Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 16 cấp huyện năm 2024

  • 1. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 3 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MỚI – Q/HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 3 *** TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH  CHỦ ĐỀ 3 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 4 – NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC  CHỦ ĐỀ 6 – TÌM TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG BAN ĐẦU, MỚI. TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT.  CHỦ ĐỀ 7 – ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM. 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC.  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH VUÔNG, HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TRÒN. GÓC.  CHỦ ĐỀ 9 – TÂM, BÁN KÍNH, ĐƯỜNG KÍNH ĐƯỜNG TRÒN.  CHỦ ĐỀ 10 – CHU VI TAM GIÁC, CHU VI TỨ GIÁC CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT, CHU VI HÌNH VUÔNG
  • 2. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 2 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 3 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MỚI – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 3 *** TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH Câu 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống : So sánh: 7392 …..7932 Điền < Câu 2: Kết quả của phép tính 2023 + 6291 là: a/ 8134 b/ 8341 c/ 8304 d/ 8314 Câu 3: Cô giáo đố cả lớp: “2023 + 3022 bằng bao nhiêu?” Bạn Thanh trả lời: “2023 + 3022 = 5045” Bạn Hạnh trả lời: “2023 + 3022 = 5054” Hỏi bạn nào trả lời đúng? a/ Cả hai bạn đều trả lời đúng b/ Cả hai bạn đều trả lời sai c/ Bạn Hạnh d/ Bạn Thanh Câu 4: Bạn Minh nghĩ ra một số, biết số đó là kết quả của phép tính 2541 + 7393. Vậy bạn Minh đang nghĩ đến số …..2541 + 7393 = 9934 Điền 9934. Câu 5: Cho: 1933 + 1739. Kết quả của phép tính trên có chữ số hàng nghìn là: 1933 + 1739 = 3672 a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4 Câu 6: Cho biểu thức A = 8292 – 1739.
  • 3. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 3 Khi đó, giá trị của A = 8292 – 1739 = 6553 Điền 6553 Câu 7: Cho biểu thức A = 639 × 7 + 5382. Khi đó A – 855 = …. Hướng dẫn A = 639 × 7 + 5382 = 4473 + 5382 = 9855 A – 855 = 9855 – 855 = 9000 Điền 9000 Câu 8: Cho: 2749 < …… < 8785 – 6034. Khi đó số thích hợp điền vào chỗ trống là: ….. 2749 < …. < 2751 ….. = 2750 Điền 2750 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 9: Cho biểu thức 1563 + (681 × 6) – …….= 2527 + (711 × 4). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ….. Hướng dẫn 1563 + (681 × 6) – …….. = 2527 + (711 × 4). 1563 + 4086 – ……= 2527 + 2844 5649 – ……. = 5371 …… = 5649 – 5371 ……..= 278 Điền 278 Câu 10: Một nửa của một phần ba của 7080 bằng….7080 : 3 : 2 = 1180 Điền 1180 Câu 11: Tính: 4736 + 2167 = … a/6903 b/6390 c/6093 d/6309
  • 4. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 4 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 3 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MỚI – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 3 *** TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 3 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Câu 1: Một cửa hàng bán gạo, tháng đầu tiên bán được 786kg gạo, tháng thứ hai vì đông khách hơn nên cửa hàng đã bán được số gạo gấp đôi số gạo tháng thứ nhất bán được. Vậy sau hai tháng thì cửa hàng bán được ………….kg gạo. Hướng dẫn Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 786 × 2 = 1572 (kg) Sau hai tháng thì cửa hàng bán được số gạo là: 786 + 1572 = 2358 (kg) Điền 2358. Câu 2: Một công xưởng tuần thứ nhất may được 821 chiếc áo, tuần thứ hai công xưởng may được số áo gấp 3 lần số áo công xưởng may được trong tuần thứ nhất. Hỏi sau hai tuần, công xưởng đó may được bao nhiêu chiếc áo? a/ 1642 chiếc áo b/ 3284 chiếc áo c/ 821 chiếc áo d/ 2453 chiếc áo Hướng dẫn Tuần thứ hai công xưởng may được số chiếc áo là: 821 × 3 = 2463 (chiếc) Sau hai tuần, công xưởng đó may được số chiếc áo là: 821 + 2463 = 3284 (chiếc) Câu 3: Có hai tổ sản xuất các chi tiết máy. Tổ Một trong một tuần sản xuất được 3682 chi tiết máy, tổ Hai trong một tuần sản xuất được 5282 chi tiết máy.
  • 5. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 5 Kiên nói: “Trong một tuần, tổ Hai sản xuất được nhiều chi tiết máy hơn” Kiên nói đúng hay sai. Đúng điền 1, Sai điền 0. Hướng dẫn Vì 3682 < 5282 nên Kiên nói đúng. Điền 1 Câu 4: Một công xưởng tuần thứ nhất may được 373 chiếc áo, tuần thứ hai công xưởng may được số áo gấp 2 lần số áo công xưởng may được trong tuần thứ nhất. Vậy sau hai tuần, công xưởng đó may được …..chiếc áo. Hướng dẫn Tuần thứ hai xưởng may được số chiếc áo là: 373 × 2 = 746 (chiếc) Sau hai tuần, công xưởng đó may được số chiếc áo là: 373 + 746 = 1119 (chiếc) Điền 1119 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: Câu 5: Một thư viện có hai phòng sách. Phòng thứ nhất có 4720 cuốn sách, phòng thứ hai có 3829 cuốn sách. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu cuốn sách? a/ 7829 cuốn sách b/ 8549 cuốn sách c/ 8539 cuốn sách d/ 7549 cuốn sách Hướng dẫn Thư viện có số cuốn sách là: 4720 + 3829 = 8549 (cuốn) Câu 6: Kho thứ nhất chứa được 2637kg gạo, kho thứ hai chứa được số gạo gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Hướng dẫn Kho thứ hai chứa được số ki-lô-gam gạo là: 2637 x 2 = 5274 (kg) Cả hai kho chứa được số ki-lô-gam là: 5274 + 2637 = 7911 (kg) Điền 7911
  • 6. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 6 Câu 7: 9 xe tải có thể chở được 954 tấn hàng. Hỏi mỗi xe tải đó chở được bao nhiêu tấn hàng? Trả lời: Mỗi xe tải đó chở được …tấn hàng. Hướng dẫn Mỗi xe chở được số tấn hàng là: 954 : 9 = 106 (tấn) Điền 106 Câu 8: Một trường Tiểu học có 848 học sinh. Nếu giảm đi 73 học sinh nữ và tăng thêm 73 học sinh nam thì số học sinh nam và học sinh nữ bằng nhau. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ? Trả lời: Trường đó có … học sinh nữ. Hướng dẫn Nếu giảm đi 73 học sinh nữ và tăng thêm 73 học sinh nam thì tổng số học sinh của trường đó không đổi và số học sinh nam, học sinh nữ bằng nhau và có: 848 : 2 = 424 (học sinh) Trường đó có số học sinh nữ là: 424 + 73 = 497 (học sinh) Điền 497 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
  • 7. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 7 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 3 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MỚI – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 3 *** TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC Câu 38: Thương của hai số là 42. Nếu số chia giảm đi 3 lần thì thương hai số là: ….. Hướng dẫn Thương mới là: 42 x 3 = 126 Điền 126 Chú ý: Trong một thương số bị chia tăng (giảm) bao nhiêu lần thì thương tăng (giảm) bấy nhiêu lần và số chia tăng (giảm) bao nhiêu lần thì thương giảm (tăng) bấy nhiều lần. Câu 39: Thương của phép chia số lớn nhất có bốn chữ số cho 8 là: … Hướng dẫn Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Ta có: 9999 : 8 = 1249 (dư 7) Điền 1249 Câu 40: Thương của số liền sau 79 và 8 là … A/11 B/12 C/10 D/9 Hướng dẫn Số liền sau 79 và 80
  • 8. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 8 Thương của 80 và 8 là: 80 : 8 = 10 Câu 41: Số dư trong phép chia 85 cho 8 là… A/13 B/13 C/7 D/5 …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn:
  • 9. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 9 CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA LỚP 3 CẤP HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MỚI – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024 TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024 (Có đáp án) TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 3 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 3 *** TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: [email protected]  Website: www.ToanIQ.com  Quét mã QR tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn ôn thi: CHỦ ĐỀ 7 – ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM. 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC. Câu 1: Khẳng định: “Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KN” là đúng hay sai? Đúng điền 1. Sai điền 0. Điền 1 Câu 2: Cho MN = 38cm, I là trung điểm của MN. Khi đó MI = ….cm. Hướng dẫn MI dài là: 38 : 2 = 19 (cm) Điền 19 Câu 3: Cho hình vẽ: Đâu là trung điểm của đoạn thẳng DE?
  • 10. triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0948.228.325 -------- Cung cấp tài liệu luyện đề thi VIOLYMPIC lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Toán TV – Toán TA) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Bộ câu hỏi ôn thi TNTV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 23–24 và Đề ôn thi toán Kangaroo – Titan – TIMO – HKIMO – Sasmo lớp 3 // Liên hệ trực tiếp đặt mua tài liệu ôn thi: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chia sẻ, bán lại tài liệu dưới mọi hình thức! 1 0 a/ D b/ O c/ E d/ F Câu 4: Cho hình vẽ: Dựa vào hình, trong các điểm dưới đây điểm nào KHÔNG nằm giữa hai điểm C và B? a/ Điểm A b/ Điểm E c/ Điểm F d/ Điểm D Câu 5: Chọn đáp án đúng: Trong hình sau có những điểm nào nằm giữa hai điểm A và E? a/ Điểm C b/ Điểm D c/ Điểm F d/ Điểm B Câu 6: Cho hình vẽ Dựa vào hình trên, điểm nào trong các điểm dưới đây KHÔNG nằm giữa hai điểm A và D? a/ Điểm B b/ Điểm C c/ Điểm F d/ Điểm E Câu 7: Chọn đáp án đúng Hình nào dưới đây thể hiện ba điểm A, B, C không thẳng hàng? a/ b/ c/ d/ …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 - 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo). Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu chuẩn: