Cách nạp đơn giá trong dự toán acitt năm 2024

Tôi đã thực hiện thẩm tra, sau đó tôi bật sang chức năng DỰ TOÁN để làm việc, làm cách nào để xem lại dữ liệu đã thẩm tra trước đó?

Trả lời: Sau khi thực hiện xong phần Thẩm tra dự toán, phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro sẽ lưu toàn bộ kết quả thẩm dự toán. Khi cần xem lại kết quả đã chạy thẩm tra dự toán trước đó, có thể thực hiện theo hướng dẫn sau: - Từ menu Thẩm tra, thẩm định dự toán chọn Xem kết quả đã thẩm tra (Bảng khối lượng dự toán hoặc bảng định mức hao phí).

Dự toán Acitt chỉ tính bù giá nhân công và nhiên liệu còn G8 tính thêm hao phí khấu hao .... nên chi phí sẽ cao hơn -> bị giảm nhỏ đi. Với lại bảng tổng hợp vật tư tính ra đơn giá ca máy nếu bạn muốn tính bù giá nhân công và nhiên liệu thì vào mục Nhiên liệu.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay 1Dở 0

Dùng đạo cụ Báo cáo

3#

Cách nạp đơn giá trong dự toán acitt năm 2024
Tác giả|toichuvan91 Đăng lúc 11/7/2016 10:25|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

leviethungvc2 gửi lúc 9/7/2016 15:15 Mình mở bằng G8 và file ACITT thấy giống nhau mà

mình cảm ơn nhưng mình ghi nhầm là giá máy thông báo

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#

Cách nạp đơn giá trong dự toán acitt năm 2024
Tác giả|toichuvan91 Đăng lúc 12/7/2016 14:57|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

leviethungvc2 gửi lúc 11/7/2016 17:44 Dự toán Acitt chỉ tính bù giá nhân công và nhiên liệu còn G8 tính thêm hao phí khấu ...

Bạn cho mình hỏi là thế mình làm thanh toán thì trong 2 cái đó cái nào đúng bạn nhỉ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phần mềm lập dự toán excel không cần cài đặt

Trả lời Hay Dở

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#

Cách nạp đơn giá trong dự toán acitt năm 2024
leviethungvc2 Đăng lúc 12/7/2016 15:18|Chỉ xem của tác giả

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG: CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO bằng sơ đồ tư duy.

dùng theo của acitt. Vì mình chỉ tính bù giá nhiên liệu và nhân công thôi chứ không tính lại giá ca máy. Giá ca máy nhập vào phải theo bảng giá ca máy của tỉnh. Dự toán G8 cũng tính được nhưng bạn thao tác trong G8 chưa đúng phải tính bù nhiên liệu trong sheet nhiên liệu

Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.

1901/QĐ-UBND 1902/QĐ-UBND 1903/QĐ-UBND 1904/QĐ-UBND 20/06/2016 29/08/2016 Tải về Đơn giá Đồng Nai-XPC40 năm 2014Căn cứ công văn số 2696/UBND-CNN của UBND Tỉnh về việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng quí IV trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai 2696/UBND-CNN 10152/UBND-KT 1227/CBLS-SXD-STC 09/06/2014 22/04/2015 Tải về Đơn giá Đồng Tháp 2013Căn cứ thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, liên sở Tài chính-Xây dựng có các công văn điều chỉnh, qui định giá một số vật tư, vật liệu xây dựng trong tỉnh. 254/CB-LS 538/CB-LS 04/2010/TT-BXD 07/02/2013 23/04/2015 Tải về Đơn giá đường dây 2009Bộ đơn giá 7606/BCT-NL được ban hành dựa trên QĐ số số 6160/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương v/v công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác Lắp đặt trạm biến áp và QĐ số 6161/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương v/v công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện. 7606/BCT-NL 6160/QĐ-BCT 05/08/2009 23/04/2015 Tải về Đơn gái Điện Biên 2017Bộ đơn giá bao gồm: -Đơn giá xây dựng -Đơn giá lắp đặt -Đơn giá khảo sát -Đơn giá sửa chữa -Đơn giá thí nghiệm vật liệu 130/QĐ-SXD 16/02/2017 14/04/2017 Tải về Định mức 1161Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ 1161/QĐ-BXD 15/12/2009 13/06/2016 Tải về Định mức 13Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Là căn cứ để xây dựng đơn giá, lập dự toán cho các dự án công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của Nhà nước 13/2004/QĐ-BVHTT 01/4/2004 21/09/2016 Tải về Định mức 1780Định mức thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dùng. 1780/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về Định mức 1781Định mức thí nghiệm đường dây và trạm biến áp 1781/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về Định mức 1782Định mức lắp đặt máy, thiết bị 1782/BXD-VP 16/8/2007 13/06/2016 Tải về Định mức 2273Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị 2273/BXD-VP 10/11/2008 13/06/2016 Tải về Định mức 2274Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng 2274/BXD-VP 10/11/2008 13/06/2016 Tải về Định mức 26Định mức dự toán bể chứa, đường ống dẫn xăng dầu 26TM/KH-QĐ 11/01/1995 13/06/2016 Tải về Định mức 4970: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến ápBộ định mức này là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 4970/QĐ-BCT 21/12/2016 20/12/2017 Tải về Định mức 587, 588Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và lắp đặt. 587/QĐ-BXD 588/QĐ-BXD 29/05/2014 13/06/2016 Tải về Định mức 593Định mức sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì cây xanh đô thị. 593/QĐ-BXD 30/05/2014 21/07/2016 Tải về Định mức 900Định mức dự toán Duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố kèm theo QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

Định mức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế định mức dự toán duy trì công viên, cây xanh đô thị Thành phố Hà Nội công bố tại Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội

900/QĐ-UBND 23/02/2011 13/01/2017 Tải về