48 km/h bằng bao nhiêu Mét trên giây

Bài viết này sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa hai đơn vị km/h và m/s, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) bằng công cụ chuyển đổi và bảng chuyển đổi.

1. Cách đổi km/h sang m/s bằng công thức. 1m/s bằng bao nhiêu km/h?

Theo Howmanyounces, việc chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) thực ra rất dễ dàng vì cả hai đơn vị đều được sử dụng để đo tốc độ.

Mét và kilômét được sử dụng để đo chiều dài, trong khi giây và giờ được sử dụng để đo thời gian.

Giữa chúng có mối quan hệ như sau:

1 kilômét (km) = 1000 mét (m) → 1 m = 1/1000 km

1 giờ (h) = 3600 giây (s) → 1 s = 1/3600 h

Vì vậy, nếu chúng ta muốn chuyển đổi km/h thành m/s và m/s thành km/h, chúng ta có thể viết:

1 km/h = 1000 m / 3600 s = 5m / 18s = 0,277778 m/s

1 m/s = (1/1000) km / (1/3600) h = 3600 km / 1000 h = 18 km / 5 h = 3,6 km/h

Hai công thức cuối cùng này cho phép chúng ta dễ dàng chuyển đổi m/s thành km/h và km/h thành m/s.

48 km/h bằng bao nhiêu Mét trên giây
Một đồng hồ đô tốc độ km/h trên ôtô. (Ảnh: Wikipedia)

2. Những ví dụ về chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

4 m/s bằng bao nhiêu km/h?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây thành tốc độ tính bằng km/h, chúng ta có thể viết:

v = 4 m/s = 4 * 18/5 km/h = 14,4 km/h

Vì vậy, 4 m/s bằng 14,4 km/h.

40 km/h bằng bao nhiêu m/s?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng km/h thành tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây, chúng ta có thể viết

v = 40 km/h = 40 * 5/18 m/s = 11,111 m/s

Vì vậy, 16 km/h bằng 4,444 m/s.

100 km/h sang m/s:

v = 100 * 5/18 = 27,77 m/s

100 m/s sang km/h:

v = 100 * 18/5 m/s = 360 km/h

3. Công cụ tự động chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Để chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) bạn vui lòng nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, rồi nhấn vào nút Convert.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h), vui lòng nhấn vào nút Choose other units, rồi chọn m/s, rồi bạn nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, giá trị km/h tương ứng sẽ hiện trong kết quả chuyển đổi thứ 2.

4. Bảng chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Dưới đây là các bảng hỗ trợ chuyển đổi nhanh từ km/h sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang km/h (m/s sang km/h):

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường bạn đã được học về cách tính vận tốc quãng đường, quy đổi các đại lượng km, m, giờ, phút, giây. Điều này cũng được ứng dụng rất nhiều trong thực tế khi tính vận tốc trung bình di chuyển bằng ô tô, xe máy hoặc đi bộ.

48 km/h bằng bao nhiêu Mét trên giây

Cách đổi từ m/phút sang m/s, km/h

1 KM/H BẰNG BAO NHIÊU M/S?

Theo quy đổi thì: 1 km/h = 0.277778 m/s

Công thức tính: a (km/h) = a x 1000 / 3600 (m/s)

Để hiểu được kết quả cũng như cách tính của bài toán này, bạn cần hiểu ý nghĩa của con số 1 km/h hay 1 m/s là gì?

1 km/h: vận tốc di chuyển trung bình trong 1 giờ (60 phút = 3600 giây) là 1 km
1 m/s: vận tốc di chuyển trung bình trong thời gian 1 giây là 1 m.
Trong khi đó 1 km = 1.000m, 1 giờ = 60 giây.
Như vậy để đổi km/h ra m/s, bạn sẽ lấy 1000 m chia cho 3600 giây = 0.277778 m/s

Tương tự, nếu bạn muốn đổi các con số khác thì có thể lấy số km đổi ra mét và chia cho 3600 giây, ví dụ:

Đổi 5 km/h ra m/s thì thực hiện phép tính: 5000/3600= 1,38889 m/s
Đổi 10 km/h ra m/s thì thực hiện phép tính: 10000/3600= 2.77778 m/s
Đổi 15 km/h ra m/s thì thực hiện phép tính: 10000/3600= 4.16667 m/s

Nếu muốn đổi ngược lại 1 m/s ra 1 km/h, bạn thực hiện phép tính:
(1/1000)/(1/3600) m/s = 0,001/0.000277777 km/h = 3,60000010 km/h

CÁCH QUY ĐỔI TỪ KM/H SANG M/S QUA GOOGLE

Ngoài cách thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn có thể đổi từ km/h sang m/s bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến Google như đổi tiền Won sang tiền Việt hay tiền Yên sang tiền VND ...

Sau khi truy cập website google.com, bạn gõ từ gõ "1 km/h to m/s" hoặc 1 km/h bằng bao nhiêu m/s?, bảng quy đổi của Google sẽ hiển thị ngay kết quả, nếu muốn đổi giá trị khác bạn gõ vào ô bên trái, kết quả sẽ hiển thị ra ngay bên phải.

48 km/h bằng bao nhiêu Mét trên giây

Bằng cách này bạn cũng có thể hoán đổi các đại lượng với nhau để có kết quả đúng cho phép tính của mình.