Sơ đồ tư duy hóa hữu cơ 11 và 12 năm 2024

Danh mục: Hóa học

Tư duy hóa NAP ... 0, 34. 16 = 5, 44 Câu 11: Định hướng tư giải  0, 78 − 0, 05.2 n H+ = 0, 78 BTNT.H ⎯⎯⎯⎯ → n H 2O = = 0, 34 n = 0, 05   H2 Ta có:  BTKL ⎯⎯⎯ → m + 0, 78 . 36, 5 = 47 , 29 + 0, 05.2 + 0, 34. 18 → m = 25, 04 . .. hướng tư giải Fe : Fe  Ta có: 23, 76 O : a → 48 ,32  2− → 23, 76 − 16a − 0, 06 .44 = 48 ,32 − 96a → a = 0, 34 SO4 : a CO : 0, 06  Fe :15 , 68 (gam)  NaOH ⎯⎯⎯ ...

 • 410
 • 503
 • 2

S Ử D Ụ N G S Ơ Đ Ồ T Ư D U YT R O N G D Ạ Y H Ọ Cvectorstock.com/28062440Ths Nguyễn Thanh TúeBook CollectionSỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌCHÓA HỮU CƠ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TRUNGHỌC PHỔ THÔNGWORD VERSION | 2021 EDITIONORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA [email protected]ài liệu chuẩn tham khảoPhát triển kênh bởiThs Nguyễn Thanh TúĐơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :Nguyen Thanh Tu GroupHỗ trợ trực tuyếnFb www.facebook.com/DayKemQuyNhonMobi/Zalo 0905779594

 • Page 2 and 3: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRƢỜNG
 • Page 4 and 5: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒ
 • Page 6 and 7: MỤC LỤCMỤC LỤC ............
 • Page 8 and 9: 1.4. Phân tích nội dung, cấu
 • Page 10 and 11: DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 1.1. D
 • Page 12 and 13: LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn
 • Page 14 and 15: + Trò chuyện, phỏng vấn giá
 • Page 16 and 17: - Bộ sách hƣớng dẫn cách l
 • Page 18 and 19: 1.2.2.3. Khái quát hóaKhái quá
 • Page 20 and 21: SĐTD là biểu hiện của tƣ d
 • Page 22 and 23: Kỹ thuật tạo sự mạch lạ
 • Page 24 and 25: - Đọc chi tiết: Nếu cần th
 • Page 26 and 27: bởi cảm nhận về những kĩ
 • Page 28 and 29: Hình 1.4. Tính năng xem trực t
 • Page 30 and 31: 1.5.3. Xây dựng sơ đồ tƣ du
 • Page 32 and 33: * Để tạo ra một nhánh chín
 • Page 34 and 35: Khuyên bạn nên sử dụng côn
 • Page 36 and 37: Để chèn một hình ảnh lên
 • Page 38 and 39: lại. MM cho phép bạn có thể
 • Page 40 and 41: * Xuất ra dưới dạng tập ti
 • Page 42 and 43: Mọi hình ảnh SĐTD sẽ đƣ
 • Page 44 and 45: Chế độ soạn thảo nhanh thi
 • Page 46 and 47: + Số phiếu phát ra: 163+ Số
 • Page 48 and 49: Qua bảng 1.6, cho thấy dạng b
 • Page 50 and 51: Bảng 1.10. Trở ngại khi thi
 • Page 52 and 53: Nguyên tắc 6: Đảm bảo khả
 • Page 54 and 55: - Từ khóa trung tâm : Andehit -
 • Page 56 and 57: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIALHình
 • Page 58 and 59: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIALHình
 • Page 60 and 61: - Từ khóa trung tâm: Thực hà
 • Page 62 and 63: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIALHình
 • Page 64 and 65: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIALHình
 • Page 66 and 67: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIALHình
 • Page 68 and 69: 2.4. Xây dựng bài lên lớp c
 • Page 70 and 71: - Yêu cầu HS viết CTCT của3a
 • Page 72 and 73:
 • Hƣớng dẫn học ở nhà.-
 • Page 74 and 75: CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3
 • Page 76 and 77: xăng dầu khí gas là những an
 • Page 78 and 79:
 • Hƣớng dẫn học ở nhà.L
 • Page 80 and 81: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒNỘI
 • Page 82 and 83: nhạt dần, có kết tủa nâu
 • Page 84 and 85: 2.4.3. Bài luyện tập “ Hidro
 • Page 86 and 87: * Hoạt động 1Chia HS thành 2
 • Page 88 and 89: Bài tập 2: Trình bày phƣơng
 • Page 90 and 91: 2.4.4. Bài “Ancol”BÀI 40: ANC
 • Page 92 and 93: ancol không bền và bị phân h
 • Page 94 and 95: nhất, gần nhánh.Qui tắc:Tên
 • Page 96 and 97: với nhau (liên kết hidro liên
 • Page 98 and 99: III. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
 • Page 100 and 101: lạnh, axit nitric đậm đặc,
 • Page 102 and 103: Hoạt động 7: Điều chế và
 • Page 104 and 105: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL103
 • Page 106 and 107: 3. Tiến hành thí nghiệm.HÌNH
 • Page 108 and 109: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL107
 • Page 110 and 111: HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘ
 • Page 112 and 113: Tínhchất1. Tính oxi hoá: Anđe
 • Page 114 and 115: Bài 2: Ancol (tiết 2): Tính ch
 • Page 116 and 117: Bảng 3.3. Thống kê kết quả
 • Page 118 and 119: Qua các thông số, chúng ta d
 • Page 120 and 121: 2.2. Với các trƣờng THPT- Khu
 • Page 122 and 123: PHỤ LỤC1. Những nội dung c
 • Page 124 and 125: - Phƣơng pháp điều chế củ
 • Page 126 and 127: + Tính axit và ảnh hƣởng c
 • Page 128 and 129: - Giải đƣợc bài tập: phân
 • Page 130 and 131: Bài luyện tập 2: AnkanBài luy
 • Page 132 and 133: 2. Thầy (cô) cho biết mức đ
 • Page 134 and 135: Trƣờng ĐHSP Đà NẵngKhoa Hó
 • Page 136 and 137: Biết cách vận dụng kiến5th
 • Page 138 and 139: DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL2. SĐ
 • Page 140 and 141: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTBÀI LUY
 • Page 142 and 143: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƢƠNG
 • Page 144: Câu 15: Khi lên men 1 lít ancol