Cách tính điểm trung bình môn tin học thcs năm 2024

Hiện nay, đa số các trường THCS, THPT đều dùng điểm số để đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng cột điểm trung bình môn trong mỗi môn học. Vậy làm thế nào để biết được cách tính điểm trung bình môn chuẩn xác và nhanh nhất? Hãy cùng 24hStore tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

1. Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT chuẩn nhất

Dựa vào điểm a khoản 1 Điều 10 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành Thông tư 2/2020/ TT-BGDĐT đã sửa đổi quy chế và xếp loại học sinh các bậc THCS và THPT. Theo đó, điểm trung bình môn học kỳ được tính theo công thức sau:

ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 * ĐĐGgk +3 * ĐĐGck / SĐĐGtx +5

Trong đó:

 • Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong từng học kỳ (Viết tắt là TĐĐGtx), bao gồm điểm kiểm tra miệng và điểm kiểm tra 15 phút: Tính hệ số 1
 • Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ của từng môn trong các học kỳ (Viết tắt là ĐĐGgk): Tính hệ số 2
 • Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ của từng môn trong các học kỳ (Viết tắt là ĐĐGck): Tính hệ số 3
 • Số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên của từng môn học trong các học kỳ (Viết tắt là SĐĐGtx)
  Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng VNedu tra cứu điểm học sinh nhanh chóng

.jpg)

2. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1

Căn cứ vào quy định của nhà nước được nếu trên, bạn dựa vào công thức tính điểm trung bình môn học kỳ để tính điểm trung bình môn học kỳ 1 cho học sinh cấp THCS và THPT. Qua đó, điểm trung bình môn học kỳ 1 được tính như sau:

ĐTBM HK1=∑ (Đi ×Hi) / ∑Hi

Trong đó:

 • Đi là điểm kiểm tra thường xuyên và điểm trong kỳ thi của học kỳ 1
 • Hi là hệ số tương ứng của từng loại điểm

Dưới đây là các loại điểm và hệ số tương ứng:

 • Điểm miệng và điểm kiểm tra 15 phút (Chiếm hệ số 1)
 • Điểm kiểm tra 1 tiết (Chiếm hệ số 2)
 • Điểm thi, đánh giá giữa kỳ 1 (Chiếm hệ số 2)
 • Điểm thi, đánh giá cuối kỳ 1 (Chiếm hệ số 3)

Ví dụ 1: Bạn học sinh N có bảng điểm môn Văn học kỳ 1 như sau:

 • Điểm miệng: 9 (Hệ số 1)
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8.5 (Hệ số 1)
 • Điểm kiểm tra 1 tiết: 7 (Hệ số 2)
 • Điểm thi giữa kì 1: 8.2 (Hệ số 2)
 • Điểm thi cuối kỳ 1: 7.5 (Hệ số 3)

Áp dụng công thức tính điểm trung bình môn học kỳ 1 môn Toán của bạn N:

ĐTBM HK1 = ( 9x1) + (8.5x1) + (7x2) + (8.5x2) +(7.5x3) / 1+1+2+2+3

Tính toán cụ thể:

ĐTBM HK1 = 9+8.5+14+17+22.5 / 1+1+2+2+3 =7,90

Ví dụ 2: Bạn B có bảng điểm môn Hóa học kỳ 1 như sau:

 • Điểm miệng: 10
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8
 • Điểm thi giữa kỳ 1: 9
 • Điểm thi cuối kỳ 1: 9.2

Tính toán cụ thể:

ĐTBM HK1 = (10x1)+ (8x1) +(9x2) +(9.2x3) / 1+1+ 2+3 = 10

Xem thêm: 5 Ứng dụng toán học dành cho trẻ em tốt nhất dành cho iPhone và iPad

.jpg)

3. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2

Tương tự như học kỳ 1, điểm trung bình môn học kỳ 2 được tính như sau:

ĐTBM HK2=∑ (Đi ×Hi) / ∑Hi

Trong đó:

 • Đi là điểm kiểm tra thường xuyên và điểm trong kỳ thi của học kỳ 1
 • Hi là hệ số tương ứng của từng loại điểm

Dưới đây là các loại điểm và hệ số tương ứng

 • Điểm miệng và điểm kiểm tra 15 phút (Tính hệ số 1)
 • Điểm kiểm tra 1 tiết (Tính hệ số 2)
 • Điểm thi, đánh giá giữa kỳ 2 (Tính hệ số 2)
 • Điểm thi, đánh giá cuối kỳ 2 (Tính hệ số 3)

Ví dụ cụ thể: Học sinh A có bảng điểm môn Tiếng Anh như sau:

 • Điểm miệng: 7
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8
 • Điểm thi giữa kỳ 2: 7.3
 • Điểm thi cuối kỳ 2: 8.5

Thì cách tính điểm trung bình học Kỳ 2 của học sinh A là:

ĐTBM HKI = (7x1)+ (8x1) +(7.3x2) +(8.5x3) / 1+1+ 2+3 = 7.9

Khám phá khung giờ vàng đăng bài Facebook kéo like nhanh nhất

.jpg)

4. Cách tính điểm trung bình môn cả năm học

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm Thông tư 58 năm 2011. Điểm trung bình môn cả năm được tính theo công thức sau:

Điểm trung bình cả năm = Điểm trung bình môn HK1 + 2 x Điểm trung bình môn HK2 / 3

Trong đó:

 • Điểm trung bình môn học kỳ 1 (ĐTBmhk1): Tính hệ số 1
 • Điểm trung bình môn học kỳ 2 (ĐTBmhk2): Tính hệ số 2

Ví dụ cụ thể: Bạn C có bảng điểm trung bình môn Toán học kỳ như sau:

 • Điểm trung bình môn học kỳ 1: 9.1
 • Điểm trung bình môn học kỳ 2: 8.9

Thì điểm trung bình môn Toán cả năm học là:

ĐTBmcn = ( 9.1+2 x 8.9) / 3 = 8.9

.jpg)

5. Cách tính điểm trung bình môn học bằng Excel chi tiết

Ngoài những cách tính điểm trung bình môn bằng thủ công thì bạn vẫn nên xây dựng các bảng tính Excel để dùng cho từng môn học và nhiều học kỳ khác nhau để có thể tiết kiệm thời gian và còn luôn cho kết quả chính xác hơn. Sau đây là các bước xây dựng bảng tính Excel để tính điểm trung bình môn:

Bước 1: Tạo bảng Excel

Bảng Excel tổng hợp các thông tin bao gồm tên môn học và tên các cột điểm (Điểm kiểm tra miệng, điểm kiểm tra 15 phút, điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ). Tùy vào giáo viên và nhà trường, các bài kiểm tra miệng hay kiểm tra 15 phút sẽ có 2 đầu điểm trở lên, bạn nên dự phòng từ 2-3 cột ở mục này.

.jpg)

Bước 2: Nhập dữ liệu vào bảng tính

Bước này bạn cần nhập chính xác điểm vào đúng các cột kiểm tra. Hầu hết, điểm số THCS và THPT đều làm tròn lên chữ số thập phân thứ nhất.

.jpg)

Bước 3: Nhập công thức vào bảng tính

Tại cột tính tổng điểm trung bình môn học kỳ, bạn phải nhập đúng công thức đúng căn cứ theo Quy chế đã được ban hành, cụ thể như sau:

Tại ô G3, hãy nhập công thức: = (SUM(B4:F4) + E4*2+F4*3)/4+5)

Trong đó:

 • SUM (B4:F4): Tổng điểm kiểm tra thường xuyên (Điểm kiểm tra miệng và 15 phút)
 • E4*2: Điểm kiểm tra giữa kỳ tính theo hệ số 2
 • F4*3: Điểm kiểm tra cuối kỳ tính theo hệ số 3
 • (4+5): Tổng số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên + 4. Trường hợp nếu bạn có nhiều hoặc ít hơn số đầu điểm các bài kiểm tra miệng và 15 phút, hãy thay chính xác số lượng kiểm tra vào công thức nhé

.jpg)

Bước 4: Trả kết quả điểm

Tới bước này, bạn chỉ cần kéo thả công thức từ G3 xuống các ô còn lại trong cột ĐTBmhk1 sẽ được kết quả ở các môn học còn lại.

Như vậy bạn đã có bảng tính điểm trung bình môn học kì 1 rất nhanh chóng và chính xác. Hãy áp dụng bảng tính này cho học kỳ 2 và cả năm nhé.

.jpg)

6. Tính điểm trung bình môn bằng công cụ tự động

Tính điểm trung bình môn bằng công cụ cũng sẽ cho ra kết quả nhanh chóng nhưng không thể thực hiện được nhiều cột điểm trong nhiều môn cùng lúc. Bạn có thể tính thông qua công cụ Technhanh.com.

Bước 1: Truy cập vào trang web Technhanh.com để bắt đầu tính điểm

Bước 2: Nhập điểm đánh giá thường xuyên, điểm giữa kỳ và cuối kỳ trong môn học của bạn

.jpg)

Bước 3: Cho ra điểm trung bình môn chính xác

.jpg)

7. Cách phân loại học lực dựa theo điểm trung bình môn

Tiêu chuẩn xếp loại học lực được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm Thông tư 58, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/ TT- BGDĐT như sau:

Xếp loại Giỏi phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Điểm trung bình từ 8.0 trở lên
 • Điểm trung bình của các môn Toán và Ngữ Văn từ 8.0 trở lên
 • Không có môn nào có điểm dưới 6.5
 • Điểm trung bình của một trong các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh phải đạt từ 8.0 trở lên
 • Những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

Xếp loại Khá phải có đủ các điều kiện như sau:

 • Điểm trung bình môn từ 6.0 đến dưới 8.0
 • Điểm trung bình của các môn Toán và Ngữ văn từ 6.5 trở lên
 • Không có môn nào dưới 5.0
 • Những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

Xếp loại Trung Bình nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Điểm trung bình môn từ 5.0 đến dưới 6.5
 • Không có môn nào dưới 3.5
 • Những môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

Xếp loại Yếu:

 • Điểm trung bình các môn từ 3.5 trở lên
 • Không có môn nào dưới 2.0

Xếp loại Kém:

 • Điểm trung bình môn dưới 3.5

8. Một số lưu ý khi tính điểm trung bình môn

Khi tính điểm trung bình môn, bạn phải cần lưu ý một số điều sau:

 • Điểm trung bình môn học kỳ và điểm trung bình cả năm phải làm tròn lên số nguyên hoặc số thập phân.
 • Đảm bảo tính đúng hệ số của từng loại điểm
 • Sử dụng đúng công thức tính điểm trung bình môn để tránh có sự sai sót
 • Phải rõ ràng, công bằng và chính xác trong việc ghi điểm cho học sinh
 • Tuân thủ theo quy định của Bộ giáo dục và nhà trường trong việc tính điểm số
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc tính điểm trung bình môn để rút ngắn thời gian

9. Tạm kết

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc bằng những thông tin về cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm. Hy vọng bạn có thể thực hiện được một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu thấy bài viết hay và bổ ích thì đừng quên chia sẻ, theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác.