảng trắng ở cuối python?

Chuỗi là tập hợp các ký tự có thể đại diện cho một từ hoặc cả câu. Các chuỗi rất dễ sử dụng trong Python vì chúng không cần được khai báo rõ ràng ...

Java hay Python cái nào tốt hơn?
Java hay Python cái nào tốt hơn?

Ngôn ngữ lập trình là công cụ cơ bản trong hộp công cụ của lập trình viên và rất quan trọng đối với mọi hoạt động. Việc lựa chọn giữa các ngôn ngữ ...

Tiêu đề Plt Python
Tiêu đề Plt Python

Để đặt tiêu đề cho cốt truyện trong matplotlib, hãy gọi hàm title() trên đối tượng matplotlib.pyplot và chuyển tên tiêu đề được yêu cầu làm đối số cho ...

Những dự án lớn nào được thực hiện bằng Python?
Những dự án lớn nào được thực hiện bằng Python?

Học những kiến ​​thức cơ bản về Python là một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng sự phấn khích của việc chỉ học có thể được thay thế bằng sự khao ...

Spyder có tốt cho lập trình Python không?
Spyder có tốt cho lập trình Python không?

Bạn muốn tham gia cộng đồng các nhà khoa học, kỹ sư và nhà phân tích trên khắp thế giới bằng Spyder? . Chúng tôi cung cấp các trình cài đặt độc lập trên ...

Byte và bytearray trong Python là gì?
Byte và bytearray trong Python là gì?

Sự khác biệt giữa bytes() và bytearray() là bytes() trả về một đối tượng bất biến và bytearray() trả về một đối tượng có thể thay đổi. Vì vậy, bạn có ...

Nêu công dụng của câu lệnh if lồng nhau trong Python
Nêu công dụng của câu lệnh if lồng nhau trong Python

Câu lệnh If lồng nhau trong Python có nghĩa là đặt một câu lệnh If bên trong một câu lệnh If khác. Câu lệnh If Else trong Python cho phép chúng ta in các câu lệnh ...

Tổng các số lẻ trong danh sách Python
Tổng các số lẻ trong danh sách Python

Chương trình Python tính tổng các số chẵn và số lẻ từ 1 đến N(10, 50 100, 1000); Chương Trình Python Tính Tổng Các Số Chẵn Và Lẻ Từ 1 Đến NChương trình ...

Hàm đệ quy trong Python là gì?
Hàm đệ quy trong Python là gì?

Đệ quy có liên quan đến vô cực. Tôi biết đệ quy có liên quan đến vô cực. Tôi nghĩ rằng tôi biết đệ quy có liên quan đến vô cực. Anh ấy chắc chắn ...

Bất kỳ () trong Python là gì?
Bất kỳ () trong Python là gì?

Sai - Đầu ra được trả về Sai nếu tất cả các phần tử trong một lần lặp là sai. Bất cứ khi nào đối tượng có thể lặp lại trống trong khi thực thi các ...

Làm cách nào để bạn có được danh sách các phần tử không có dấu ngoặc kép trong python?
Làm cách nào để bạn có được danh sách các phần tử không có dấu ngoặc kép trong python?

Các chuỗi trong Python thường được đặt trong dấu nháy đơn hoặc kép. Một người có thể muốn xóa các trích dẫn không cần thiết có thể xuất hiện trong ...

Python thay thế các từ trong chuỗi từ từ điển
Python thay thế các từ trong chuỗi từ từ điển

❮ Phương thức chuỗiVí dụThay thế từ chuốitxt = Tôi thích chuốix = txt. replace(chuối, táo)in(x)Tự mình thử »Định nghĩa và cách sử dụngPhương thức ...