Chiều cao HTML

Nếu mỗi trong số đó là một dòng mới (về cơ bản là một đoạn mới) thì bạn nên sử dụng các phần tử p và không ngắt


line 1

line 2

line 3

line 4

Sau đó, bạn chỉ có thể đặt lề cho các phần tử p


p {margin:0 0 1em 0}

(Nếu đó là một danh sách thì dù sao bạn cũng nên sử dụng một danh sách)

Bạn không bao giờ nên sử dụng dấu ngắt để tạo khoảng trống nhưng chúng sẽ được sử dụng trong một bài thơ hoặc địa chỉ (hoặc biểu mẫu) để ngắt từng dòng. Ngoài ra, hiếm khi cần sử dụng dấu ngắt vì các yếu tố khác có nhiều ngữ nghĩa hơn và phù hợp với hóa đơn hơn nhiều

Đặt chiều cao của ngắt là khá khó xử và tốt nhất nên tránh. Bạn sẽ cần kiểm soát kích thước phông chữ, lề chiều cao dòng và chiều cao

Bởi vì nó không phải là HTML, nó chỉ là hướng dẫn thiết lập ngắt dòng và thay đổi chiều cao của thẻ không phải là một tùy chọn. Không cần br trong một trang web. Bằng cách sử dụng nhiều thẻ br, bạn có thể tăng số lượng ngắt dòng giữa các dòng

Mục lục

Chiều Cao Của Br Là Gì?

Ngắt dòng xảy ra khi một hoặc nhiều dòng được vẽ. Bởi vì nó không có chiều cao, nó chỉ đơn giản là ngắt dòng

Bạn có thể tạo kiểu A Br trong Css không?

Sử dụng CSS để tạo kiểu Phần tử phục vụ một mục đích duy nhất. để chia nhỏ một khối văn bản thành các phần nhỏ hơn. Do đó, nó không có kích thước hoặc đầu ra trực quan, gây khó khăn cho việc tạo kiểu

Làm cách nào để giảm không gian Br?

Trong trường hợp này, kích thước phần thân của phần tử br là 14x48x18x4 và kích thước phông chữ của nó là 14x48x18x4; . Kết quả là, có thêm 4px khoảng trống giữa br và n. Nếu bạn chỉ sử dụng căn chỉnh theo chiều dọc, thẻ br dường như hoạt động hoàn hảo

Làm thế nào để bạn cho Br trong Css?

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng CSS, bạn có thể thêm ngắt dòng bằng lớp giả after hoặc after. Chúng tôi sử dụng các lớp giả này như một phần của biểu định kiểu trước hoặc sau lớp hoặc id HTML nơi chúng tôi muốn chèn ngắt dòng. Trong lớp của tôi. sau đó, đặt thuộc tính nội dung thành *a (ký tự dòng mới)

Br trong Css là gì?

Thẻ có một ngắt dòng. Thẻ có thể được sử dụng để viết địa chỉ hoặc bài thơ

Br A có bị ngắt dòng không?

Phần tử ngắt dòng được biểu thị bằng chữ cái. Ngắt dòng xảy ra khi phần tử HTML trả về một dòng cho văn bản. Nó có thể được sử dụng để viết một bài thơ hoặc địa chỉ nơi phân chia dòng là quan trọng

Làm thế nào để bạn tạo ra một bước đột phá lớn trong Html?

Khi cần thiết, ngắt dòng html được thêm vào phần thân HTML. Không có thông tin trong các thẻ. Phần tử HTML này không nên được sử dụng để đặt lề giữa các đoạn văn. Bạn có thể sử dụng CSS thay vì *p

Bạn có thể cho một lớp Br A không?

Có thể bao gồm một thuộc tính lớp trong một phần tử

Bạn có thể đặt một lớp học nghỉ ngơi?

Trên thực tế, bạn có thể thêm một lớp để ngắt thẻ giống như bạn làm với bất kỳ phần tử nào khác

Làm thế nào để bạn thay thế Br trong Css?

Nếu dùng quá nhiều bạn nên chuyển sang css để có nhiều khoảng cách hơn. Một thẻ có thể được sử dụng để chỉ định loại địa chỉ mà một thông báo cụ thể sẽ được xử lý. Nếu bạn cần nhiều hơn một lần ngắt dòng trong css, bạn có thể sử dụng lề hoặc phần đệm, nhưng không phải để trình bày. Củng cố tích cực cho các ví dụ tốt nhất

Tôi có thể xóa thẻ Br trong Css không?

Thật không may, việc chỉ xóa các thẻ *p> không xóa chúng khỏi nội dung

Làm cách nào để giảm dung lượng trong Css?

Trong CSS, bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng thuộc tính line-height. Để đảm bảo rằng văn bản hiển thị rõ ràng, các trình duyệt thường cung cấp một khoảng cách nhất định giữa các dòng. Ví dụ: một trình duyệt sẽ đặt khoảng cách giữa các dòng đối với các loại 12 điểm

Phần tử HTML <br> tạo ra ngắt dòng trong văn bản (xuống dòng). Nó rất hữu ích để viết một bài thơ hoặc một địa chỉ, trong đó việc phân chia các dòng là quan trọng

Như bạn có thể thấy từ ví dụ trên, một phần tử <br> được bao gồm tại mỗi điểm mà chúng tôi muốn ngắt văn bản. Văn bản sau <br> bắt đầu lại ở đầu dòng tiếp theo của khối văn bản

Ghi chú. Không sử dụng <br> để tạo lề giữa các đoạn văn;

Các thuộc tính của phần tử này bao gồm các thuộc tính toàn cục

không dùng nữa

Cho biết vị trí bắt đầu dòng tiếp theo sau dấu ngắt

Phần tử <br> có một mục đích duy nhất, được xác định rõ — để tạo ngắt dòng trong một khối văn bản. Như vậy, nó không có kích thước hoặc đầu ra trực quan của riêng nó và bạn có thể làm rất ít để tạo kiểu cho nó

Bạn có thể đặt margin trên chính các phần tử <br> để tăng khoảng cách giữa các dòng văn bản trong khối, nhưng đây là một cách làm không tốt — bạn nên sử dụng thuộc tính <br>1 được thiết kế cho mục đích đó

Trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng các phần tử <br> để tạo ngắt dòng giữa các dòng khác nhau của địa chỉ bưu điện

Mozilla<br />
331 E. Evelyn Avenue<br />
Mountain View, CA<br />
94041<br />
USA<br />

Kết quả trông giống như vậy

Tạo các đoạn văn bản riêng biệt bằng cách sử dụng <br> không chỉ là một cách làm tồi mà còn là vấn đề đối với những người điều hướng với sự trợ giúp của công nghệ đọc màn hình. Trình đọc màn hình có thể thông báo về sự hiện diện của phần tử, nhưng không phải bất kỳ nội dung nào có trong <br>. Đây có thể là một trải nghiệm khó hiểu và bực bội đối với người sử dụng trình đọc màn hình

Sử dụng các phần tử <p> và sử dụng các thuộc tính CSS như margin để kiểm soát khoảng cách của chúng

Thể loại nội dung,. Nội dung được phép Không có; . Bỏ qua thẻ Phải có thẻ bắt đầu và không được có thẻ kết thúc. Trong các tài liệu XHTML, hãy viết phần tử này là <br>7. Cha mẹ được phép Bất kỳ phần tử nào chấp nhận. Vai trò ARIA ngầm định Vai trò ARIA được phép<br>8, <br>9Giao diện DOM<br>0

Người Br cao bao nhiêu?


is a line break. Không có chiều cao , nó chỉ ngắt dòng. Thay thế không có nghĩa là xóa phần tử?

Chiều cao dòng trong HTML là gì?

Chiều cao dòng mặc định trong hầu hết các trình duyệt là khoảng 110% đến 120% . Đây là đoạn văn có line-height nhỏ hơn. Đây là đoạn văn có line-height nhỏ hơn.

br /> có đúng trong HTML không?

If you are serving HTML5 as XHTML (i.e. content type application/xhtml+xml, with an XML declaration) then you must use a self closing tag like so:
. ... 18 Answers..

Bạn có thể tạo kiểu cho thẻ BR không?

Trên thực tế, phần tử được thay thế bằng ngắt dòng. Các phiên bản CSS trong tương lai có thể xử lý nội dung được thêm và thay thế, nhưng các trình định dạng dựa trên CSS1 phải xử lý 'BR' một cách đặc biệt. Các thử nghiệm của Grant Wagner cho thấy rằng không có cách nào để tạo kiểu BR như bạn có thể làm với các yếu tố khác