Dữ báo thời tiết Tam Thạnh Núi Thành, Quảng Nam

Bạn muốn tìm thông tin gì hôm nay ?

Chọn tìm kiếm... Lịch cắt điện Lịch phát sóng Lịch chiếu phim Tỷ giá - Vàng - Ngoại tệ - Lãi suất Dự báo thời tiết Kết quả xổ số Giá cả thị trường

Thời tiết › Tỉnh Quảng Nam › Núi Thành

27°Ít mây không mưa

27°Mưa nhỏ

25°Nhiều mây

24°Mưa

27°Mưa phùn

28°Mưa

25°Nhiều mây

25°Nhiều mây

26°Mưa

27°Mưa phùn

26°Ít mây, trời nắng

25°Ít mây không mưa

25°Ít mây không mưa

27°Mưa nhỏ

25°Mưa

24°Mưa phùn

25°Nhiều mây

29°Mưa nhỏ

26°Ít mây không mưa

25°Ít mây, trời nắng

26°Nhiều mây

28°Mưa

25°Mưa

25°Mưa phùn

25°Mưa

29°Mưa phùn

25°Mưa nhỏ

24°Mưa nhỏ

25°Mưa phùn

27°Mưa

24°Mưa

25°Mưa nhỏ

26°Nhiều mây

31°Nhiều mây

26°Mưa

25°Nhiều mây

27°Nhiều mây

Thời tiết ở Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Nui Thanh, Tỉnh Quảng Nam thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Núi Thành.

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

95 %

Mưa nhẹ

95 %

Nhiều mây

94 %

Mưa nhẹ

94 %

Nhiều mây

92 %

Nhiều mây

90 %

Nhiều mây

89 %

Nhiều mây

89 %

Mưa nhẹ

92 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

93 %

Nhiều mây

93 %

Nhiều mây

92 %

Nhiều mây

92 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

94 %

Mưa nhẹ

94 %

Mưa nhẹ

94 %

Mưa nhẹ

94 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

94 %

Mưa nhẹ

93 %

Nhiều mây

93 %

Nhiều mây

92 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Mưa nhẹ

89 %

Nhiều mây

89 %

Nhiều mây

88 %

Mưa nhẹ

92 %

Mưa vừa

93 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

93 %

Mưa nhẹ

92 %

Mưa nhẹ

92 %

Mưa nhẹ

92 %

Mưa nhẹ

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

91 %

Nhiều mây

90 %

Nhiều mây


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6


Page 7