Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024

 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

YOMEDIA

Giải bài 5 tr 44 sách GK Tin học lớp 10

Tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát: ax2+bx+c=0. Hãy mô tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 • Xác định bài toán:
  • Input: Các số thực a, c, c (a≠0)
  • Output: Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0
 • Ý tưởng:
  • Tính D = b2 - 4ac
  • Lần lượt xét ba trường hợp cho giá trị D:
  • Nếu D < 0 thì phương trình vô nghiệm
  • Nếu D = 0 thì kết luận phương trình có một nghiệm x =-b/2a
  • Nếu D > 0 thì kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt là: x1, x2 = (-b ± \(\sqrt{D}\))/2a
 • Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:
  • Bước 1: Nhập a, b, c;
  • Bước 2: Tính D = b2 - 4ac;
  • Bước 3: Nếu D < 0 \(\rightarrow\) phương trình vô nghiệm \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 4: Nếu D = 0 \(\rightarrow\) phương trình có nghiệm kép x = -b/2a \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 5: Nếu D > 0 \(\rightarrow\) phương trình có hai nghiệm x1, x2 = (-b ± \(\sqrt{D}\))/2a \(\rightarrow\) Bước 6;
  • Bước 6: Kết thúc.
 • Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối:

.png)

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 44 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ

YOMEDIA

 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Var N:Char;
 • Var N:Byte;
 • Var N: Boolean
 • Var N:Real;
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  B2. sß 0; iß1 B3. Nếu i>n thì thông báo S, kết thúc B4. Nếu ai không chia hết cho 2 thì sßs+ai B5. iß i+1. Quay lại B3 Trình bày thuật toán trên dưới dạng sơ đồ khối Cho n =10. Giá trị dãy như sau: 2 4 1 6 5 4 7 9 11 14. Sau khi thực hiện xong dãy thuật toán trên thì s nhận giá trị ?
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN; Bước 2: Min ← ai, i ← 2; Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc; Bước 4: Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai; Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3. Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:
 • Bước 2
 • Bước 3
 • Bước 4.1
 • Bước 4.2
 • Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
  Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
 • Khi M =1 và không còn sự đổi chỗ
 • Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy
 • Khi ai > ai + 1
 • Tất cả các phương án

Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024
Giải bài tập tin học lớp 10 trang 44 năm 2024

 1. Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện
 1. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm