Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Giải bài 1 trang 66 sách bài tập toán 6. Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế trong hình dưới. Trong các nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn?...

Xem lời giải

Với Giải Toán lớp 6 trang 66 Tập 1 trong Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 6 trang 66.

Giải Toán 6 trang 66 Tập 1 Kết nối tri thức

Luyện tập 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính các hiệu sau:

 1. 5 – (-3)
 1. (-7) - 8.

Quảng cáo

Lời giải:

 1. 5 – (-3); = 5 + 3 = 8.
 1. (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = - (7 + 8) = -15.

Vận dụng 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27oC. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Quảng cáo

Lời giải:

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

27 - (- 48) = 27 + 48 = 75 (oC)

Vậy nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau 75 oC.

Bài 3.9 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính tổng hai số cùng dấu:

a)(-7) + (-2);

b)(-8) + (-5);

c)(-11) + (-7);

d)(-6) + (-15).

Quảng cáo

Lời giải:

 1. (-7) + (-2)

\= - (7 + 2)

\= - 9

 1. (-8) + (-5)

\= - (8 + 5)

\= - 13

 1. (-11) + (-7)

\= - (11 + 7)

\= - 18

 1. (-6) + (-15).

\= - (6 + 15)

\= - 21.

Bài 3.10 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính tổng hai số khác dấu

 1. 6 + (-2);
 1. 9 + (-3);
 1. (-10) + 4;
 1. (-1) + 8.

Lời giải:

 1. 6 + (-2)

\= 6 – 2 (do 6 > 2)

\= 4

 1. 9 + (-3)

\= 9 – 3 (do 9 > 3)

\= 6

 1. (-10) + 4

\= - (10 - 4) (do 10 > 4)

\= - 6

 1. (-1) + 8

\= 8 – 1 (do 8 > 1)

\= 7

Bài 3.11 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

Quảng cáo

Lời giải:

Số đối của -4 là 4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép trừ sau:

 1. 9 – (-2)
 1. (-7) – 4;
 1. 27 – 30;
 1. (-63) – ( -15).

Lời giải:

 1. 9 – (-2);

\= 9 + 2

\= 11

 1. ) (-7) – 4

\= (-7) + (-4)

\= - (7 + 4)

\= -11

 1. 27 – 30;

\= 27 + (- 30)

\= - (30 – 27) (do 30 > 27)

\= - 3

 1. (-63) – ( -15)

\= (- 63) + 15

\= - (63 – 15) (do 63 > 15)

\= - 48

Bài 3.13 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là

 1. 11 km/h và 6 km/h?
 1. 11 km/h và – 6 km/h?

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Lời giải:

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 11km/h đi được quãng đường:

11.1 = 11 (km)

Sau 1 giờ, ca nô có vận tốc 6km/h đi được quãng đường:

6.1 = 6 (km)

 1. Vì vận tốc của hai ca nô đều dương nên hai ca nô cùng đi về phía B (chiều từ C đến B là dương) nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là hiệu quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là:

11 – 6 = 5 (km)

Vậy sau 1 giờ, hiệu quãng đường đi của chúng là 5km.

 1. Ca nô có vận tốc 11km/h (là vận tốc dương) nên có chiều đi từ C đến B. Ca nô có vận tốc -6km/h (là vận tốc âm) nên có chiều đi từ C đến A.

Do đó hai ca nô đi ngược chiều nhau, nên khoảng cách sau 1 giờ của hai ca nô sẽ là tổng quãng đường đi được của chúng.

Sau 1 giờ hai ca nô cách nhau:

11 + 6 = 17 (km)

Vậy sau 1 giờ hai ca nô cách nhau 17km.

Bài 3.14 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

 1. Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024
 1. Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Lời giải:

 1. Hình mô phỏng phép tính: (-5) + 3 hoặc (-5) - (- 3);
 1. Hình mô phỏng phép tính: 2 – 5 hoặc 2 + (-5).

Bài 3.15 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính nhẩm:

 1. (-3) + (-2);
 1. (-8) – 7;
 1. (-35) + (-15);
 1. 12 – (-8).

Lời giải:

 1. (-3) + (-2)

\= - (3 + 2)

\= -5

 1. (-8) – 7

\= (-8) + (-7)

\= - (8 + 7)

\= - 15

 1. (-35) + (-15)

\= - (35 + 15)

\= - 50

 1. 12 – (-8

\= 12 + 8

\= 20.

Bài 3.16 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí:

 1. 152 + (-73) – (-18) - 127
 1. 7 + 8 + (-9) + (-10).

Lời giải:

 1. 152 + (-73) – (-18) - 127

\= [152 - (-18)] - [127 - (-73)]

\= (152 + 18) – (127 + 73)

\= 170 - 200

\= - 30

 1. 7 + 8 + (-9) + (-10).

\= [(7 + (-9)] + [8 + (-10)]

\= (- (9 – 7)] + [- (10 – 8)]

\= (-2) + (-2)

\= - (2 + 2)

\= - 4.

Bài 3.17 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (-156) - x, khi:

 1. x = -26;
 1. x = 76;
 1. x = (- 28) – (- 143).

Lời giải:

 1. Thay x = -26 vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – (-26) = (-156) + 26 = - (156 – 26) = - 130. (do 156 > 26)

 1. Thay x = 76 vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – 76 = (-156) + (-76) = - (156 + 76) = - 232.

 1. Thay x = (- 28) – (- 143) vào biểu thức (-156) - x ta được:

(-156) – x = (-156) – [(-28) – (-143)] = (-156) – [(-28) + 143] = (-156) – (143 – 28)

\= (- 156) – 115 = (-156) + (-115) = - (156 + 115) = - 271.

Bài 3.18 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có:

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Lời giải:

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Vậy dấu * là chữ số 6.

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Vậy hai dấu * lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải là 7 và 4.

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối tri thức hay khác:

 • Giải Toán 6 trang 62 Tập 1
 • Giải Toán 6 trang 63 Tập 1
 • Giải Toán 6 trang 64 Tập 1
 • Giải Toán 6 trang 65 Tập 1

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc
 • Toán 6 Luyện tập chung trang 69
 • Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên
 • Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
 • Toán 6 Luyện tập chung trang 75
 • Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Câu 5 trang 66 sbt toán 6 tập 1 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.