Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024

Xin lỗi tiếng Anh đúng cách giúp quá trình giao tiếp thêm phần hiệu quả, tạo thiện cảm với người đối diện, góp phần gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp. Hãy tích lũy cho mình những câu xin lỗi ý nghĩa và chân thành dành cho mọi người xung quanh qua bài viết sau đây của VUS nhé!

Những câu xin lỗi tiếng Anh trong cuộc sống đời thường, phổ biến trong mọi tình huống

1. Sorry. (Xin lỗi nha!)

2. I’m sorry.(Tôi xin lỗi/Tôi rất tiếc)

3. I’m so sorry!(Tôi rất xin lỗi)

4. Sorry for your loss. (Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cậu/bạn) (dùng trong trường hợp có người thân qua đời)

5. I apologise. (Tôi xin lỗi) (khi bạn gây ra sai sót/lỗi lầm gì đó)

6. Sorry for keeping you waiting. (Xin lỗi vì để bạn phải chờ đợi)

7. Sorry I’m late = Sorry for being late. (Xin lỗi, tôi đến muộn)

8. Please forgive me. (Làm ơn hãy tha thứ/ tha lỗi cho tôi)

9. Sorry, I didn’t mean to do that. (Xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy đâu)

10. Excuse me. (Xin lỗi) (khi bạn làm phiền ai đó)

11. Pardon me = Excuse me (Xin lỗi) (khi bạn muốn ngắt lời ai đó)

12. Terribly sorry. (Vô cùng xin lỗi)

13. I have to say sorry you. (Tôi phải xin lỗi anh)

14. I forget it by mistake. (Tôi sơ ý quên mất)

15. I was careless. (Tôi đã bất cẩn)

16. That’s my fault. (Là lỗi của tôi)

17. I was wrong. (Tôi đã sai)

18. I don’t mean to. (Tôi không cố ý)

19. I feel that I should be responsible for that matter. (Tôi cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm về vấn đề này)

20. Sorry to bother you. (Xin lỗi vì đã làm phiền bạn)

Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024
“Bỏ túi” 101 câu xin lỗi tiếng Anh chân thành & đúng cách

Những câu xin lỗi bằng tiếng Anh trong công việc

1. I’m sorry for messing with your report. (Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng bài báo cáo của bạn)

2. I apologize for not completing the assigned work. Please give me one more chance. (Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành công việc được giao. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa)

3. I feel extremely guilty for losing this important contract. I accept all responsibility before the company. (Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã làm mất hợp đồng quan trọng này. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước công ty)

4. I’m sorry I forgot the important thing you said. (Tôi xin lỗi vì đã quên mất điều quan trọng bạn đã nói)

5. I apologize for being late for the meeting. My alarm clock didn’t work. (Tôi vô cùng xin lỗi vì đến buổi họp muộn. Đồng hồ báo thức của tôi bị hỏng)

6. I’m sorry I’m late. I have a terrible headache this morning. (Tôi xin lỗi vì đã đến muộn do sáng nay tôi bị đau đầu)

7. I’m sorry for being late. It won’t happen again. (Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Việc này sẽ không xảy ra nữa đâu)

8. I’m so sorry because I’m late. I had to take my children to school. (Tôi xin lỗi vì đã đi muộn. Tôi phải đưa bọn trẻ tới trường)

9. Sorry for keeping you waiting. (Xin lỗi vì đã để bạn phải chờ lâu)

10. I’m sorry for being late. I had an appointment with my customer. It was longer than I thought. (Tôi xin lỗi vì đến muộn. Tôi có một cuộc hẹn với khách hàng. Nó lâu hơn tôi nghĩ)

11. I’m sorry for being late. Have you ordered the food? (Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Bạn gọi đồ ăn chưa?)

12. My fault, sorry for keeping you waiting. (Là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã để bạn phải chờ lâu)

13. I’m sorry I’m late. I have some troubles with my work. (Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Công việc của tôi có chút trục trặc)

14. I’m sorry for being late. Traffic was so bad today. (Tôi xin lỗi vì đến muộn. Hôm nay giao thông tệ quá!)

15. I’m sorry for being late. I got stuck at every light this morning. (Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Sáng nay tôi toàn gặp phải đèn đỏ)

Cùng chủ đề:

 • Các câu cảm ơn tiếng Anh thông dụng và cách diễn đạt ý nghĩa
 • Tạm biệt tiếng Anh đúng cách theo từng ngữ cảnh trong giao tiếp

Những câu xin lỗi khi vô tình gây ra lỗi/ ảnh hưởng đến người khác

1. Oops! Sorry! I’m so sorry! (Ôi, xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi)

2. Oh, my bad! (Tôi tệ quá!)

3. How careless of me! I’m so sorry. (Tôi thật cẩu thả! Tôi thật sự xin lỗi)

4. I’m so sorry! I didn’t do it intentionally. (Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không có cố ý)

5. I’m so sorry. I was so careless.(Tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá!)

Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024
“Bỏ túi” 101 câu xin lỗi tiếng Anh chân thành & đúng cách

Những câu xin lỗi trong tiếng Anh cho người yêu

1. Please forgive me! I love you so much! (Xin hãy tha thứ cho anh! Anh yêu em rất nhiều!)

2. I’m sorry if I hurt you! But I want you to know that you are the only person that I love. (Anh xin lỗi nếu như đã làm tổn thương em. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng em là người duy nhất mà anh yêu)

3. I hate it when we fight. I hate it even more when I realize that it was all my fault. Please forgive me and remember that I love you so much! (Em ghét việc chúng ta cãi nhau. Và em càng ghét hơn khi nhận ra rằng đó hoàn toàn là lỗi của em. Tha lỗi cho em nhé và hãy nhớ rằng em yêu anh rất nhiều!)

4. I’m really sorry! I don’t have beautiful lines or poetic expressions to prove it. But I only want you to know that I love you so much and I will do everything to make up for what I did. (Anh thực sự xin lỗi! Anh không có lời hay ý đẹp để chứng minh nó. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em rất nhiều và anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra)

Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024
“Bỏ túi” 101 câu xin lỗi tiếng Anh chân thành & đúng cách

Những câu xin lỗi tiếng Anh trong công việc

1. I apologize for not completing the assigned work well. I will definitely try more. (Tôi xin lỗi vì chưa hoàn thành tốt công việc được giao. Nhất định tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa)

2. I apologize for losing this important company contract. I take full responsibility. (Tôi xin lỗi vì đã làm mất hợp đồng quan trọng này của công ty. Tôi xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm)

3. I apologize for the incomplete report. Next time I will definitely try to do better. (Tôi xin lỗi vì bài báo cáo chưa được chỉn chu. Lần tới nhất định tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn)

Trau dồi và nâng cao kỹ năng tiếng Anh vượt trội mỗi ngày tại: Mẹo học tiếng Anh

Những câu xin lỗi tiếng Anh trong gia đình

1. I’m so sorry! It won’t happen again! (Con xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu)

2. Please don’t be mad at me, but I forgot to turn off the lights before going out. (Xin bố mẹ đừng nổi giận, nhưng con đã quên tắt điện trước khi ra ngoài)

3. I’m sorry for being lazy. I will do all my homework tonight! (Con xin lỗi vì đã lười học. Con sẽ làm hết bài tập về nhà trong tối nay)

4. I apologize for being rude to you. Please forgive me and I promise I will not repeat that activity. (Con xin lỗi vì đã hỗn với bố mẹ. Xin bố mẹ tha lỗi cho con và con hứa sẽ không lặp lại chuyện đó nữa)

5. I’m sorry for staying up late. I had so much homework to do. (Con xin lỗi vì đã thức khuya. Con có nhiều bài tập quá!)

Những câu xin lỗi tiếng Anh ở đầu bức thư, email

1. I would like to express my regret. (Tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc của mình)

2. I apologize wholeheartedly/ unreservedly. (Tôi toàn tâm toàn ý muốn xin lỗi)

3. Sincerely apologies. (Lời xin lỗi chân thành)

4. Please accept my/ our sincere apologies. (Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi/ chúng tôi)

5. Please accept my/ our humblest apologies. (Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi bé nhỏ của tôi/ chúng tôi)

6. First of all, we apologize for any inconvenience you faced. (Đầu tiên, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những bất tiện mà bạn gặp phải)

7. I sincerely apologize for… (Tôi thành thật xin lỗi về…)

8. I cannot say how sorry I am. (Tôi không biết phải diễn tả thế nào để nói hết lời xin lỗi của mình)

9. I hope you could be patient and wait a bit longer to receive our next news to you. (Tôi mong bạn có thể kiên nhẫn và đợi tin tiếp theo từ chúng tôi)

10. I owe you an apology. (Tôi nợ bạn một lời xin lỗi)

11. Sincere apologies to you! (Chân thành xin lỗi bạn!)

12. I would be happy if you forgive me! (Tôi sẽ rất vui nếu được bạn tha thứ!)

13. Please accept my apologies! (Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi!)

Vì sao lời xin lỗi lại đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp?

 • Thể hiện sự tôn trọng và chu đáo: Lời xin lỗi thể hiện rằng bạn thật sự quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của người khác. Điều này thể hiện sự tôn trọng và sự chân thành của bạn với đối phương.
 • Giúp khôi phục mối quan hệ: Lời xin lỗi có thể làm dịu đi căng thẳng và xoa dịu tổn thương trong mối quan hệ. Nó là một cơ hội để bạn và người khác cùng nhau làm việc để giải quyết xung đột và xây dựng mối quan hệ.
 • Thấu hiểu nhau hơn: Khi bạn xin lỗi, bạn có thể chia sẻ thông tin về tình huống và cảm nhận của bạn, giúp người khác hiểu rõ hơn về góc nhìn của bạn, tạo điều kiện để thấu hiểu lẫn nhau.
 • Thể hiện sự trưởng thành: Nhìn nhận và thừa nhận sai lầm của mình, sẵn sàng học hỏi và thay đổi để tránh lặp lại chúng là điều mà bất cứ ai cũng không thể từ chối.
 • Duy trì lòng tin và sự hỗ trợ: Khi bạn xin lỗi một cách thành thật, người khác có thể cảm thấy tin tưởng hơn và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ cá nhân và công đồng.
 • Xây dựng và duy trì tình hữu nghị: Giúp duy trì và củng cố các mối quan hệ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, giúp tạo ra môi trường giao tiếp khách quan và hòa thuận.

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS – Định hình nền tảng Anh ngữ chuẩn quốc tế

Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024
“Bỏ túi” 101 câu xin lỗi tiếng Anh chân thành & đúng cách

Biết cách xin lỗi tiếng Anh giúp bạn tự tin giao tiếp trong mọi tình huống. Để phát triển khả năng Anh ngữ toàn diện, người học cần trau dồi thêm về vốn từ, ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, kiến thức đời sống xã hội, rèn luyện cải thiện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết,…

Đến với VUS, bạn sẽ được trang bị tất cả những yếu tố cần thiết như tài liệu, nội dung học và tích hợp cả công nghệ vào quá trình học tập, để chặng đường chinh phục ngoại ngữ trở nên dễ dàng. Tham khảo chi tiết các khóa học sau đây:

 • Nâng cao khả năng Anh ngữ cùng tiếng Anh THCS Young Leaders (11 – 15 tuổi), học viên tự tin bứt phá và phát triển toàn diện trong tương lai.
 • IELTS Express và IELTS Expert cải thiện kỹ năng khi luyện thi IELTS cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, chinh phục thành công chứng chỉ quốc tế.
 • Tìm lại niềm đam mê, thích thú khi học tiếng Anh từ con số 0 và nâng trình hiệu quả với khóa học Tiếng Anh cho người mất gốc English Hub.
 • Mở ra hành trình thăng tiến và gặt hái thành quả trên chặng đường sự nghiệp cho người bận rộn với khóa học tiếng Anh giao tiếp iTalk.

Bộ giáo trình chính thống đến từ các đối tác uy tín, hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục như Oxford University Press, National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

 • Time Zones (3rd) – National Geographic – Khơi mở thế giới quan
 • Oxford Discover Futures – Oxford University Press – Khơi mở kỹ năng sống
 • Giáo trình American Language Hub – Macmillan Education
 • Bộ sách với 4 cuốn MINDSET for IELTS Cambridge English

Nội dung học đa dạng với hơn 365 chủ đề kết nối trực tiếp đến đời sống, xã hội, dang đến cho học viên những buổi học thú vị, mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh. Phát triển bản thân một cách toàn diện, nắm bắt cơ hội trong quá trình học tập và làm việc trong tương lai.

Tích hợp đa nền tảng công nghệ hiện đại: Hệ sinh thái học tập V-HUB, hệ thống luyện thi (LMS) và cả trí tuệ nhân tạo thông minh AI, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập hữu ích.

VUS – Hệ thống Anh ngữ hàng đầu với chất lượng giảng dạy và đào tạo chuẩn NEAS

Xin lỗi vì làm bạn phải suy nghĩ tiếng anh năm 2024
“Bỏ túi” 101 câu xin lỗi tiếng Anh chân thành & đúng cách

VUS tự hào là một trong những hệ thống Anh ngữ hàng đầu Việt Nam với hơn 80 cơ sở có mặt trên khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đặc biệt, 100% cơ sở đạt chứng nhận của NEAS – Tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy và đào tạo chuẩn quốc tế trong 6 năm liên tiếp.

 • Hơn 185.111 học viên đạt chứng chỉ quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… Đây là con số kỷ lục tại Việt Nam.
 • Hơn 2.700.000 gia đình Việt chọn VUS là môi trường học tập và phát triển kỹ năng vượt trội.
 • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong việc giảng dạy với hơn 2.700 thầy, cô và 100% sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương đương TEFL.
 • Đối tác của các NXB uy tín toàn cầu như British Council, Oxford University Press, National Geographic Learning, Macmillan Education,…
 • Đối tác chiến lược hạng PLATINUM của Hội đồng Anh.

Qua bài viết xin lỗi tiếng Anh, hy vọng các bạn có thể biết cách xin lỗi đúng cách để thể hiện sự chân thành với đối phương. Theo dõi ngay website của VUS để đọc và tham khảo thêm nhiều bài viết bổ ích khác liên quan đến tiếng Anh nhé!