Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

IntelliSense là một thuật ngữ chung cho các tính năng chỉnh sửa mã khác nhau bao gồm hoàn thành mã, thông tin tham số, thông tin nhanh và danh sách thành viên

  • Các tính năng IntelliSense đôi khi được gọi bằng các tên khác như hoàn thành mã, hỗ trợ nội dung và gợi ý mã
  • Visual Studio Code IntelliSense được cung cấp cho C#, JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS, SCSS và Less.
  • Mã VS hỗ trợ hoàn thành dựa trên từ cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào nhưng cũng có thể được định cấu hình để có IntelliSense phong phú hơn bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng ngôn ngữ

Đặc trưng

Các tính năng của Visual Studio Code IntelliSense được hỗ trợ bởi một dịch vụ ngôn ngữ

  • Dịch vụ ngôn ngữ cung cấp khả năng hoàn thành mã thông minh dựa trên ngữ nghĩa ngôn ngữ và phân tích mã nguồn của bạn
  • Nếu một dịch vụ ngôn ngữ biết các cách hoàn thành có thể, các đề xuất IntelliSense sẽ bật lên khi bạn nhập
  • Nếu bạn tiếp tục gõ các ký tự, danh sách các thành viên (biến, phương thức, v.v. ) được lọc để chỉ bao gồm các thành viên chứa các ký tự đã nhập của bạn
  • Nhấn Tab hoặc Enter sẽ chèn thành viên đã chọn

Bạn có thể kích hoạt IntelliSense trong bất kỳ cửa sổ trình soạn thảo nào bằng cách nhập Ctrl+Space hoặc bằng cách nhập một ký tự kích hoạt, chẳng hạn như . (ký tự dấu chấm)

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Tiện ích đề xuất hỗ trợ lọc CamelCase, nghĩa là bạn có thể nhập các chữ cái được viết hoa trong tên phương thức để giới hạn các đề xuất. Ví dụ: "sc" sẽ nhanh chóng xuất hiện SaveChanges

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Do dịch vụ ngôn ngữ cung cấp, bạn có thể xem thông tin nhanh cho từng phương pháp bằng cách nhấn Ctrl+Space hoặc nhấp vào biểu tượng >

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Tài liệu đi kèm cho phương pháp giờ đây sẽ mở rộng sang một bên

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Tài liệu mở rộng sẽ giữ nguyên như vậy và sẽ cập nhật khi bạn điều hướng danh sách

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Bạn có thể đóng cái này bằng cách nhấn lại vào Ctrl+Space hoặc bằng cách nhấp vào biểu tượng đóng (x)

Tùy chỉnh IntelliSense

Bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm IntelliSense của mình trong phần cài đặt và liên kết phím

Cài đặt

Các cài đặt hiển thị bên dưới là cài đặt mặc định. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này trong tệp settings.json của mình

Visual Studio Code thường được gọi là VS Code là một trong những công cụ được các nhà phát triển sử dụng để viết mã. Intellisense là một tính năng được bao gồm trong Mã VS để giúp cuộc sống của người viết mã trở nên dễ dàng. Nó đưa ra các gợi ý hoặc mẹo công cụ để viết mã. Đây là một tiện ích mở rộng mà nhà phát triển sẽ thích hơn. Khi IntelliSense không hoạt động, những người đã quen với nó sẽ gặp khó khăn khi viết mã. Bạn có phải là một trong số họ?


QUẢNG CÁO


Intellisense trông giống như dưới đây. Nó đưa ra gợi ý khi bạn viết mã

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Luôn luôn tốt để kiểm tra những điều cơ bản đầu tiên. Ý tôi muốn nói với những điều cơ bản là kiểm tra xem IntelliSense có bị gỡ cài đặt nhầm hay không và kiểm tra bằng cách tải lại mã VS. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu giả sử bạn đã cài đặt IntelliSense cho python thì nó sẽ chỉ hoạt động với python chứ không phải cho các ngôn ngữ khác. Nếu bạn đang sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình, bạn cần cài đặt riêng cho từng ngôn ngữ

Mục lục

Phương pháp 1. Tải lại mã VS

Nếu IntelliSense đã được cài đặt mà vẫn không hoạt động thì hầu hết thời gian khởi động lại/tải lại chương trình sẽ giải quyết được sự cố. Hãy thử một lần đi

Bước 1. Để khởi động lại Mã VS, hãy mở Mã VS và nhấn đồng thời các phím Ctrl + Shift + P để mở bảng lệnh và nhập Tải lại cửa sổ trong tìm kiếm

Bước 2. Nhấp vào Nhà phát triển. Cửa sổ tải lại. Điều này sẽ tải lại Mã VS

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

Phương pháp 2. Kiểm tra xem IntelliSense đã được cài đặt chưa

 


QUẢNG CÁO


Bước 1. Mở Visual Studio Code và ở bên trái, có các tùy chọn khác nhau, di chuột qua các tùy chọn đó để biết chúng là gì

Bước 2. Sử dụng đồng thời các phím Ctrl + Shift + X để mở tab tiện ích mở rộng. Hoặc bạn có thể di chuột vào các tùy chọn và nhấp vào Tiện ích mở rộng

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 3. Trong thanh tìm kiếm, hãy nhập ngôn ngữ lập trình mà bạn muốn có IntelliSense và đặt khoảng trắng, sau đó nhập IntelliSense. Ví dụ: giả sử bạn cần IntelliSense cho python, hãy nhập python IntelliSense

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 4. Một danh sách các tiện ích mở rộng sẽ xuất hiện, hãy chọn tiện ích mở rộng phù hợp nhất. Khi tiện ích mở rộng được chọn, bạn có thể xem các tính năng khác nhau có trong tiện ích mở rộng cụ thể đó ở phía bên phải là gì

Bước 5. Nếu tiện ích mở rộng đã chọn đã được cài đặt, bạn không thể thấy nút cài đặt trong đó

Bước 6. Nếu nó chưa được cài đặt, sẽ có một tùy chọn cho biết cài đặt. Click vào nó để cài đặt. Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa tiện ích mở rộng đã cài đặt và tiện ích mở rộng chưa được cài đặt trong hình ảnh bên dưới. Tiện ích mở rộng đã cài đặt hiển thị biểu tượng cài đặt và tiện ích mở rộng khác chưa được cài đặt hiển thị nút cài đặt

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 7. Nếu bạn nhận được tùy chọn tải lại Tải lại IDE, hãy làm theo các bước được đề cập trong Phương pháp 1 để tải lại

Phương pháp 3. Khởi động lại và cập nhật mã VS

 

Bước 1. Khởi động lại hệ thống của bạn bằng cách nhấp vào nút bắt đầu ở góc dưới cùng bên trái

Bước 2. Nhấp vào nút Nguồn và nhấp vào tùy chọn Khởi động lại

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 3. Kiểm tra xem IntelliSense có hoạt động không, nếu không cập nhật Mã VS

Bước 4. Để cập nhật Mã VS, hãy mở Mã VS và nhấp vào Cài đặt ở góc dưới cùng bên trái của Mã VS

Bước 5. Từ danh sách xuất hiện, nhấp vào Kiểm tra cập nhật. Điều này sẽ kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật nào không, nếu có, nó sẽ cài đặt các bản cập nhật. Sau khi cài đặt các bản cập nhật, hãy khởi động lại Mã VS

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?


QUẢNG CÁO


 

Bước 6. Nếu không có bản cập nhật, nó sẽ hiển thị trong hộp thoại cho biết hiện tại không có bản cập nhật nào. Bấm vào đồng ý

Phương pháp 4. Cài đặt lại mã VS

Nếu không có phương pháp nào ở trên hoạt động thì tùy chọn cuối cùng sẽ là cài đặt lại Mã VS. Tôi biết điều đó thật khó chịu nhưng vì bạn đã thử tất cả các phương pháp trên mà không thấy nó hoạt động nên việc cài đặt lại Mã VS sẽ giải quyết vấn đề IntelliSense

Bước 1. Để gỡ cài đặt mã VS, hãy mở lời nhắc Chạy bằng cách nhấp vào phím Windows + R cùng nhau và nhập appwiz. cpl

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 2. Thao tác này sẽ mở Chương trình và Tính năng. Cuộn xuống để tìm Visual Studio Code


QUẢNG CÁO


Bước 3. Nhấp chuột phải vào Microsoft Visual Studio Code và nhấp vào Gỡ cài đặt

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 4. Để tải xuống Mã VS, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất và nhấp vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Ví dụ ở đây mình đang dùng Windows nên click vào nút Windows để tải Setup(. tập tin exe)

 

Làm cách nào để kích hoạt IntelliSense trong Mã VS?

 

Bước 5. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, nhấp vào tệp đã tải xuống. exe và làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt nó

Bước 6. Mở Mã VS và bây giờ vì đây là bản cài đặt mới nên sẽ không có phần mở rộng IntelliSense. Để cài đặt IntelliSense, hãy làm theo Phương pháp 2

Điều này sẽ giải quyết vấn đề và bạn có thể dễ dàng bắt đầu viết mã

Đó là nó. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn. Nhận xét phương pháp nào ở trên phù hợp với bạn. Cảm ơn bạn

Mã VS có IntelliSense không?

IntelliSense (Ctrl+Space) sẽ hiển thị cho bạn các mã định danh ngôn ngữ có sẵn

Tại sao IntelliSense không hoạt động trong Mã VS?

Tại sao đề xuất Mã VS không hoạt động? . TypeScript và JavaScript dùng chung dịch vụ ngôn ngữ nên bạn cần chọn ngôn ngữ phù hợp. you've selected the wrong language mode. TypeScript and JavaScript share the same language service, so you need to select the right language.

Tại sao IntelliSense không hoạt động so với năm 2022?

Trên VS 2019, phản ứng của Intellisense là khoảng 1 giây và trên VS 2022 mất từ ​​20 đến 45 giây nên không thể hoạt động.