JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày

Kết quả JENPAS UG 2023 sẽ được WBJEEB công bố dưới dạng thẻ xếp hạng. Thẻ xếp hạng JENPAS 2023 bao gồm tất cả các cấp bậc và điểm số có liên quan. Thí sinh có thể xem và tải xuống bảng xếp hạng của mình bằng cách đăng nhập bằng mật khẩu của mình.  

Nếu bất kỳ ứng viên nào có bất kỳ khiếu nại nào về số điểm của mình đạt được, họ có thể nêu thắc mắc qua email (đến info@wbjeeb. in) trong vòng 24 giờ kể từ khi công bố kết quả đính kèm bản sao thẻ xếp hạng, số tập câu hỏi và mã sê-ri của nó, tự tính toán câu hỏi thông minh và tổng điểm.  

Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023. Bài kiểm tra đầu vào chung sẽ được tiến hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Để tham gia bài kiểm tra đầu vào này, những người có nguyện vọng có thể điền vào đơn đăng ký từ ngày 10 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Hội đồng sẽ chỉ giám sát quá trình đăng ký này trên trang web chính thức của mình. Hơn nữa, ban điều hành sẽ chỉ cho phép những người có nguyện vọng đủ điều kiện điền vào Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023

Do đó, những người có nguyện vọng sẽ cần kiểm tra xem họ có đủ điều kiện để tham gia kỳ thi hay không bằng cách xem qua tất cả các tiêu chí đủ điều kiện. Đối với điều này, những người mong muốn có thể tham khảo Bản tin thông tin WB JENPAS UG 2023 trên trang web của hội đồng quản trị. Ngoài ra, những người khao khát có thể xem bài viết đầy đủ này để tìm hiểu tất cả các chi tiết hữu ích

Mục lục

JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày
Kiểm tra ngay >>> Kiếm phần thưởng bằng cách chơi Quiz

Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023

Bài kiểm tra đầu vào chung dành cho các Khóa học UG về Điều dưỡng, Y tế và Khoa học Đồng minh. Đối với kỳ thi này, hội đồng sẽ chỉ cho phép những người có nguyện vọng tham gia nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ đúng hạn. Vì vậy, những người có nguyện vọng cần phải điền và nộp Đơn đăng ký JENPAS UG 2023 của Tây Bengal trong các ngày quy trình đăng ký theo quy định. Những người mong muốn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết để tham gia vào quá trình ứng dụng này trong bài viết dưới đây

JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày

Mẫu đơn đăng ký JENPAS UG 2023 của Tây Bengal. Điểm nổi bật

Thể loại của bài viếtMẫu đơn đăng kýMẫu đơn đăng ký liên quanĐơn đăng ký WB JENPAS UG 2023Mẫu đơn đăng ký Kỳ thi tuyển sinh chung cho ngành Điều dưỡng, Trợ y và Khoa học đồng minh theo các khóa học sau đại họcTên của Hội đồng tiến hành kỳ thi đầu vàoHội đồng kiểm tra đầu vào chung Tây BengalKỳ học2023-24Chế độ sẵn có của mẫu đơn đăng kýTrực tuyếnTình trạng sẵn có của mẫu đơnĐăng ký đã đóng Lệ phí kiểm tra. 500/- cho Paper-I hoặc Paper-II (Rs. 400/- cho Danh mục dành riêng)
Rs. 800/- cho cả Paper-I và Paper-II (Rs. 650/- cho Hạng mục dành riêng) Phương thức thanh toán phí thi trực tuyếnTrang web chính thức của WBJEEBhttps. //wbjeeb. Không có gì. TRONG/

WB JENPAS VÀ 2023. Những ngày quan trọng

Bảng dưới đây là tập hợp tất cả các ngày quan trọng liên quan đến Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023 và kỳ thi tuyển sinh. Những người mong muốn phải đảm bảo rằng họ tham gia vào sự kiện tương ứng cho kỳ thi này theo những ngày này

Ngày có sẵn của Đơn đăng ký10 tháng 1 năm 2023 Ngày cuối cùng để nộp Đơn đăng ký 31 tháng 1 năm 2023 (đến ngày 5. 30 giờ chiều IST)Ngày sửa trực tuyến và tải xuống trang xác nhận đã sửa đổi2 tháng 2 năm 2023 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023 ngày tải xuống thẻ dự thi2 tháng 6 năm 2023 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 Ngày thi 11 tháng 6 năm 2023

Cũng kiểm tra

 • Lộ trình HS Tây Bengal 2023
 • Kết quả TẾT WB 2022
 • Tình trạng Laxmi Bhandar 2023

Ứng dụng WBJEEB JENPAS UG 2023 Hướng dẫn quan trọng

Những người có nguyện vọng điền vào Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023 phải làm theo hướng dẫn mà chúng tôi đang chia sẻ bên dưới. Những người mong muốn phải lưu ý rằng nếu họ không tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào trong số này, thì đơn đăng ký của họ có thể bị từ chối

 • Hội đồng sẽ chỉ chấp nhận các ứng dụng trực tuyến mà những người mong muốn sẽ gửi qua cổng thông tin của họ. Những người mong muốn sẽ không được phép gửi bản in của các ứng dụng của họ qua đường bưu điện
 • Người có nguyện vọng chỉ phải nộp một đơn đăng ký cho kỳ thi tuyển sinh
 • Trong quá trình đăng ký, những người mong muốn nhất thiết phải nhập số điện thoại di động và id email hợp lệ của họ
 • Những người có nguyện vọng phải tải lên tất cả các tài liệu liên quan theo đúng hướng dẫn của hội đồng quản trị
 • Những người có nguyện vọng phải trả lệ phí thi vào hoặc trước thời hạn do hội đồng quy định

WB JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Tiêu chí đủ điều kiện

Để xuất hiện cho West Bengal UG JENPAS 2023, những người mong muốn phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau đây. Những người có nguyện vọng không đáp ứng bất kỳ tiêu chí đủ điều kiện nào sẽ không được phép đăng ký dự thi tuyển sinh

 • Chỉ những người có nguyện vọng mới có thể đăng ký dự thi là công dân Ấn Độ và cư trú tại bang Tây Bengal
 • Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, những người có nguyện vọng phải từ 17 tuổi trở lên. Do đó, những người có nguyện vọng không được sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 2006
 • Những người mong muốn đã vượt qua Tiêu chuẩn thứ 12 với hệ thống 10 + 2 có thể điền vào mẫu đơn
 • Những người có nguyện vọng xuất hiện ở vị trí thứ 12 (với hệ thống 10 + 2) vào năm 2023 cũng có thể đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh
 • Những người mong muốn phải có được bằng cấp của họ từ một hội đồng / tổ chức được công nhận
 • Để biết các tiêu chí nhập học đối với các Khóa học UG khác nhau, những người có nguyện vọng có thể xem Tiêu chí tuyển sinh WB JENPAS UG 2023

wbjeeb. Không có gì. trong Quy trình điền đơn đăng ký JENPAS UG 2023

Sau đây là danh sách tất cả các bước mà những người có nguyện vọng đủ điều kiện sẽ trải qua khi điền vào wbjeeb. Không có gì. trong Đơn đăng ký JENPAS UG 2023. Trong quá trình điền vào biểu mẫu này, những người mong muốn phải tuân theo tất cả các hướng dẫn có liên quan mà chúng tôi đã nêu trước đó

 1. Trước hết, những người mong muốn sẽ cần sử dụng URL https. //wbjeeb. Không có gì. trong/ để mở trang chủ của trang web của hội đồng quản trị
 2. Trên trang chủ, những người có nguyện vọng phải chọn tùy chọn "JENPAS-UG" trong phần Kiểm tra / Tư vấn điện tử của phần 2023.
  JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày
 3. Bây giờ, trang dành riêng cho kỳ thi tuyển sinh sẽ mở ra. Tại đây, những người mong muốn phải nhấp vào liên kết ứng dụng trực tuyến cho JENPAS 2023.
  JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày
 4. Thông qua liên kết này, những người mong muốn sẽ kết thúc trong cửa sổ đăng nhập. Trên cửa sổ này, những người mong muốn phải chọn tùy chọn đăng ký mới phù hợp.
  JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày
 5. Những người mong muốn bây giờ sẽ thấy các hướng dẫn liên quan đến mẫu đơn trên màn hình của họ. Họ phải xem qua các hướng dẫn này và nhấp vào tùy chọn để đồng ý với chúng
 6. Sau đó, những người có nguyện vọng sẽ đến trang có mẫu đăng ký.
  JENPAS UG 2023 Đơn đăng ký Ngày
 7. Những người mong muốn phải điền vào mẫu đăng ký đầy đủ này và nhận thông tin đăng nhập của họ thông qua nó
 8. Với các chi tiết đăng nhập này, những người có nguyện vọng có thể tiến hành điền vào mẫu đơn đăng ký JENPAS UG 2023 của Tây Bengal.
 9. Trong mẫu đơn này, những người có nguyện vọng phải điền vào tất cả các thông tin xác thực trong các khoảng trống cụ thể
 10. Sau khi những người có nguyện vọng điền vào tất cả các thông tin, họ có thể tiếp tục tải ảnh và chữ ký của mình lên
 11. Giờ đây, những người có nguyện vọng có thể chọn xem lại mẫu đơn đăng ký của họ và kiểm tra tất cả các chi tiết họ đã nhập trong đó
 12. Sau đó, thí sinh có thể nộp lệ phí thi theo quy định và nộp đơn đăng ký
 13. Những người mong muốn cũng phải in một mẫu đơn sau khi nộp cho kỳ thi của họ

Lệ phí thi

Lệ phí thi tuyển sinh thay đổi tùy theo số lượng bài thi thí sinh muốn đăng ký. Hơn nữa, Phí kiểm tra WB JENPAS UG 2023 cũng khác nhau đối với các danh mục khác nhau. Những người mong muốn có thể thực hiện thanh toán cho kỳ thi này chỉ thông qua các phương thức thanh toán trực tuyến. Các chi tiết liên quan đến số lượng kiểm tra này đối với các loại và giấy tờ có trong bảng sau

Hạng mục Phí kiểm traUR (đối với Paper-I hoặc Paper-II)Rs. 500/-SC/ ST/ OBC-A/ OBC-B (đối với Giấy-I hoặc Giấy-II)Rs. 400/-UR (cho cả Paper-I và Paper-II)Rs. 800/-SC/ ST/ OBC-A/ OBC-B (cho cả Paper-I và Paper-II)Rs. 650/-

Kỳ thi Tây Bengal VÀ JENPAS 2023

Kỳ thi đầu vào cho các chương trình học liên quan sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Hội đồng sẽ phát hành thẻ thừa nhận cho kỳ thi này trên trang web của mình vào ngày 2 tháng 6 năm 2023. Cả Paper-I (Dành cho tất cả các khóa học không bao gồm BHA) và Paper-II (Chỉ dành cho BHA) cho bài kiểm tra đầu vào này sẽ được tiến hành trong cùng một ngày trong hai ca. Tổng số điểm có thể cho điểm trong mỗi bài là 115. Hơn nữa, kỳ thi sẽ được thực hiện thông qua bảng OMR

Tên bài kiểm tra Thời gian thi Bài thi-I (Dành cho tất cả các khóa học không bao gồm BHA)11 giờ sáng đến 12 giờ sáng. 30 PM Paper-II (Chỉ dành cho Khóa học BHA) 2 PM đến 3. 30 giờ chiều

Liên kết quan trọng

Điền trực tuyến ngay Mẫu đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023Kiểm tra để biết thêm thông tin Bản tin thông tin WB JENPAS UG 2023Theo dõi để biết các cập nhật có liên quan Trang chủ TIN TỨC Bihar

câu hỏi thường gặp

Khi nào những người mong muốn có thể chọn chỉnh sửa trong Mẫu đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023?

Cửa sổ chỉnh sửa trong mẫu đơn đăng ký sẽ mở từ ngày 2 tháng 2 năm 2023 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023.

Lệ phí thi WB JENPAS UG 2023 có được hoàn trả cho những người có nguyện vọng nếu họ không muốn tham dự kỳ thi không?

Không, hội đồng sẽ hoàn trả lệ phí thi cho những người có nguyện vọng không tham dự kỳ thi

Thẻ thừa nhận có được cấp cho tất cả những người có nguyện vọng nộp đơn đăng ký không?

Thẻ thừa nhận sẽ chỉ được cấp cho những người có nguyện vọng đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện và nộp Đơn đăng ký WB JENPAS UG 2023 (kèm phí kiểm tra) đúng hạn

Khi nào điền B. Mẫu điều dưỡng Sc 2023 Tây Bengal?

Tây Bengal B. Sc. Đơn đăng ký Điều dưỡng 2023 đã được phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. ngày cuối cùng để đăng ký trực tuyến đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 .

Khi nào điền vào Mẫu WBJEE 2023 Tây Bengal?

Đơn đăng ký WBJEE 2023 Ngày

Kỳ thi tuyển sinh B Sc Điều dưỡng ở Tây Bengal là gì?

Hội đồng thi tuyển sinh chung Tây Bengal (WBJEEB) sẽ tiến hành Kỳ thi tuyển sinh chung dựa trên OMR (JEPBN-2023) để xét tuyển vào Cử nhân sau đại học cơ bản Khóa học điều dưỡng tại các trường Cao đẳng / Học viện khác nhau ở Tây Bengal cho khóa học 2023-24.

Kỳ thi tuyển sinh B Tech ở Tây Bengal là gì?

WBJEE là gì? . Kỳ thi là cửa ngõ cho thí sinh xét tuyển khối B. Công nghệ và B. Các khóa học dược tại các trường đại học, cao đẳng chính phủ và các tổ chức kỹ thuật & kỹ thuật tự tài trợ ở Tây Bengal. West Bengal Joint Entrance Examination (WBJEE) is a state-level exam conducted by WBJEEB. The exam is a gateway for candidates seeking admission into B.Tech and B.Pharma courses at universities, government colleges and self-financing engineering & technical institutions in West Bengal.