Chúng có cần thiết cho Đại học Boston năm 2024 không?

Trong khuôn viên trường, cuộc sống hàng ngày là một vòng xoáy của ngôn ngữ, khuôn mặt và tôn giáo, với hơn 450 câu lạc bộ sinh viên, vô số buổi biểu diễn và bài giảng, trung tâm thể dục hiện đại, hàng loạt quán rượu và nhà hàng cũng như 22 đội thể thao khác nhau.

Trường nằm ở trung tâm Boston, một trung tâm công nghệ cao và y sinh, đồng thời là nơi khai sinh ra lịch sử Hoa Kỳ, phục vụ như một lớp học mở rộng cho sinh viên, cung cấp các cơ hội học tập, thực tập và nghề nghiệp với một số nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực này. . Không có gì lạ khi BU được gọi là “trường đại học Boston. ”

Nghệ thuật và nhân văn (7)

B. A. trong Sinh học - Sinh học định lượng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. môn Địa lý - Địa lý Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Triết học và Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân tiếng Hy Lạp cổ đại

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khảo cổ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghiên cứu kiến ​​trúc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân văn minh cổ điển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Kinh điển và Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Kinh điển và Tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Địa lý với chuyên ngành Địa lý Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Lịch sử Nghệ thuật và Kiến trúc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân tiếng Latinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Ngôn ngữ học và Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Triết học và Tâm lý học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Giáo dục Ngoại ngữ Hiện đại - Tiếng Pháp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Giáo dục Ngoại ngữ Hiện đại - Tiếng Đức

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Giáo dục Ngoại ngữ Hiện đại - Tiếng Ý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Giáo dục Ngoại ngữ Hiện đại - Tiếng Tây Ban Nha

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghệ thuật triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Mỹ thuật - Hội họa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Mỹ thuật trong Giáo dục Nghệ thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Mỹ thuật trong Thiết kế Đồ họa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Mỹ thuật trong Điêu khắc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Nghiên cứu Tự do về Văn học Anh và Mỹ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghiên cứu tự do trong lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc - Giáo dục/Âm nhạc học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc - Biểu diễn/Giáo dục Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc - Biểu diễn/Âm nhạc học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc - Biểu diễn/Lý thuyết và Sáng tác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc về Sáng tác và Lý thuyết

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc trong Giáo dục Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc trong Âm nhạc học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Bass

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Bassoon

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Cello

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Clarinet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc biểu diễn - Euphonium

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Sáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Kèn Pháp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Đàn hạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Oboe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Organ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Bộ gõ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Piano

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Saxophone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Trombone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Trumpet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Tuba

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Viola

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Violon

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc Biểu diễn - Giọng hát

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân khoa học về các vấn đề đô thị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Đại học Boston - Trường Quản lý (7)

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh (BSBA)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Kinh doanh và Quản lý (7)

B. S. trong Quảng cáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân/MPH về Luật Y tế, Đạo đức Sinh học và Nhân quyền

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH về Luật Y tế, Đạo đức Sinh học và Nhân quyền

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Kế toán

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Tài chính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Quản lý Quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Luật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Tiếp thị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Hành vi tổ chức

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Quản lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Kỹ thuật và Công nghệ (7)

B. A. trong Toán học và Khoa học Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Hệ thống Thông tin Quản lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Điện

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Cơ khí

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học đời sống và y học (7)

B. A. trong Nhân chủng học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Nhân chủng học - Nhân chủng học và Tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Sinh học - Sinh học Tế bào, Sinh học Phân tử và Di truyền học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Sinh học - Sinh thái và Bảo tồn Sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Sinh học - Sinh học thần kinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Nhân chủng học và Tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Sinh học - Sinh học Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Hóa học. Hóa sinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Tâm lý học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân/MPH về Dịch tễ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BA/MPH về sức khỏe toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân/MPH về Chính sách và Quản lý Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BA/MPH về sức khỏe bà mẹ và trẻ em

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH trong Dịch tễ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH trong Y tế Toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH về Chính sách và Quản lý Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH về sức khỏe bà mẹ và trẻ em

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Huấn luyện Thể thao

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Y sinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Phòng thí nghiệm Y sinh và Khoa học Lâm sàng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Khoa học Sức khỏe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Sinh lý Con người

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Khoa học Dinh dưỡng - Ăn kiêng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Khoa học Dinh dưỡng - Khoa học Dinh dưỡng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Tâm lý học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học tự nhiên (7)

B. A. trong Thiên văn học và Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Khoa học Trái đất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Khoa học Trái đất - Địa vật lý và Khoa học hành tinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. Trong toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Toán học và Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Thiên văn học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Thiên văn học - Thiên văn học và Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Hóa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Toán học và Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Triết học và Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BA/MPH trong Thống kê sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH trong Thống kê sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghệ thuật về kinh tế và toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học xã hội và quản lý (7)

B. A. trong Kinh tế và Toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. môn Địa lý - Địa lý Nhân văn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. A. trong Toán học và Giáo dục Toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

B. S. trong nghiên cứu truyền thông

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân tiếng Anh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Địa lý với chuyên ngành Địa lý Nhân văn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Quan hệ Quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Triết học và Khoa học Chính trị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Triết học và Tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Chính trị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Xã hội học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Giảng dạy Hóa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân/MPH về Sức khỏe Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân/MPH về Khoa học Xã hội và Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Điện ảnh và Truyền hình

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH về sức khỏe môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

BS/MPH về Khoa học Xã hội và Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghệ thuật kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghiên cứu tự do trong lịch sử nghệ thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân nghiên cứu tự do trong triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Nghiên cứu Tự do/Khoa học về Nghiên cứu Liên ngành

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Âm nhạc (BM) về Giáo dục Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh - Quản lý Vận hành và Công nghệ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Tư pháp Hình sự

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học Xã hội học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Cử nhân Khoa học về Lời nói, Ngôn ngữ và Thính giác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Là trường đại học lớn nhất ở Boston và là cơ sở giáo dục tư nhân lớn thứ tư trong nước, Đại học Boston có khoảng 15.000 sinh viên tốt nghiệp trong số sinh viên của trường

Gần 3.900 giảng viên giảng dạy tại 17 trường học và cao đẳng và khi không đứng trước lớp học, họ có thể có mặt tại hơn 125 trung tâm và viện nghiên cứu của BU cũng như 2.326 phòng thí nghiệm trải rộng khắp ba khuôn viên thành phố. Khoa có một người đoạt giải Pulitzer, một thành viên MacArthur, một cựu Nhà thơ đoạt giải Hoa Kỳ và hàng chục nghiên cứu sinh của Guggenheim
BU là một tổ chức nghiên cứu lớn, toàn cầu và là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ, một nhóm gồm 62 trường đại học nghiên cứu uy tín nhất Bắc Mỹ. Là một trong bốn thành viên duy nhất ở khu vực Boston, BU tự hào có bề rộng và chiều sâu liên ngành đặc biệt xuất sắc về điện toán đám mây và an ninh mạng; . Cũng là nơi có trường y và bệnh viện giảng dạy, trong năm tài chính 2017, BU đã thu về hơn 400 triệu đô la tiền nghiên cứu liên bang. Trong lĩnh vực thương mại, khoảng 200 công ty đang phát triển và bán sản phẩm dựa trên những khám phá của BU

U. S. Báo cáo Tin tức & Thế giới năm 2019 đã xếp hạng nhiều chương trình sau đại học của BU trong số 50 chương trình hàng đầu của đất nước. Chương trình trị liệu nghề nghiệp của Sargent College (#1), chương trình của Trường Y tế Công cộng (#10), Kinh doanh (#42), Giáo dục (#34), Luật (#22), Kỹ thuật (#34), Kỹ thuật Y sinh (#12)

Trường nằm ở trung tâm Boston, một trung tâm công nghệ cao và y sinh, đồng thời là nơi khai sinh ra lịch sử Hoa Kỳ, phục vụ như một lớp học mở rộng cho sinh viên, cung cấp các cơ hội học tập, thực tập và nghề nghiệp với một số nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực này. . Không có gì lạ khi BU được gọi là “trường đại học Boston. ”

Nghệ thuật và nhân văn (7)

JD/MA kép bằng tiếng Anh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

JD/MA bằng tiếng Anh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

JD/MA trong Lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khảo cổ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA trong nghiên cứu cổ điển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA về Sáng tác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Âm nhạc Dân tộc học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Địa chất học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Địa lý và Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Địa lý và Môi trường với luận án

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Âm nhạc Lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Lịch sử Nghệ thuật và Kiến trúc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Giáo dục Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Lý thuyết Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật tập trung vào triết học khoa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về văn học Anh và Mỹ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về văn học Anh và Mỹ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về ngôn ngữ và văn học Pháp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Triết Học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về đạo đức xã hội

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Quy hoạch Thành phố

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ âm nhạc trong chỉ huy hợp xướng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ âm nhạc trong sáng tác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ âm nhạc trong biểu diễn lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc Thầy Của Âm Nhạc Trong Âm Nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy của âm nhạc trong chỉ huy dàn nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Bassoon

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Cello

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về biểu diễn âm nhạc - Clarinet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Double Bass

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Sáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - French Horn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - đàn hạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về biểu diễn âm nhạc - Harpsichord

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Oboe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Organ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Bộ gõ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Piano

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về biểu diễn âm nhạc - Saxophone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Trombone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Trumpet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Tuba

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về biểu diễn âm nhạc - Viola

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Violon

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy về âm nhạc biểu diễn - Giọng hát

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ lý thuyết âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Hành chính - Thương mại Điện tử, Hệ thống và Công nghệ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ khoa học về quản lý nghệ thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Đại học Boston - Trường Quản lý (7)

MS trong phân tích kinh doanh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong nghiên cứu quản lý (MSMS)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Toán học Tài chính & Công nghệ Tài chính (MSMFT)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Kinh doanh và Quản lý (7)

MS trong quản lý tiếp thị quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH về Luật Y tế, Đạo đức Sinh học và Nhân quyền

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật tự do về ẩm thực - Kinh doanh và khởi nghiệp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học tính toán

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học tính toán - Bảo hiểm

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học tính toán - Tài chính toán học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Hành chính - Kinh tế Tài chính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Hành chính - Đổi mới và Công nghệ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Hành chính - Thương mại Đa quốc gia

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ khoa học về quảng cáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Kinh doanh liên tục, An ninh và Quản lý Rủi ro

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ khoa học về lãnh đạo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Kỹ thuật và Công nghệ (7)

JD/MA trong nghiên cứu bảo quản

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS về Khoa học Máy tính với Chuyên ngành An ninh mạng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS về Khoa học Máy tính với Chuyên ngành Điện toán Lấy Dữ liệu làm trung tâm

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong sản xuất toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Quang tử Chuyên về Laser và Ứng dụng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong quản lý dự án

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong Kỹ thuật hệ thống

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về viễn thám môi trường và hệ thống thông tin địa lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Tư pháp hình sự - Tập trung điều tra tội phạm mạng và an ninh mạng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Máy tính - Mạng Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Máy tính - Phân tích Dữ liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Máy tính - Quản lý Cơ sở dữ liệu và Kinh doanh thông minh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Máy tính - Tin học Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Hệ thống Thông tin Máy tính - Quản lý Dự án CNTT

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Hệ thống Thông tin Máy tính - Bảo mật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Hệ thống Thông tin Máy tính - Phát triển Ứng dụng Web

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính - Mạng Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính - Phân tích Dữ liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính - Bảo mật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Sản xuất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Cơ khí

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học đời sống và y học (7)

MA trong hệ thống nhận thức và thần kinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Sinh học phân tử, Sinh học tế bào và Hóa sinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Bệnh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong điều tra lâm sàng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong Nhân chủng học pháp y

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong tư vấn di truyền

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong quản lý khẩn cấp chăm sóc sức khỏe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Y tế - Điều tra Lâm sàng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Y tế - Thạc sĩ Nhân chủng học Y tế và Thực hành Đa văn hóa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Y tế - Khoa học Dinh dưỡng Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS về Dinh dưỡng và Trao đổi chất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong trợ lý bác sĩ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Dịch tễ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Y tế Toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Chính sách và Quản lý Y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong sức khỏe bà mẹ và trẻ em

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Khoa học Y tế và Sức khỏe Cộng đồng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Nhân Học Ứng Dụng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về sinh học tế bào và phân tử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về sinh thái, hành vi và tiến hóa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về sinh học và sinh thái biển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về sinh học thần kinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Tâm Lý Học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Y sinh (MS)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nha khoa trong Nội nha

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nha khoa trong Nha khoa phẫu thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nha khoa trong Phẫu thuật Răng miệng và Hàm mặt

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nha khoa trong Nha khoa Trẻ em

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Sinh lý Con người

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Sinh lý Con người - Huấn luyện Thể thao

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ khoa học về lý thuyết nghề nghiệp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ khoa học về lý thuyết nghề nghiệp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Bệnh lý Ngôn ngữ Lời nói

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học tự nhiên (7)

Thạc sĩ Thiên văn học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Hóa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Trái đất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Toán học, Bao gồm cả Thống kê

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS về Quang tử Chuyên về Vật liệu và Thiết bị Quang tử sợi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong thực hành thống kê

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Thống kê sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về phân tích năng lượng và môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học xã hội và quản lý (7)

Bằng kép JD/MA về nghiên cứu bảo quản

gõ_cta_button. Xem chi tiết

JD/MA kép trong quan hệ quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

JD/MA trong Quan hệ Quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

JD/Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA trong nghiên cứu người Mỹ gốc Phi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Giáo dục Nghệ thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA trong nghiên cứu truyền thông mới nổi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Kinh tế Phát triển Toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Chính sách phát triển toàn cầu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA trong các vấn đề quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế và Truyền thông Quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Tư vấn Sức khỏe Tâm thần và Y học Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Chính trị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA trong nghiên cứu bảo quản

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS về sức khỏe môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS trong liên doanh truyền thông

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Y tế - Tư vấn Sức khỏe Tâm thần và Y học Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Quang tử Chuyên về Sợi quang và Truyền thông Quang học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong sức khỏe môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MS/MPH trong Khoa học Xã hội và Hành vi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy của nghệ thuật trong Kitô giáo cổ đại, Nguồn gốc của đế chế muộn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong chính sách kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong lịch sử Kitô giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong quan hệ quốc tế và chính sách môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong quan hệ quốc tế và tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong nghiên cứu Hồi giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong nghiên cứu Do Thái

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật về triết học tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật trong xã hội học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ tư pháp hình sự

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Mỹ thuật về Viết kịch bản

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc thầy của nghệ thuật tự do trong ẩm thực - truyền thông

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Tự Do Trong Ẩm Thực - Chính Sách Thực Phẩm

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghệ thuật tự do về ẩm thực - Lịch sử và văn hóa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Toán học giảng dạy (MMT)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Âm nhạc trong Giáo dục Âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Thần học Thánh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu Hành chính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Hành chính - Phát triển Kinh tế và Quản lý Du lịch

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Y tế Công cộng Nha khoa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Truyền thông Sức khỏe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Báo chí

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Truyền thông Đại chúng - Tập trung Nghiên cứu Truyền thông Ứng dụng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Truyền thông Đại chúng - Tập trung Nghiên cứu Truyền thông

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Dinh dưỡng/Thực tập ăn kiêng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học về Báo chí Khoa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Viễn thông

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Viễn thông - An ninh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ Khoa học Truyền hình

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ công tác xã hội

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ nghiên cứu thần học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Thạc sĩ các vấn đề đô thị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MA giữa sự nghiệp trong quan hệ quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

MBA toàn thời gian (3)

MBA toàn thời gian

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA ngành y tế + MD

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA ngành y tế + MPH

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + Tiến sĩ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + JD (Tăng tốc 3 năm)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + Thạc sĩ Kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + MA trong Quan hệ quốc tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + MS về Công nghệ số

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA + MS về Thiết kế và Sản xuất Sản phẩm

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tác động xã hội MBA toàn thời gian

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

MBA trực tuyến/từ xa (3)

MBA trực tuyến

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA bán thời gian (3)

MBA toàn thời gian ngành y tế (HSM)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

MBA bán thời gian (PEMBA)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tác động xã hội MBA bán thời gian

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Nghệ thuật và nhân văn (6)

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong sáng tác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong chỉ huy - Luận văn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong biểu diễn lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong biểu diễn lịch sử - Luận văn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong biểu diễn lịch sử - Bài hát độc tấu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong chỉ huy dàn nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Đồng thau

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Cello

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Biểu diễn - Clarinet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Double Bass

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Biểu diễn - Sáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - French Horn

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - đàn hạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Harpsichord

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Oboe

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Biểu diễn - Organ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Bộ gõ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Biểu diễn - Piano

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật biểu diễn âm nhạc - Saxophone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Trombone

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong biểu diễn - Trumpet

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc biểu diễn - Tuba

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nghệ thuật Âm nhạc Biểu diễn - Viola

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong biểu diễn - Giọng nói

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Ngôn ngữ và Văn học Pháp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Địa lý và Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học trong Nghiên cứu Tôn giáo - Theo dõi Tôn giáo và Xã hội (Đạo đức xã hội)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học trong Nghiên cứu Tôn giáo - Văn bản và Truyền thống (Lịch sử Kitô giáo)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Triết học bằng kép (Tiến sĩ. D. ) và Nghiên cứu Cổ điển (M. A. )

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Ph. D trong Âm nhạc học - Theo dõi Dân tộc học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Ph. D trong Âm nhạc học - Bản nhạc lịch sử âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Ph. D. bằng tiếng Anh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghiên cứu cổ điển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Lịch sử

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Đại học Boston - Trường Quản lý (6)

chương trình tiến sĩ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Kỹ thuật và Công nghệ (6)

Tiến sĩ Triết học về Tin sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Kỹ thuật Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Kỹ thuật Điện

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Kỹ thuật Cơ khí

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Khoa học đời sống và y học (6)

Bác sĩ Nha khoa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bác sĩ trị liệu nghề nghiệp

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học Sinh học - Sinh học Biển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học Sinh học - Sinh học thần kinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bác sĩ vật lý trị liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Bác sĩ vật lý trị liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học về Nha khoa trong Nha khoa Y tế Công cộng (dành cho Nha sĩ)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Nha khoa trong Nội nha

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ khoa học về Nha khoa trong Nha khoa phẫu thuật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học về Nha khoa trong Chỉnh nha và Chỉnh hình Nha khoa

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Nha khoa trong Nha khoa Nhi

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học về Khoa học Phục hồi chức năng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Nhân chủng học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ về hệ thống nhận thức và thần kinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ dịch tễ học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghiên cứu dịch vụ y tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Sinh lý học Con người

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Sinh học phân tử, Sinh học tế bào và Hóa sinh

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ sinh học miệng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Tâm lý học - Chuyên ngành Nhận thức và Hành vi Não bộ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Tâm lý học - Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Tâm lý học - Chuyên ngành Khoa học Phát triển

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Phục hồi chức năng - Can thiệp, Quá trình và Kết quả

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học về Lời nói, Ngôn ngữ và Thính giác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học về Lời nói, Ngôn ngữ và Thính giác

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học tự nhiên (6)

Tiến sĩ Triết học về Thống kê sinh học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Thiên văn học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Hóa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Trái đất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Toán học, Bao gồm Thống kê và Xác suất

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Vật lý

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Phục hồi chức năng - Hoạt động, Sự tham gia và Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Khoa học xã hội và quản lý (6)

Tiến sĩ nghiên cứu về Mỹ

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ nghệ thuật âm nhạc trong giáo dục âm nhạc

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học Kinh tế

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Sức khỏe Môi trường

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Tôn giáo - Theo dõi Tôn giáo và Khoa học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Tôn giáo - Đường tư tưởng tôn giáo

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Tôn giáo - Văn bản và Truyền thống

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học về Tôn giáo và Xã hội

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học Nghiên cứu Tôn giáo - Đường Tư tưởng Tôn giáo (Triết học Tôn giáo)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học trong Nghiên cứu Tôn giáo - Văn bản và Truyền thống (Cơ đốc giáo cổ đại, Nguồn gốc đến Đế chế muộn)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học trong Nghiên cứu Tôn giáo - Văn bản và Theo dõi Truyền thống (Nghiên cứu Hồi giáo)

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Triết học trong Xã hội học

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Y tế Công cộng (DrPH) về Lãnh đạo, Quản lý và Chính sách

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ liên ngành về xã hội học và công tác xã hội

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ luật

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Tiến sĩ Khoa học Phục hồi chức năng - Chuyển động và Thích ứng của Con người

gõ_cta_button. Xem chi tiết

Xem tất cả

Thông tin đại học

Tổng quan

GMAT

620+

GRE

301+

Điểm trung bình

3+

IELTS

7+

TOEFL

90+

Cử nhân

ĐÃ NGỒI

1360+

Điểm trung bình

3+

IELTS

7+

TOEFL

90+

Tổng số học sinh

27.618

sinh viên UG

63%

sinh viên PG

37%

Sinh viên quốc tế

8,875

sinh viên UG

52%

sinh viên PG

48%

Tổng số giảng viên

2.621

Nhân viên trong nước

89%

nhân viên quốc tế

11%

Học phí và học bổng

Một trong những yếu tố quan trọng khi xem xét học thạc sĩ là chi phí học tập. May mắn thay, có rất nhiều lựa chọn để giúp sinh viên tài trợ cho chương trình thạc sĩ của mình. Tải xuống bản sao Hướng dẫn học bổng để tìm hiểu những học bổng nào trên khắp thế giới có thể dành cho bạn và cách đăng ký chúng

Trong hướng dẫn này bạn sẽ tìm thấy

Tìm kiếm cơ hội học bổng ở đâu

Cách đăng ký học bổng phù hợp với bạn

Danh sách các học bổng hiện có trên toàn thế giới

Danh sách kiểm tra đơn xin học bổng

Tải về hướng dẫn học bổng

Xếp hạng và xếp hạng

Đại học Boston là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Boston, Hoa Kỳ. Nó được xếp hạng #=93 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2024

Bài kiểm tra của Đại học Boston có phải là tùy chọn cho năm 2024 không?

Chính sách kiểm tra của Đại học Boston là gì? . Chính sách này áp dụng cho tất cả các trường đại học và cao đẳng tại Đại học Boston cũng như tất cả các chương trình học bổng. Boston University will adopt a test optional policy for first-year applicants applying for fall 2023/spring 2024. This policy applies to all undergraduate schools and colleges at Boston University as well as all scholarship programs.

Cao đẳng Boston có yêu cầu SAT 2023 2024 không?

Trường Cao đẳng Boston sẽ duy trì chính sách nhập học không bắt buộc phải kiểm tra đối với sinh viên năm thứ nhất và sinh viên chuyển tiếp trong chu kỳ nhập học 2023-2024 . Chính sách tuyển sinh kiểm tra tùy chọn cho phép người nộp đơn quyết định có nên nộp điểm kiểm tra tiêu chuẩn hóa (SAT hoặc ACT) như một phần trong đơn đăng ký nhập học của họ hay không.

Đại học Boston có yêu cầu điểm dự đoán không?

Nếu bạn đang tham gia kỳ thi đánh giá năng lực bên ngoài, chẳng hạn như IB hoặc GCE/A-Levels, vui lòng yêu cầu cố vấn của bạn gửi kết quả dự đoán của bạn tới schforms@bu. edu . Nếu không có kết quả dự đoán, vui lòng gửi điểm nội bộ cho kỳ chấm điểm hiện tại của năm cuối trung học của bạn.

Tỷ lệ chấp nhận vào Đại học Boston 2024 là bao nhiêu?

Tỷ lệ chấp nhận BU lịch sử gần đây như sau. Lớp 2026. 14% 2025. 19% 2024. 20%