Hướng dẫn practice php online

Learn PHP

PHP is a server scripting language, and a powerful tool for making dynamic and interactive Web pages.

PHP is a widely-used, free, and efficient alternative to competitors such as Microsoft's ASP.

Start learning PHP now »


Easy Learning with "PHP Tryit"

With our online "PHP Tryit" editor, you can edit the PHP code, and click on a button to view the result.

Example

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "My first PHP script!";
?>

</body>
</html>

Try it Yourself »

Click on the "Try it Yourself" button to see how it works.


PHP ExercisesPHP Examples

Learn by examples! This tutorial supplements all explanations with clarifying examples.

See All PHP Examples


PHP Quiz Test

Learn by taking a quiz! This quiz will give you a signal of how much you know, or do not know, about PHP.

Start PHP Quiz!


My Learning

Track your progress with the free "My Learning" program here at W3Schools.

Log into your account, and start earning points!

This is an optional feature. You can study W3Schools without using My Learning.


PHP References

W3Schools' PHP reference contains different categories of all PHP functions, keywords and constants, along with examples.


Kickstart your career

Get certified by completing the course

Get certified

w3schoolsCERTIFIED.2022Chương trình học PHP Online 1 kèm 1 sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức giúp học viên có thể trở thành một lập trình viên PHP thực thụ, để có thể đi làm, kiếm tiền.

Ai nên tham gia khóa học này?

  • Các bạn đam mêm lập trình web PHP nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, học như thế nào
  • Các bạn đã học rất nhiều khóa học, học ở rất nhiều nơi nhưng đều chưa thu được kết quả gì
  • Các bạn dự định lựa chọn nghề lập trình viên web PHP để theo đuổi
  • Các bạn sinh viên năm 3, năm 4 chuẩn bị đi làm

Hình thức học

  • Học viên được cấp tài khoản để xem các video đã được quay sẵn, rãnh lúc nào xem lúc đó
  • Học viên làm bài tập ở mỗi buổi và nộp cho người hướng dẫn, người hướng dẫn sẽ xem bài làm của học viên và quay video nhận xét trên bài làm đó
  • Trong quá trình học, học viên có thể trao đổi trực tiếp với người hướng dẫn qua group hỗ trợ, được chat hỗ trợ và teamview fix code

Hổ trợ 24/7

Group Zalo hổ trợ 24/7 trực tiếp từ Giảng viên và Mentor.

Projet và thực hành thực tế

Cung cấp các tình huống thực hành, các project thực tế được lồng ghép vào nội dung học, áp dụng ngay vào công việc.

Video Review

Tất cả bài làm của bạn đều được giảng viên và mentor quay video review từng dòng code, giúp bạn hoàn thiện cách viết code và tối ưu code.

Thời gian linh động

Tốc độ học nhanh hay học chậm, học buổi sáng hay tối muộn, ... do học viên hoàn toàn quyết định.

NỘI DUNG

Chương trình học online này là sự kết hợp của các khóa học online trên ZendVN và sự kèm cặp trực tiếp từ người hướng dẫn. Chương trình học gồm hơn 1000 video và thời gian hơn 300 giờ trực tuyến, nội dung chi tiết của lộ trình học như sau:

Phần 01

GIT & Github trong quản lý mã nguồn
Các toán tử, phép toán, hàm
If, else, do, for, while, break, continue
Form và các thuộc tính quan trọng: method, action, name
Exercise login với Form

Phần 02

Exercise String, Number, Array - Phần 1
Exercise đường dẫn
Exercise vẽ tháp hình cơ bản
Exercise truy xuất menu
Exercise xử lý Array

Phần 03

Exercise String, Number, Array - Phần 2
Exercise Duyệt menu cấp 1 đến cấp 2
Exercise chuyển đổi chuỗi phức tạp
Exercise truy xuất chuỗi phức tạp

Phần 04

Exercise String, Number, Array - Phần 3
Exercise Duyệt menu cấp 3
Exercise Register (chức năng và database)

Phần 05

Exercise Xây dựng breadcrumb phức tạp
Exercise Hoàn chỉnh menu cấp 1 đến cấp 3
Exercise PHP kết hợp jQuery trong tình huống đổ menu

Phần 06

Thao tác với File: JSON, XML, INI, TXT-
Các thao tác upload tập tin
PTCSDL Category - Article
Exercise Quản lý tập tin CRUD: List - Info - Delete

Phần 07

Exercise Project quản lý tập tin CRUD: Add - Edit - Upload image
Exercise file explorer, menu đa cấp
Tư duy tổ chức code / tối ưu mã
Sử dụng hosting

Phần 08

Các thao tác với Session, Cookie
Sở dụng htaccess
Exercise Project login / logout / cấu hình time đăng nhập
PTCSDL User - Group

Phần 09

Lập trình hướng đối tượng trong PHP cơ bản và nâng cao
Exercise Contact Page - Validate
Exercise Contact Page - Mail
Luồng hoạt động trang liên hệ, nâng cấp mở rộng

Phần 10

SQL với các bài tập thực tế về viết SQL
Truy vấn trên 1 bảng
Truy vấn trên nhiều bảng
Các truy vấn kết hợp phức tạp trong thực tế
PTCSDL tổng quát

Phần 11

Project Website tin tức - Phần 1
Lấy tin tự động với RSS
Kỹ thuật bóc tách dữ liệu, quét tin tức, lấy giá vàng

Phần 12

Project Website tin tức - Phần 2
Sử dụng API với Coinmarketcap API
Kết hợp jQuery & Ajax

Phần 13

Project Website tin tức - Phần 3
Kết hợp PHP & MySQL
Xây dựng trang quản lý RSS: List, Info, Delete, Multi Delte

Phần 14

Project Website tin tức - Phần 4
Xây dựng trang quản lý RSS: Pagination
Xây dựng chức năng login
Tư duy tổ chức code / tối ưu mã

Phần 15

Học viên làm bài Test giữa khóa, củng cố kiến thức từ giảng viên
Giảng viên định hướng lộ trình học tập tiếp theo

Phần 16

Hoàn chỉnh ứng dụng CRUD tổng quát
Xây dựng mô hình MVC OOP - Một Module - Phần 1

Phần 17

Xây dựng mô hình MVC OOP - Một Module - Phần 2
Xây dựng Class quản lý Controller, View, Model

Phần 18

Xây dựng mô hình MVC OOP - Nhiều module nhiều template - Phần 1
Xây dựng Class quản lý Template
Xây dựng các helper cần thiết

Phần 19

Xây dựng mô hình MVC OOP - Nhiều module nhiều template - Phần 3
Tạo module & nhúng giao diện backend

Phần 20

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 1
Quản lý group: list, status, search, ajax, notify

Phần 21

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 2
Quản lý group: filter, delete, change status, pagination, validate, form

Phần 22

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 3
Hoàn chỉnh quản lý User
Đăng ký - đăng nhập

Phần 23

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 4
Hoàn chỉnh quản lý Category
Phân quyền ứng dụng

Phần 24

Xây dựng website bán hàng - Admin - Phần 5
Hoàn chỉnh quản lý Book, Slider
Hoàn chỉnh phần quản trị Admin

Phần 25

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 1
Tạo module & nhúng giao diện frontend
Xây dựng trang chủ, đổ menu, các box

Phần 26

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 2
Xây dựng trang category, trang chi tiết sách, trang đặt hàng, trang liên hệ, cấu hình cần thiết

Phần 27

Xây dựng website bán hàng - Frontend - Phần 3
Hoàn chỉnh trang dành cho user, quản lý info, giỏ hàng, đơn hàng
Tối ưu mã nguồn

Phần 28

Các kiến thức mở rộng khi đi làm, làm việc nhóm, nhận và xử lý task
Kinh nghiệm phỏng vấn, CV xin việc hấp dẫn nhà tuyển dụng
Nghiên cứu và lộ trình mở rộng

Sản phẩm Demo

Các sản phẩm chính được hướng dẫn và các project cuối khóa được xây dựng bởi các bạn học viên tham gia khóa học.

KHÓA HỌC ONLINE ĐƯỢC TẶNG KÈM

Các khóa học online được tặng kèm giúp học viên xem trước các video khi đến lớp, tồn tại mãi mãi trong tài khoản học viên, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để thực hành, tương tác cùng giảng viên.

Lập trình PHP

454 Videos

115 Giờ

49 Phút

Chương 01: Php Căn Bản

Bài 01 - Tổng Quan Về Php

Bài 02 - Biến, Hằng Và Kiểu Dữ Liệu

Bài 03 - Toán Tử Trong Php

Bài 04 - Làm Việc Với Form

Bài 05 - Câu Điều Kiện

Bài 06 - Vòng Lặp

Bài 07 - Xây Dựng Hàm

Chương 02: Làm Việc Với Asnt

Bài 01 - Php Array

Bài 02 - Php String

Bài 03 - Php Number

Bài 04 - Php Time

Chương 03: Các Đối Tượng Khác Trong Php

Bài 01 - Php Regex

Bài 02 - Php File

Bài 03 - Php Recursive

Bài 04 - Php File Upload

Bài 05 - Php Filter

Bài 06 - Error & Exception

Bài 07 - Session & Cookie

Bài 08 - Php Mail

Chương 04: Xml Và Dom Trong Php

Bài 01 - Tìm Hiểu Cơ Bản Về Xml

Bài 02 - Simplexml

Bài 03 - Domdocument

Chương 05: Lập Trình Hướng Đối Tượng

Bài 01 - Class & Object

Bài 02 - Thuộc Tính Và Phương Thức

Bài 03 - Hàm Xây Dựng Và Hàm Huỷ

Bài 04 - Kế Thừa Và Kỹ Thuật Nạp Chồng

Bài 05 - Phạm Vi Và Sự Ảnh Hưởng

Bài 06 - Một Số Phương Thức Khác

Bài 07 - Exercise

Bài 08 - Abstract Class

Bài 09 - Interface

Chương 06: Php Extensions

Bài 01 - Php Thumb

Bài 02 - Php Mailer

Bài 03 - Captcha

Bài 04 - Simplepie

Bài 05 - Openid

Bài 06 - Mobile Detect

Bài 07 - Php Cache

Bài 08 - Validate

Chương 07: Ngôn Ngữ Sql

Bài 01 - Hệ Quản Trị Csdl Mysql

Bài 02 - Truy Vấn Dữ Liệu Trên Một Bảng

Bài 03 - Truy Vấn Dữ Liệu Trên Nhiều Bảng

Bài 04 - Kỹ Thuật Xử Lý Dữ Liệu Trong Mysql

Bài 05 - Insert - Update - Delete

Chương 08: Php & Mysql

Bài 01 - Connnect & Disconnect

Bài 02 - Insert - Update - Delete

Bài 03 - Select

Bài 04 - Sql Injection

Bài 05 - Class Database

Bài 06 - Exercise 01 - Login

Bài 07 - Exercise 02 - User Online

Bài 08 - Exercise 03 - Manage Group

Bài 09 - Exercise 04 - Manage User

Bài 10 - Pagination

Chương 09: Ajax

Bài 01 - Json

Bài 02 - Jquery & Ajax

Bài 03 - Sử Dụng Ajax Trong Ứng Dụng Web

Bài 04 - Ajax & Check Form

Chương 10: Tự Xây Dựng Php Framework (Oop - Mvc)

Bài 01 - Mvc Một Module, Một Template

Bài 02 - Mvc Multy Module, Multy Template

Chương 11: Xây Dựng Ứng Dụng (Backend - Frontend)

Bài 01 - Quản Lý Nhóm Người Dùng

Bài 02 - Quản Lý Người Dùng

Bài 03 - Đăng Nhập, Đăng Ký, Phân Quyền

Bài 04 - Quản Lý Category

Bài 05 - Quản Lý Sách

Bài 06 - Xây Dựng Chức Năng Mua Hàng

Bài 07 - Tối Ưu Ứng Dụng

Chương 12: Tình Huống Php

Bài 01 - Xây Dựng Chương Trình Trắc Nghiệm Tin Học

Bài 02 - Kỹ Thuật Trình Bày Dữ Liệu Với Ajax

Bài 03 - Kỹ Thuật Phân Trang Bằng Ajax

Bài 04 - Lấy Tin Tự Động Bằng Cách Khai Thác Rss

Bài 05 - Lấy Tin Tự Động Bằng Regurlar Expression

Bài 06 - Lấy Tin Tự Động Bằng Dom

Bài 07 - Sử Dụng .htaccess Trong Ứng Dụng Web

Chương 13: Lập Trình Hướng Đối Tượng Chuyên Sâu

Bài 01 - Lập Trình Hướng Đối Tượng Căn Bản

Bài 02 - Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Và Upload Hình Ảnh

Bài 03 - Abstract Class Và Interface

Bài 04 - __Call() & __Callstatic()

Bài 05 - Lambda Functions & Closure

Bài 06 - Design Pattern

Bài 07 - Dependency Injection

Bài 08 - Namespace

Chương 14: Giải Thuật Menu Đa Cấp Với Cấu Trúc Cây

Bài 01 - Giới Thiệu Mô Hình Và Phân Tích Database

Bài 02 - Giải Thuật Và Viết Mã 4 Trường Hợp Thêm Node Vào Cây

Bài 03 - Giải Thuật Và Viết Mã 6 Trường Hợp Di Chuyển Node Trên Cây

Bài 04 - Giải Thuật Và Viết Mã 2 Trường Hợp Chỉnh Sửa Node Trên Cây

Bài 05 - Giải Thuật Và Viết Mã 2 Trường Hợp Xóa Node Trên Cây

Bài 06 - Giải Thuật Và Các Phương Pháp Duyệt Cây

Bài 07 - Giải Thuật Và Viết Mã Sắp Xếp Thứ Tự Các Node Trên Cây

Chương 15: Class Và Thư Viện Mở Rộng

Bài 01 - Tạo File Pdf Với Mpdf

Bài 02 - Kỹ Thuật Xây Dựng Giao Diện Với Template Bootstrap 3

Bài 03 - Xử Lý Hình Ảnh Với Imageworkshop

Bài 04 - Sử Dụng Ckeditor, Cấu Hình &cài Đặt Plugin

Chương 16: Nâng Cấp Ứng Dụng Bookstore

Bài 01 - Introduce

Bài 02 - Chuyển Đổi Mysql_X Sang Mysqli_X

Bài 03 - Các Cách Khắc Phục Notice Undefined

Bài 04 - Vấn Đề Autoload

Bài 05 - Thay Đổi Cách Định Nghĩa Hằng Số

Bài 06 - Xây Dựng Hàm Load Controller

Bài 07 - Xây Dựng Hàm Load Model

Bài 08 - Hoàn Chỉnh Các Chức Năng

Bài 09 - Xây Dựng Class Validate

Bài 10 - Hệ Thống Kiến Thức

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm sao để đăng ký khóa học này?

Khóa học 1 kèm 1 có sự tương tác cao giữa Học viên và ZendVN qua hình thức: hỏi đáp trong group Zalo, teamview, video review code cho từng học viên. Do đó mỗi tháng ZendVN chỉ nhận tối đa 3 học viên, ZendVN sẽ ưu tiên cho các bạn học viên đăng ký và thanh toán học phí sớm.

Để đăng ký, bạn điền thông tin vào Form đăng ký tại trang này, sau đó check mail để xem hướng dẫn nộp học phí.

Khóa học có thời gian bao lâu, tôi có thể học nhanh hơn tiến độ được không?

Các video của từng buổi học đã được ZendVN xây dựng sẵn, bạn hoàn toàn chủ động được thời gian học của mình, tốc độ học nhanh hay chậm là do bạn quyết định, bạn không cần học theo tốc độ của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể kết thúc sớm khóa học.

Ngược lại nếu bạn học chậm, bạn cũng không cần lo lắng, ZendVN sẽ đồng hành cùng bạn đến khi bạn hoàn tất khóa học, tuy nhiên thời gian học không kéo dài quá 12 tháng kể từ thời điểm bạn bắt đầu học

Khóa học có được cấp chứng nhận không?

Sau khi hoàn tất khóa học và báo cáo project cuối khóa, bạn sẽ được ZendVN cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học, giấy do Công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Học ONLINE Học ONLINE 1 Kèm 1
Đặc điểm Học qua các video đã được ZendVN quay sẵn Học qua các video đã được ZendVN quay sẵn, kết hợp sự kèm cặp và tương tác trực tiếp từ giảng viên và mentor
Nội dung học 100% qua các video của khoá học online Video của khoá học online
Video của khóa học từ xa
Video nhận xét mỗi bài tập của giảng viên
Project thực tế được lồng ghép vào suốt chương trình học.
Hỏi đáp trong khóa học Form hỏi đáp có tại mỗi video học
Không quá 2 giờ câu hỏi sẽ được hỗ trợ bởi bộ phận support
Qua group Zalo thảo luận trực tiếp cùng 2 giảng viên
Sẽ được hỗ trợ và trao đổi trực tiếp ngay với giảng viên và mentor
Tương tác với giảng viên / mentor Gửi câu hỏi qua Form hỏi đáp Chat trực tiếp qua group Zalo
Thời gian học Linh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đó Linh động, học viên rãnh lúc nào học lúc đó
Sự chủ động Chủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết định Chủ động trong việc học, việc học nhanh / chậm đều do học viên quyết định
Học viên sẽ bị đốc thúc, nhắc nhở, chăm sóc bởi giảng viên để cải thiện tốc độ học
Review bài tập từ giảng viên Không có Giảng viên sẽ quay video nhận xét chi tiết từng dòng code giúp học viên nhìn thấy chỗ code chưa hoàn thiện, cách nâng cấp và tối ưu code
Giấy xác nhận hoàn thành khóa học Không có Được cấp khi hoàn tất project cuối khóa (xem ảnh)
Giấy xác nhận tực tập tại ZendVN Không có Được cấp khi học viên hoàn thành chương trình học
Tham gia khoá học Tất cả các bạn hoàn thiện đăng ký và thanh toán học phí ZendVN chỉ nhận giới hạn 3 học viên / tháng (ưu tiên các bạn học viên đã học khoá online)
Danh sách khóa học Khóa học ONLINE Khóa học ONLINE 1 kèm 1

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ

Do giới hạn số lượng học viên chỉ 3 bạn / 1 tháng, để hoàn tất đăng ký giữ chỗ các bạn vui lòng đăng ký và hoàn thiện học phí sớm

Hỗ trợ sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được ZendVN cấy giấy xác nhận hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập, hỗ trợ viết CV, kết nối doanh nghiệp và tham gia câu lạc bộ học viên đang đi làm

Xác nhận hoàn thành khóa học

Học viên tham gia trên 80% số buổi học có thành tích học tập tốt, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do công ty Lập trình Zend Việt Nam cấp

Xác nhận thực tập doanh nghiệp

Học viên tham gia xây dựng project cuối khóa, chuyên cần trong học tập sẽ được cấp giấy xác nhận thực tập tại công ty Lập trình Zend Việt Nam

CV & Việc làm

Hỗ trợ học viên xây dựng CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn, kết nối việc làm với doanh nghiệp, tham gia câu lạc bộ học viên đã đi làm