Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện, do đó trong chất khí không có các hạt tải điện.

1. Sự ion hoá chất khí và tác nhân ion hoá

Ngọn lửa ga, tia tử ngoại của đèn thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là tác nhân ion hoá. Tác nhân ion hoá đã ion hoá các phân tử khí thành các ion dương, ion âm và các electron tự do.

Khi mất tác nhân ion hóa, các ion dương, ion âm, và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực để trở thành các phân tử khí trung hoà, nên chất khí trở thành không dẫn điện.

Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

2. Bản chất dòng điện trong chất khí

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

​@66894@

III. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện vẫn tiếp tục giữ được khi không còn tác nhân ion hoá tác động từ bên ngoài.

Có bốn cách chính để dòng điện có thể tạo ra hạt tải điện mới trong chất khí:

1. Dòng điện qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hoá.

2. Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử khí bị ion hoá ngay khi nhiệt độ thấp.

3. Catôt bị dòng điện nung nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra electron. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phát xạ nhiệt electron.

4. Catôt không nóng đỏ nhưng bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào làm bật electron khỏi catôt trở thành hạt tải điện.

​@66895@

IV. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện

1. Định nghĩa

Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hoà thành ion dương và electron tự do.

Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

2. Ứng dụng

Dùng để đốt hỗn hợp xăng không khí trong động cơ xăng.

Giải thích hiện tượng sét trong tự nhiên.

​@66896@

V. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện

1. Định nghĩa

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.

Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

Hồ quang điện có thể kèn theo toả nhiệt và toả sáng rất mạnh.

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện

Dòng điện qua chất khí giữ được nhiệt độ cao của catôt để catôt phát được electron bằng hiện tượng phát xạ nhiệt electron.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về “Dòng điện trong chất khí”.

TOPCLASS11 GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K8

✅ LỘ TRÌNH HỌC 4 BƯỚC bám sát chương trình GDPT MỚI, chinh phục MỌI BỘ SGK

✅ ĐỒNG HÀNH CÙNG TOP THẦY CÔ NỔI TIẾNG - GIÀU KINH NGHIỆM

✅CAM KẾT TIẾN BỘ 100% - đồng hành cùng con xuyên suốt quá trình học

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài tập phân loại đơn vị kiến thức, theo mức độ từ DỄ - KHÓ

Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

1, Sự dẫn điện trong chất khí ở điều kiện thường:

  • Có rất ít các hạt tải điện trong chất khí.
  • Trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện khi dùng ngọn đèn ga để đốt nóng chất khí hoặc chiếu vào chất khí chùm bức xạ tử ngoại. Chất khí đó có khả năng dẫn điện.

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hòa điện, vì vậy trong chất khí không có các hạt tải điện.

3, Bản chất dòng điện trong chất khí.

a, Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa.

Dòng điện chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường là dòng điện trong chất khí.

Chất khí trở thành không dẫn điện khi mất tác nhân ion hóa, các ion dương, ion âm và electron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện cực để trở thành các phân tử khí trung hòa.

b, Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí.

Quá trình dẫn điện không tự lực là quá trình dẫn điện của chất khí nhờ có tác nhân ion hóa. Qúa trình dẫn điện không tự lực chỉ tồn tại khi ta tạo ra hạt tải điện trong khối khí giữa hai bản cực và biến mất khi ta ngừng việc tạo ra hạt tải điện.

Đây là quá trình không tuân theo định luật Ôm.

c, Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực.

Hiện tượng nhân số hạt tải điện là hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua gây ra.

4, Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

Quá trình phóng điện vẫn tiếp tục giữ được khi không còn tác nhân ion hóa tác động từ bên ngoài là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí.

Để dòng điện có thể tạo ra các hạt tải điện mới trong chất khí ta có cách sau:

  • Phân tử khí bị ion hóa ngay khi nhiệt độ thấp khi điện trường trong chất khí rất lớn.
  • Dòng điện qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao khiến phân tử khí bị ion hóa.
  • Hiện tượng phát xạ nhiệt electron xảy ra khi cactot bị dòng điện nung nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra electron.
  • Catot bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào làm bật electron khỏi catot trở thành hạt tải điện.

5, Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện.

+ Quá trình phóng điện tự lực trong chất khi đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion dương và electron tự do được gọi là tia lửa điện.

+ Điều kiện tạo ra tia lửa điện:

Bài tập dòng đi ện trong chất khí năm 2024

+ Ứng dụng: dùng trong động cơ nổ trong xilanh

6, Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện.

+ Quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn gọi là hồ quang điện.

Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh.

+ Điều kiện tạo ra hồ quang điện.

Dòng điện qua chất khí giữa được nhiệt độ cao của catot để catot phát được electron bằng hiện tượng phát xa nhiệt electron.