Chủ đề: Set trong Python

Có 7,564 bài viết

Kiểu xâu trong python là gì
Kiểu xâu trong python là gì

Lập trình Python1. Tìm hiểu kiểu dữ liệu xâu (str)– Xâu là dãy các ký tự được đặt trong cặp dấu nháy đơn ‘ và ‘ hoặc nháy kép “ và “.– Xâu rỗng ...

Hướng dẫn python check for unicode characters - python kiểm tra các ký tự unicode
Hướng dẫn python check for unicode characters - python kiểm tra các ký tự unicode

def order_check_uni(body): ccnt=0 for x in body: if x.isUpper(): ccnt+=1 if ccnt>2: print success Tôi cố gắng tìm char non ...

Hướng dẫn how do i read a plain text file in python? - làm cách nào để đọc một tệp văn bản thuần túy trong python?
Hướng dẫn how do i read a plain text file in python? - làm cách nào để đọc một tệp văn bản thuần túy trong python?

Python cung cấp các chức năng sẵn có để tạo, viết và đọc các tệp. Có hai loại tệp có thể được xử lý trong Python, tệp văn bản thông thường và tệp ...

Hướng dẫn how do i open a file in python path? - làm cách nào để mở một tệp trong đường dẫn python?
Hướng dẫn how do i open a file in python path? - làm cách nào để mở một tệp trong đường dẫn python?

Giả sử mã Python của tôi được thực thi một thư mục gọi là import os def read_file(file_name): file_handle = open(file_name) print file_handle.read() ...

Hướng dẫn python number theory library - thư viện lý thuyết số python
Hướng dẫn python number theory library - thư viện lý thuyết số python

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article) Dai Phong (you can also view the original English article) Khi viết các chương trình trong ...

Hướng dẫn how do you multiply two numbers in a string in python? - làm thế nào để bạn nhân hai số trong một chuỗi trong python?
Hướng dẫn how do you multiply two numbers in a string in python? - làm thế nào để bạn nhân hai số trong một chuỗi trong python?

Chúng ta đã đi qua cách sử dụng phép nhân trong Python, nhưng bạn có biết rằng Python có thể được sử dụng để nhân số những thứ khác với số không? Trên ...

Hướng dẫn why should we avoid global variables in python? - tại sao chúng ta nên tránh các biến toàn cục trong python?
Hướng dẫn why should we avoid global variables in python? - tại sao chúng ta nên tránh các biến toàn cục trong python?

Trước hết, hãy để tôi giải thích rằng tôi hiểu lạm dụng chúng sẽ cắn vào mông bạn và cắn mạnh. Tuy nhiên, ý kiến ​​cộng đồng dường như là bất ...

Hướng dẫn append in javascript - nối bằng javascript
Hướng dẫn append in javascript - nối bằng javascript

Trang chủTham khảojQueryjQuery - function.append()Định nghĩa và sử dụng<!DOCTYPE HTML> <html> <head> <meta charset=utf-8> <title>Tiêu ...

Xử lý file json trong javascript
Xử lý file json trong javascript

Mục lục Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi ...

Hướng dẫn get all instance variables python - lấy tất cả các biến phiên bản python
Hướng dẫn get all instance variables python - lấy tất cả các biến phiên bản python

Mặc dù không trực tiếp câu trả lời cho câu hỏi OP, nhưng có một cách khá ngọt ngào để tìm ra các biến nào trong phạm vi trong một hàm. Hãy xem mã ...

Hướng dẫn best online python course for data analysis - khóa học python trực tuyến tốt nhất để phân tích dữ liệu
Hướng dẫn best online python course for data analysis - khóa học python trực tuyến tốt nhất để phân tích dữ liệu

Python là ngôn ngữ lập trình nổi tiếng quốc tế sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu theo cách tốt hơn. Python có rất nhiều thư viện (Numpy, Pandas và Matplotlib) cho các ...

Hướng dẫn how do you code hypotenuse in python? - làm thế nào để bạn viết mã cạnh huyền trong python?
Hướng dẫn how do you code hypotenuse in python? - làm thế nào để bạn viết mã cạnh huyền trong python?

Cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 21:50:49 (UTC/GMT +8 giờ)Python Basic: Tập thể dục-60 với giải pháp Viết một chương trình Python để tính toán hạ ...

Hướng dẫn what is the fastest python? - con trăn nhanh nhất là gì?
Hướng dẫn what is the fastest python? - con trăn nhanh nhất là gì?

Phiên bản Python mới hơn nhanh hơn phiên bản trước. Python 3.8 đi kèm với rất nhiều sửa đổi giúp tăng cường hiệu suất của nó. Chúng ta không thể hiểu ...

Hướng dẫn random text python - trăn văn bản ngẫu nhiên
Hướng dẫn random text python - trăn văn bản ngẫu nhiên

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng module random trong Python. Với module này bạn có thể tạo ra một số ngẫu nhiên ...

Hướng dẫn python create object from json - python tạo đối tượng từ json
Hướng dẫn python create object from json - python tạo đối tượng từ json

JSON đến đối tượng PythonMã follwing tạo các thuộc tính động với các phím đối tượng một cách đệ quy.Đối tượng JSON - import json class ...

Hướng dẫn how do i run python2 when python3 is installed? - làm cách nào để chạy python2 khi python3 được cài đặt?
Hướng dẫn how do i run python2 when python3 is installed? - làm cách nào để chạy python2 khi python3 được cài đặt?

Bạn có thể dễ dàng duy trì các môi trường riêng biệt cho các chương trình Python 2 và chương trình Python 3 trên cùng một máy tính, mà không phải lo lắng về ...

Hướng dẫn python function to extract data - hàm python để trích xuất dữ liệu
Hướng dẫn python function to extract data - hàm python để trích xuất dữ liệu

Một trong những tính năng quan trọng nhất của ScrapingBee, là khả năng trích xuất dữ liệu chính xác mà không cần xử lý hậu kỳ nội dung yêu cầu bằng các ...

Hướng dẫn can variable name change in loop python? - tên biến có thể thay đổi trong python vòng lặp không?
Hướng dẫn can variable name change in loop python? - tên biến có thể thay đổi trong python vòng lặp không?

Tôi chỉ tự hỏi nếu có ai biết cách thay đổi tên biến dựa trên vòng lặp cho một cái gì đó như thế này:for i in range(3) group+i=self.getGroup(selected, ...

Hướng dẫn which python course is best for finance? - khóa học python nào là tốt nhất cho tài chính?
Hướng dẫn which python course is best for finance? - khóa học python nào là tốt nhất cho tài chính?

Python cho các nguyên tắc cơ bản của đầu tư tài chính [Udemy]Python cho giao dịch tài chính và thuật toán [Udemy]Giới thiệu về Python for Finance [Datacamp]Python và ...

Hướng dẫn how do you multiply digits in python? - làm thế nào để bạn nhân các chữ số trong python?
Hướng dẫn how do you multiply digits in python? - làm thế nào để bạn nhân các chữ số trong python?

Xem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnXem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcExamples: Input: n = 4513 Output: 60 Input: n = ...

Hướng dẫn convert unicode to dict python - chuyển đổi unicode sang dict python
Hướng dẫn convert unicode to dict python - chuyển đổi unicode sang dict python

Tôi có Unicode u{code1:1,code2:1} và tôi muốn nó ở định dạng từ điển.Tôi muốn nó ở định dạng {code1:1,code2:1}.Tôi đã thử unicodedata.normalize(NFKD, ...

Hướng dẫn convert array to set in python - chuyển đổi mảng thành đặt trong python
Hướng dẫn convert array to set in python - chuyển đổi mảng thành đặt trong python

Simply:my_list = [[2, 4], [2, 6], [2, 8]] my_set = {e for l in my_list for e in l} Điều này đang sử dụng một bộ hiểu đặt, là phiên bản bị đánh bại của:my_list = [[2, ...

Hướng dẫn python print specific line - python in dòng cụ thể
Hướng dẫn python print specific line - python in dòng cụ thể

Xem thảo luậnNội dung chính ShowShowLàm cách nào để trích xuất một dòng cụ thể từ một tệp trong Python?Làm thế nào để bạn đọc một dòng từ một tệp ...

Hướng dẫn can we convert a html code to python code? - chúng ta có thể chuyển đổi mã html sang mã python không?
Hướng dẫn can we convert a html code to python code? - chúng ta có thể chuyển đổi mã html sang mã python không?

Chuyển đổi HTML thành Python với các ví dụ mãVới bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số ví dụ về chuyển đổi HTML thành các vấn đề về Python trong ...

Hướng dẫn how do you press a button on a website in python? - làm thế nào để bạn nhấn một nút trên một trang web trong python?
Hướng dẫn how do you press a button on a website in python? - làm thế nào để bạn nhấn một nút trên một trang web trong python?

Tôi hiện có một tập lệnh đăng nhập cho tôi vào một trang web và tôi muốn có nó nhấp vào một nút trên trang web nếu nó hiện không được nhấp. Đây là thông ...

Hướng dẫn python remove text in parentheses - python xóa văn bản trong dấu ngoặc đơn
Hướng dẫn python remove text in parentheses - python xóa văn bản trong dấu ngoặc đơn

Tôi có một chuỗi văn bản rất dài với >>> import re >>> x = This is a sentence. (once a day) [twice a day] >>> re.sub(([([]).*?([)]]), ...

Hướng dẫn find sublist in list python - tìm danh sách con trong danh sách python
Hướng dẫn find sublist in list python - tìm danh sách con trong danh sách python

Đưa ra một danh sách chứa một mẫu đã biết được bao quanh bởi tiếng ồn, có một cách thanh lịch để có được tất cả các mục bằng mô hình. Xem bên ...

Hướng dẫn partition by in python pandas - phân vùng theo pandas python
Hướng dẫn partition by in python pandas - phân vùng theo pandas python

Bạn có thể sử dụng phương thức Pandas Transform () cho các tập hợp nhóm như Over (phân vùng bởi ...) trong SQL:import pandas as pd import numpy as np #create dataframe with ...

Hướng dẫn how do you edit an element in html? - làm thế nào để bạn chỉnh sửa một phần tử trong html?
Hướng dẫn how do you edit an element in html? - làm thế nào để bạn chỉnh sửa một phần tử trong html?

HTML DOM cho phép JavaScript thay đổi nội dung của các phần tử HTML.Thay đổi nội dung HTMLCách dễ nhất để sửa đổi nội dung của phần tử HTML là sử dụng ...

Hướng dẫn concatenate multiple arrays python - nối nhiều mảng bằng python
Hướng dẫn concatenate multiple arrays python - nối nhiều mảng bằng python

Hãy bắt đầu với một số dữ liệu ngẫu nhiên.Nội dung chính ShowShow2. Mảng numpy numpy3. Sử dụng numpy.concatenate () với trục = 1Bây giờ, hãy để Lừa xem cách ...

Hướng dẫn python requests default encoding - python yêu cầu mã hóa mặc định
Hướng dẫn python requests default encoding - python yêu cầu mã hóa mặc định

Nếu bạn thực sự thử ví dụ, bạn sẽ tìm thấy:$ python Python 3.7.2 (default, Jan 29 2019, 13:41:02) [Clang 10.0.0 (clang-1000.10.44.4)] on darwin Type help, copyright, ...

Hướng dẫn dùng index array python
Hướng dẫn dùng index array python

Indexing cũng giống với các kiểu dữ liệu khác trong python, như tuple và list.import numpy as np F = np.array([1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]) print the first element of F, i.e. the ...

Hướng dẫn python square brackets around variable - dấu ngoặc vuông python xung quanh biến
Hướng dẫn python square brackets around variable - dấu ngoặc vuông python xung quanh biến

Tôi không biết làm thế nào để giải thích ký hiệu này:timedelta([days[, seconds[, microseconds[, milliseconds[, minutes[, hours[, weeks]]]]]]]) Nguồn: https://docs.python.org/2/l ...

Hướng dẫn game made in python - trò chơi làm bằng trăn
Hướng dẫn game made in python - trò chơi làm bằng trăn

03/09/2020 07:41 AM Nội dung chính ShowShowGiao diện sử dụng TkinterTiện ích Canvas:Tiện ích Bind:Sơ đồ cấu trúc của game pythonCấu trúc code:Các chức năng khởi ...

Hướng dẫn can you update python through pip? - bạn có thể cập nhật python thông qua pip không?
Hướng dẫn can you update python through pip? - bạn có thể cập nhật python thông qua pip không?

Stack Overflow cho các đội đang chuyển sang miền riêng của nó! Khi việc di chuyển hoàn tất, bạn sẽ truy cập các nhóm của mình tại StackoverFlowTeams.com và họ sẽ ...

Hướng dẫn dùng overload method trong PHP
Hướng dẫn dùng overload method trong PHP

Tải chồng trong PHP mang nghĩa tạo các thuộc tính và phương thức động. Những thành phần động này được xử lý thông qua các magic method được thiết lập ...

Hướng dẫn is it easy to learn machine learning with python? - Học máy học với python có dễ không?
Hướng dẫn is it easy to learn machine learning with python? - Học máy học với python có dễ không?

Hình ảnh của biên tập viênGiới thiệuBạn đang cố gắng dạy bản thân học máy từ đầu, nhưng aren chắc chắn để bắt đầu từ đâu? Hoặc có thể bạn đã ...

Lập trình giao diện với winforện trên linux
Lập trình giao diện với winforện trên linux

Xin chào các bạn để lập trình giao diện Java Swing bằng cách kéo thả thì chúng ta có các IDE hỗ trợ như NetBeans, IntelliJ IDE,….. Lập trình giao diện Java Swing ...

Hướng dẫn how to take multiple inputs in list in python - cách lấy nhiều đầu vào trong danh sách trong python
Hướng dẫn how to take multiple inputs in list in python - cách lấy nhiều đầu vào trong danh sách trong python

Xem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnXem thảo luậnCải thiện bài viếtLưu bài viếtĐọcBàn luậnNhà phát triển thường muốn người ...

Hướng dẫn how do you call a matlab function from python? - làm thế nào để bạn gọi một hàm matlab từ python?
Hướng dẫn how do you call a matlab function from python? - làm thế nào để bạn gọi một hàm matlab từ python?

Sử dụng API MATLAB® Engine cho Python® để gọi bất kỳ chức năng MATLAB nào trên đường dẫn MATLAB.Nếu hàm MATLAB không có trên đường dẫn, bạn có thể gọi nó ...