Ngày tháng 2 năm 2023

Năm - 2023 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara
Chathurthi Thiruvonam Maadha
Shivaratri Ekadasi Chaturthi Chandra
Darisanam Karinaal Tháng một Tháng một
21 Thứ Bảy Tháng Một
06 T6 T1
04 thứ tư
19 Thứ 5
03 T3
30 Thứ Hai Tháng Một
15 CN
29 CN tháng 1
16 thứ hai
30 Thứ Hai Tháng Một
27 Thứ Sáu Tháng Giêng
10 thứ ba tháng một
22 CN tháng 1
20 Thứ Sáu Tháng Một
02 thứ hai
18 Thứ Tư Tháng Một
25 Thứ Tư Tháng Một
23 Thứ Hai Tháng Một
15 CN
16 thứ hai
17 thứ ba
25 thứ tư
31 Thứ ba Tháng hai Tháng hai
20 Thứ Hai
05 CN tháng 2
03 Thứ sáu
18 Thứ bảy Tháng hai
26 CN tháng 2
13 thứ hai
27 Thứ Hai Tháng Hai
14 thứ ba
28 T3 Th2
25 Thứ Bảy Tháng Hai
09 Th 02
18 Thứ bảy Tháng hai
18 Thứ bảy Tháng hai
01 thứ tư
16 Thứ
Tháng Hai
23 Thứ năm Tháng hai
21 T3 Th2
27 thứ hai
28 Thứ Ba Tháng Ba Tháng Ba
21 Thứ Ba
07 T3 Mar
04 Thứ bảy
19 CN
25 Thứ Bảy Tháng Ba
15 thứ tư
29 Thứ Tư Tháng Ba
16 Thứ
30 Thứ 3
27 Thứ Hai Tháng Ba
10 Thứ Sáu Tháng Ba
18 Thứ Bảy Tháng Ba
20 Thứ Hai
03 Thứ sáu
18 Thứ Bảy Tháng Ba
25 Thứ Bảy Tháng Ba
23 Thứ 3
01 thứ tư
20 thứ hai
29 Thứ Tư Tháng Tư Tháng Tư
19 Thứ Tư
05 Thứ tư Tháng tư
03 thứ hai
17 Thứ Hai Tháng Tư
22 Thứ Bảy Tháng Tư
13 Thứ
28 Thứ Sáu Tháng Tư
14 thứ sáu
29 Thứ bảy Tháng tư
26 Thứ Tư
09 chủ nhật tháng 4
14 Thứ Bảy Tháng Tư
18 T3 T4
01 Thứ Bảy
16 CN
tháng tư
23 CN tháng 4
21 Thứ Sáu Tháng Tư
02 CN
19 thứ tư
28 Thứ Sáu Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti   Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maadha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi Chandra
Darisanam Karinaal tháng năm tháng năm
19 Thứ Sáu Tháng Năm
05 Thứ Sáu Tháng Năm
03 thứ tư
17 Thứ Tư Tháng Năm
19 Thứ Sáu Tháng Năm
12 thứ sáu
27 Thứ Bảy Tháng Năm
13 Thứ Bảy
28 CN tháng 5
25 Thu Mây
08 Thứ Hai Tháng Năm
11 Thu Mây
17 Thứ Tư Tháng Năm
01 thứ hai
15 thứ hai
31 Thứ Tư Tháng Năm
23 Thứ Ba Tháng Năm
20 Thứ Bảy Tháng Năm
21 CN
30 thứ ba
31 Thứ tư Tháng sáu Tháng sáu
17 Thứ Bảy Tháng Sáu
03 Thứ bảy Tháng sáu
01 Thứ
15 Thứ năm Tháng sáu
15 Thứ năm Tháng sáu
11 CN
26 Thứ Hai Tháng Sáu
12 tháng
27 T3 T6
24 Thứ Bảy Tháng Sáu
07 Thứ tư Tháng sáu
08 Thu 6
16 Thứ sáu Tháng sáu
14 thứ tư
29 Thứ năm Tháng sáu
22 Thứ năm Tháng sáu
19 Thứ Hai Tháng Sáu
16 Thứ sáu Tháng bảy Tháng bảy
17 T2 T7
03 T2 T7
01 Thứ Bảy
15 Thứ Bảy
30 chủ nhật tháng 7
13 Th 7 Th 7
10 thứ hai
25 T3 T7
11 thứ ba
26 Thứ tư Tháng bảy
23 CN

tháng 7
06 Thứ

tháng 7
05 Thứ 7 Tháng 7
15 Thứ Bảy Tháng Bảy
13 Thứ
29 Thứ bảy Tháng bảy
21 T6 T7
19 Thứ tư Tháng bảy
18 thứ ba
26 Thứ tư Tháng tám Tháng tám
16 Thứ tư Tháng 8
01 T3
30 Thứ tư Tháng 8
13 CN
28 Thứ hai Tháng tám
09 Thứ 4 Tháng 8
08 T3
24 Thứ năm Tháng tám
09 thứ tư
25 Thứ sáu Tháng tám
22 Thứ ba Tháng 8
04 T6 T8
01 T3
29 Thứ ba Tháng 8
14 Thứ hai Tháng tám
12 Thứ Bảy
27 chủ nhật tháng 8
20 CN tháng 8
18 Thứ sáu Tháng tám
05 Thứ bảy
19 Thứ Bảy
26 Sat Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chaturthi Thiruvonam Maadha Shivaratri Ekadashi Chathurthi Chandra
Darisanam Karinaal Tháng 9 Tháng 9
14 Thứ 9
29 Thứ sáu Tháng chín
12 thứ ba
27 Thứ Tư Tháng Chín
05 T3 T9
07 Thu
22 Thứ sáu Tháng chín
08 Thứ sáu
23 Thứ bảy Tháng chín
21 Thứ 9
03 CN tháng 9
25 T3 T9
13 Thứ Tư Tháng Chín
10 CN
25 Thứ Hai Tháng Chín
19 T3 T9
16 Thứ bảy Tháng chín
14 Thứ năm Tháng mười Tháng mười
14 Thứ 7 Tháng 10
28 Thứ bảy Tháng mười
12 Thứ
26 Thứ năm Tháng mười
03 T3
30 Thứ hai Tháng mười
06 Thứ sáu
22 CN tháng 10
07 Thứ bảy
23 Thứ hai Tháng mười
20 Thứ sáu Tháng mười
02 Thứ hai Tháng mười
22 CN tháng 10
12 Thứ năm Tháng mười
10 thứ ba
25 Thứ tư Tháng mười
18 Thứ 4 Tháng 10
16 Thứ hai Tháng mười
03 T3
16 thứ hai
23 Thứ hai Tháng mười một Tháng mười một
13 T2 Th11
27 T2 Th11
10 thứ sáu
24 Thứ sáu Tháng mười một
26 CN tháng 11
05 CN
20 T2 Th11
06 T2
21 T3 Th11
18 Thứ 7 Tháng 11
01 thứ tư
30 Th 5 tháng 11
19 CN tháng 11
11 Thứ 7 Tháng 11
09 Thu
23 Th 5 tháng 11
17 Thứ sáu Tháng mười một
14 Thứ ba Tháng 11
06 T2
17 thứ sáu
20 thứ hai
26 CN Tháng 12 Tháng 12
12 Thứ ba Tháng 12
26 Thứ ba Tháng 12
10 CN
24 CN tháng 12
24 CN tháng 12
05 T3
20 Thứ tư Tháng mười hai
06 thứ tư
21 Thứ 12
18 Thứ hai Tháng mười hai
30 Thứ bảy Tháng mười hai
16 Thứ bảy Tháng mười hai
11 Thứ hai Tháng mười hai
08 Thứ sáu
23 Thứ bảy Tháng mười hai
16 Thứ bảy Tháng mười hai
14 Thứ 12
03 CN
22 thứ sáu
25 thứ hai

Danh sách tất cả các ngày Purnima tithi năm 2023 và thời gian bắt đầu cũng như thời gian kết thúc chính xác của Purnima tithi vào năm 2023. Thời gian dưới đây dành cho Melbourne, Úc. Xem tithi hôm nay →

Sukla Paksha Purnima tithi tiếp theo vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 6 năm 2023. Purnima bắt đầu lúc 3. 47pm ngày 03/06 và kết thúc lúc 1. 41h ngày 04/06. Purnima sắp tới là Deva Snana Purnima

Ngày tháng 2 năm 2023

Ngày Purnima 2023. Purnima được coi là một ngày tốt lành. Nó có một ý nghĩa to lớn trong tôn giáo Hindu. Theo truyền thống của người Hindu, mọi người quan sát nhanh vào ngày trăng tròn hoặc ngày Purnima, nổi tiếng là Satyanarayan nhanh. Những người sùng đạo tổ chức satyanarayan puja thông qua một linh mục hoặc bà la môn vào ngày purnima
Ăn chay vào ngày trăng tròn có một số tác động tích cực đến cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Nó giữ cho một người khỏe mạnh về tinh thần. Mọi người cầu nguyện cho trăng tròn và thần Vishnu vào ngày thiêng liêng này. Mọi người nhận được rất nhiều lợi ích bằng cách quan sát nhanh vào ngày đặc biệt này và những lợi ích này là - cân bằng quá trình trao đổi chất của cơ thể, kiểm soát hàm lượng axit, tăng cường sức bền và làm sạch hệ thống tiêu hóa
Theo chiêm tinh học, những người đang phải đối mặt với sự lo lắng và trầm cảm, nên quan sát nhanh vào ngày trăng tròn và dâng nước cho mặt trăng
Puja được thực hiện vào ngày Purnima được cho là mang lại công đức to lớn cho những người quan sát. Nhiều bậc thầy tâm linh đã sinh ra vào những ngày Purnima như Chúa Subrahmanya, Dattatreya, Đức Phật, Đạo sư Nanak, và những người khác
Ở Purnima, các tín đồ chủ yếu thờ thần Vishnu và nữ thần Lakshmi. Purnima ăn chay bắt đầu lúc mặt trời mọc và kết thúc với việc nhìn thấy mặt trăng
Người ta tin rằng trăng tròn là giai đoạn thứ ba trong bốn giai đoạn chính của Mặt trăng. Trăng tròn xảy ra khi mặt trời và mặt trăng cách nhau 180°. Trăng tròn cho thấy 100% sét và có thể rơi vào nguyệt thực. Năng lượng cao hơn một chút vào ngày thiêng liêng này
Mọi người muốn biết ngày giờ rằm năm 2023 có thể xem lịch dưới đây
Purnima 2023. Ngày và giờ

Thần chú Vishnu
1. Shreeman Narayan Narayan Hari Hari
2. Achyutam keshvam Krishna Damodaram
Ram Narayanam Janki Vallabham
3. thỏ rừng Rama thỏ rừng Rama Rama Rama thỏ rừng
Chú thỏ rừng Krishna Chú thỏ rừng Krishna Krishna chú thỏ rừng Chú thỏ rừng
4. Ram Ram Rameti Rame Raame Manorame
Sahasranama Tattulyam Ram Naam Varanane

Purnima năm 2023 là ngày nào?

Purnima 2023 Ngày, Thời gian, Nghi thức và Ý nghĩa

Pournami vào ngày 5 tháng 2 lúc mấy giờ?

Ngày Pournami tháng 2 năm 2023. Ngày 5 tháng 2, Chủ nhật bắt đầu từ ngày 4 tháng 2, 10. 41 PM và sẽ duy trì đến ngày 6 tháng 2 năm 12. 48 giờ sáng. Nếu bạn đang tìm kiếm ngày giờ pournami 2023, thì bạn đã đến đúng nơi.

Maghi Purnima là ngày nào?

ngày Maghi Purnima

Ngày tốt xấu trong tháng 3 năm 2023 là ngày nào?

Dol Purnima tháng 3 năm 2023. Ngày, Giờ, Vasanta Purnima Tithi, shubh muhurat. Theo Drik Panchang, lễ thập phân cho Dol Purnima bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 lúc 4 giờ. 17 giờ sáng và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 3 lúc 6 giờ. 21h .