Chủ đề: toer/2er

Có 1 bài viết

toer/2er là gì - Nghĩa của từ toer/2er
toer/2er là gì - Nghĩa của từ toer/2er

toer/2er có nghĩa làMột tiếng Na Uy tiếng lóng từ ass.Thí dụCầu, nhìn vào The schpaa 2 ở đó! Tour/2er