Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Đáp án

Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

2. Giải bài 2 - Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 52

Đề bài:

Đặt tính rồi tính

 1. 23 năm 9 tháng - 4 năm 5 tháng
 1. 16 ngày 9 giờ - 8 ngày 6 giờ
 1. 12 giờ 15 phút - 5 giờ 25 phút
 1. 13 phút 32 giây - 6 phút 40 giây

Phương pháp giải

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Đáp án

Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

3. Giải bài 3 - Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 52

Đề bài:

Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5 giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian ?

Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

Phương pháp giải

Thời gian cắt cỏ ở khu vườn thứ hai = thời gian cắt cỏ ở cả hai khu vườn - thời gian cắt cỏ ở vườn thứ nhất

Đáp án

Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là :

5 giờ 15 phút - 2 giờ 45 phút = 2 giờ 30 phút

Đáp số : 2 giờ 30 phút.

Chúc các bạn học tốt môn toán.

Từ khoá liên quan:

Giai toan lop 5 trang 51 52 VBT tap 2

, Giai toan lop 5 trang 51 52 VBT tap 2 Tru so do thoi gian, Giai bai tap 1 2 3 toan lop 5 trang 51 52 SBT tap 2,

Với giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 Bài 124: Trừ số đo thời gian chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 Bài 124: Trừ số đo thời gian

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51, 52 Bài 124: Trừ số đo thời gian

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 51 Bài 1: Tính:...

−14 năm 7 tháng5 năm 2 tháng .......................

−16 năm 4 tháng2 năm 9 tháng hay −.......................2 năm 9 tháng .......................

−31 ngày 14 giờ5 ngày 6 giờ .......................

−14 ngày 6 giờ12 ngày 21 giờ hay −.......................12 ngày 21 giờ .......................

−23 giờ 42 phút8 giờ 16 phút .......................

−13 phút 35 giây3 phút 55 giây hay −12 phút 95 giây3 phút 55 giây .......................

Sài 124. TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Tính: năm 7 tháng 5 năm 2 tháng 9 năm 5 tháng 31 ngày 14 giờ 5 ngày 6 giờ 2 6 ngày 8 giờ 23 giờ 42 phút 8 giờ 16 phút giờ 26 phút Đặt tính rồi tính: 23 năm 9 tháng - 4 năm 5 tháng 23 năm 9 tháng năm 5 tháng 19 năm 4 tháng 16 ngày 9 giờ - 8 ngày 6 giờ 16 ngày 9 giờ 8 ngày 6 giờ 8 ngày 3 giờ 12 giờ 15 phút - 5 giờ 25 phút 12 giờ 15 phút llgiờ75phút giò' 25phút 5 giờ 25 phút 16 năm 4 tháng năm 9 tháng 14 ngày 6 giờ ngày 21 giờ phút 35 giây phút 55 giây hay- hay- hay- 15 năm 16 tháng 2 năm 9 tháng 13 năm 7 tháng 13 ngày 30 giờ 12 ngày 21 giờ lngày 9 giờ 12 phút 95 giây 10 phút 55 giây 2 phút 40 giây hay 6 giò' 50 phút

 1. 13 phút 32 giây - 6 phút 40 giây 13 phút 32 giây 12 phút 92 giây 6phút 40 giây 1 6phút 40 giây 6 phút 52 giây • 3. Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5'giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian ? Tóm tắt 1 - Vườn thứ II: 2 giờ 45 phút
  5giờ lõphút Vườn thứ I: Bài giải Thời gian máy cắt hết cỏ ở khu vườn thứ hai là: 5 giờ 15 phút - 2 giờ 45. phút = 2 giờ 30 phút Đáp số: 2 giờ 30 phút. Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 124: Trừ số đo thời gian trong SBT toán 5 tập 2 trang 51, 52. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất

Bài tập 1: Trang 51 vở bt toán 5 tập 2

Tính

14 năm 7 tháng – 5 năm 2 tháng

16 năm 4 tháng – 2 năm 9 tháng

31 ngày 14 giờ - 5 ngày 6 giờ

14 ngày 6 giờ - 12 ngày 21 giờ

23 giờ 42 phút – 8 giờ 16 phút

13 phút 35 giây – 10 phút 55 giây

\=> Giải:

Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

Bài tập 2: Trang 52 vở bt toán 5 tập 2

Đặt tính rồi tính

 1. 23 năm 9 tháng – 4 năm 5 tháng
 1. 16 ngày 9 giờ - 8 ngày 6 giờ
 1. 12 giờ 15 phút – 5 giờ 25 phút
 1. 13 phút 32 giây – 6 phút 40 giây

\=> Giải:

Bài 124 trang 51 52 sbt 5 tập 2 năm 2024

Bài tập 3: Trang 52 vở bt toán 5 tập 2

Một máy cắt cỏ ở hai khu vườn mất 5 giờ 15 phút. Riêng cắt ở khu vườn thứ nhất mất 2 giờ 45 phút. Hỏi máy cắt cỏ ở khu vườn thứ hai mất bao nhiêu thời gian?