Moodle có sử dụng php không?

Một thẻ đã tồn tại với tên chi nhánh được cung cấp. Nhiều lệnh Git chấp nhận cả tên thẻ và tên nhánh, vì vậy việc tạo nhánh này có thể gây ra hành vi không mong muốn. Bạn có chắc chắn muốn tạo nhánh này không?

Oreka. Studio đã có blog hướng dẫn cài đặt Moodle trên local, bạn có thể xem lại. Còn lại trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cài đặt Moodle trên Ubuntu 18. 04 TLS kèm theo mã chi tiết

Moodle là gì?

Moodle là một hệ thống quản lý học tập (Learning Management System hay còn gọi là Course Management System hay VLE – Virtual Learning Environment) mã nguồn mở. Do đó, Moodle có thể sử dụng miễn phí và có thể chỉnh sửa mã nguồn đã được chỉnh sửa. Cho phép người dùng tạo các khóa học trên mạng Internet hoặc các trang web học tập trực tuyến

Để cài đặt Moodle trên Ubuntu cần những gì?

Để cài đặt Moodle trên hệ điều hành Ubuntu, bạn cần chuẩn bị như sau

Máy chủ được cài đặt sẵn hệ điều hành Ubuntu phiên bản 18. 04. Bạn cũng có thể sử dụng phiên bản 16 hoặc 20. Hiểu đơn giản là ở bước này, bạn cần cài đặt sẵn hệ điều hành Ubuntu trên máy tính của mình. Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở thường được sử dụng để xây dựng các hệ thống

MariaDB database system. Có thể sử dụng để lưu trữ các loại dữ liệu phục vụ hoạt động của hệ thống Moodle. Đây là một phần mềm cung cấp các công cụ để Moodle có thể lưu trữ dữ liệu. Ví dụ. Dữ liệu về người dùng, dữ liệu về khóa học, dữ liệu về học viên v. v

PHP7. 1FPM. Cung cấp runtime môi trường cho Moodle. Bạn cần tạo môi trường này vì Moodle được viết bằng PHP.  

NGINX. Là Webserver mã nguồn mở tốt nhất hiện nay. Máy chủ web là máy chủ cài đặt chương trình phục vụ các ứng dụng web, tiếp nhận các yêu cầu từ trình duyệt và gửi phản hồi lại cho máy khách thông qua HTTP.  

Chuẩn bị các bước trên để bắt đầu cài đặt Moodle trên Ubuntu

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Moodle trên Ubuntu

Chuẩn bị Ubuntu 18. 04 LTS

*Trong bài viết này, chúng tôi mặc định bạn đã có quyền root

Trước khi cài đặt Moodle, bạn cần thực hiện các lệnh bên dưới để cập nhật lại các gói của hệ điều hành

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove

Cài đặt Nginx HTTP Server

Run command after to install Nginx

sudo apt install nginx

Dưới đây là bộ lệnh cho phép bạn khởi động, dừng hoặc khởi động lại máy chủ Nginx

 sudo systemctl stop nginx.service 
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Sau khi cài đặt xong Nginx, bạn sử dụng lệnh bắt đầu phía trên để bật Nginx

Cài đặt cơ sở dữ liệu MariaDB

You run command after to install MariaDB database

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sử dụng các lệnh bên dưới để khởi động hoặc tạm dừng cơ sở dữ liệu mariaDB

 sudo systemctl stop mariadb.service 
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Sau đó, chạy lệnh bên dưới để bảo mật máy chủ MariaDB

 sudo mysql_secure_installation 
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Khi được nhắc, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách làm theo hướng dẫn

 • Nhập mật khẩu hiện tại cho root (không nhập). Chỉ cần nhấn Enter
 • Đặt mật khẩu root? . Y
 • New password. Nhập mật khẩu
 • Nhập lại mật khẩu mới. lặp lại mật khẩu
 • Xóa người dùng ẩn danh? . Y
 • Không cho phép đăng nhập root từ xa? . Y
 • Xóa kiểm tra cơ sở dữ liệu và truy cập vào nó? . Y
 • Tải lại bảng đặc quyền bây giờ? . Y
Thực hiện theo các bước hướng dẫn là bạn có thể cài đặt Moodle trên Ubuntu thành công

Khởi động lại máy chủ MariaDB

sudo systemctl restart mariadb.service

Sau khi cài đặt MariaDB, nhiệm vụ tiếp theo là tạo cơ sở dữ liệu trong hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên

Chạy các lệnh dưới đây để đăng nhập vào máy chủ cơ sở dữ liệu. Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu gốc mà bạn đã tạo ở trên

sudo mysql -u root -p

Tạo một Moodle cơ sở dữ liệu

________số 8_______

Tạo người dùng cơ sở dữ liệu được gọi là oreka_moodle với mật khẩu mới

CREATE USER 'oreka_moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345678';

Cấp quyền cho người dùng

sudo apt install nginx
0

Cuối cùng, lưu các thay đổi của bạn và thoát

sudo apt install nginx
1

Cài đặt PHP7. 1-FPM và các module PHP có liên quan

Bạn thực hiện chạy các lệnh bên dưới để tải xuống PHP 7. 1

sudo apt install nginx
2

Sau đó bạn cập nhật và nâng cấp lên PHP 7. 1

sudo apt install nginx
3

Cuối cùng, bạn chạy lệnh bên dưới để cài đặt PHP 7. 1 và các mô-đun liên quan

sudo apt install nginx
4

Tải xuống Moodle

You process run the side of the command line to done download Moodle about the host

sudo apt install nginx
5

Giải nén File và download

sudo apt install nginx
6

Thay đổi quyền sửa đổi thư mục

sudo apt install nginx
7

Cấu hình trang web Nginx Moodle

You cấu hình lại quyền truy cập người dùng bằng lệnh sau

sudo apt install nginx
8

Sao chép đoạn bên dưới và dán vào màn hình

sudo apt install nginx
9

Lưu tệp và thoát

Kích hoạt trang Moodle

 sudo systemctl stop nginx.service 
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service
0

Khởi động lại Nginx

Khởi động lại Nginx để máy chủ cập nhật các thông tin phía trên

 sudo systemctl stop nginx.service 
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service
1

Truy cập trang Moodle

 • Bạn truy cập vào máy chủ theo đường dẫn sau. http. //ip_may_chu
 • Trong đó ip_may_chu là ip của máy chủ bạn cài đặt Moodle ở phía trên
 • Sau đó làm theo các thao tác hướng dẫn kế tiếp của Moodle để sử dụng hệ thống
 • Cuối cùng, bạn mở trình duyệt của mình và truy cập địa chỉ IP của máy chủ hoặc tên

pause

Hy vọng bài viết chi tiết trên đã giúp bạn cài đặt Moodle trên Ubuntu 18. 04 TLS thành công. Chúng tôi còn rất nhiều bài viết hữu ích khác về Moodle, bạn có thể tham khảo thêm để có thêm nhiều thông tin về hệ thống LMS này