Chia sẻ mạng xã hội tiếng trung là gì năm 2024

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật là sự phát triển của công nghệ viễn thông và mạng lưới internet. Đối với các bạn thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại thì chắc chắn phải biết những thuật ngữ liên quan đến internet. Vậy bạn đã biết internet tiếng Trung hay những thuật ngữ được đọc như thế nào. Tự học tiếng Hoa sẽ cùng bạn học từ vựng tiếng Trung về internet nhé! STT Tiếng Trung Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 1 网络 wǎngluò mạng internet 2 互联网 hùliánwăng Internet 3 百度 Băidù Google Trung Quốc 4 新浪网 Xīnlàng wǎng Sina (Trung Quốc Yahoo) 5 谷歌 Gǔgē Google 6 微博 Wēibó Weibo 7 优酷 Yōukù Youku 8 淘宝 Táobăo Taobao 9 搜索引擎 sōusuŏ yĭnqíng công cụ tìm kiếm 10 社交网络 shèjiāo wăngluò mạng xã hội 11 电子商务 diànzĭ shāngwù thương mại điện tử 12 播客 bōkè Podcast 13 博客 bókè Blog 14 网页 wăngyè trang web 15 聊天 室 liáotiān shì bảng biểu 16 网吧 wăngbā quán cà phê internet 17 电脑 游戏 diànnǎo yóuxì trò chơi điện tử 18 网游 (网络 游戏) wǎngyóu trò chơi internet 19 网购 (网上 购物) wǎnggòu mua sắm qua internet 20 发微博 fā wēibó đăng weibo 21 帖子 tiězi một bài đăng 22 上线 shàngxiàn online 23 离线 líxiàn offline 24 评论 pínglùn bình luận 25 回复 huífù trả lời 26 接收 jiēshōu chấp nhận 27 拒绝 jùjué từ chối 28 注册 zhùcè đăng ký 29 登录 dēnglù đăng nhập 30 下载 xiàzăi download 31 上传 shàngchuán upload 32 点击 diănjī click 33 脸书 liǎnshū facebook 34 加好友 jiā hǎoyǒu kết bạn 35 照片墙 zhàopiàn qiáng instagram 36 删除/解除好友 shānchú/jiěchú hǎoyǒu hủy kết bạn 37 直播 zhíbō phát trực tiếp, livestream 38 照片 zhàopiàn ảnh 39 签到 qiāndào đính kèm vị trí 40 赞/点赞 zàn/diǎn zàn like kèm các trạng thái 41 分享 fēnxiǎng chia sẻ 42 浏览 liúlǎn lượt xem 43 关注 guānzhù theo dõi/follow 44 粉丝 fěnsī follower 45 关注者 guānzhù zhě follower 46 你的小组 nǐ de xiǎozǔ nhóm của bạn 47 发现 fāxiàn khám phá 48 创建 chuàngjiàn tạo nhóm 49 设置 shèzhì cài đặt 50 收藏夹 shōucáng jiā mục mà bạn lưu 51 视频 shìpín video 52 公共主项 gōnggòng zhǔ xiàng page cộng đồng mà bạn có thể quan tâm 53 周边好友 zhōubiān hǎoyǒu tìm bạn bè gần bạn 54 游戏 yóuxì trò chơi 55 快拍 kuài pài tin của bạn 56 个人主项 gē rén zhǔ xiàng trang cá nhân 57 私信 sīxìn tin nhắn riêng tư 58 短信 duǎnxìn tin nhắn 59 通讯录 tōngxùn lù liên lạc 60 群聊 qún liáo trò chuyện nhóm 61 朋友圈 péngyǒu quān danh sách bạn bè 62 扫一扫 sǎo yì sǎo tìm bạn bằng cách quét mã 63 摇一摇 yáo yì yáo tìm bạn bằng cách lắc điện thoại 64 看一看 kàn yí kàn bạn xem thử 65 相册 xiāngcè bài đăng của tôi 66 表情 biǎoqíng thư viện nhãn dán 67 头像 tóuxiàng ảnh đại diện 68 昵称 níchēng nick name 71 微信号 wēixīn hào ID wechat 72 二维码名片 èr wéi mǎ míngpiàn mã QR 73 热门 rèmén các chủ đề hot 74 消息提醒 xiāoxī tíxǐng thông báo 75 我的赞 wǒ de zàn bài đã like 76 关注话题 guānzhù huàtí chủ đề đã follow 77 客服中心 kèfú zhōngxīn trung tâm hỗ trợ khách hàng 78 探索 tànsuǒ tìm kiếm 79 查询 cháxún tìm kiếm 80 趋势 qūshì xu hướng 81 编辑主项 biānjí zhǔxiàng chỉnh sửa trang cá nhân 82 动态 dòngtài nhật kí hoạt động 83 拉黑 lāhēi chặn 84 加好友 jiā hǎoyǒu kết bạn 85 转发 zhuǎnfā chuyển tiếp tin nhắn 86 垃圾信息 lājī xìnxī spam tin nhắn 87 链接 liánjiē đường link 88 上传图片 shàngchuán túpiàn tải ảnh lên 89 时间线 shíjiān xiàn dòng thời gian 90 退出 tuìchū đăng xuất 91 报告 bàogào báo cáo 92 投诉举报 tóusù jǔbào báo cáo vi phạm 93 博客 bókè blog 94 客服中心 kèfù zhōngxīn chăm sóc khách hàng 95 选择 xuǎnzé chọn 96 热点专题 rèdiǎn zhuāntí chủ đề nóng 97 专题 zhuāntí chủ đề 98 如果您还不是会员?请立即 rúguǒ nín hái búshì huìyuán? Qǐng lìjí chưa có tải khoản, click để đăng ký 99 忘了密码怎么办?从这里找回 wàngle mìmǎ zěnme bàn? Cóng zhèlǐ zhǎo huí click vào đây để lấy lại mật khẩu 100 工具 gōngjù công cụ 101 搜索引擎 sōusuǒ yǐnqíng công cụ tìm kiếm 102 免费注册 miǎnfèi zhùcè đăng ký 103 项目库 xiàngmù kù danh sách thư mục 104 书签 shūqiān dấu trang 105 网址 wǎngzhǐ địa chỉ website 106 推广服务 tuīguǎng fúwù dịch vụ quảng cáo 107 电子 diànzǐ điện tử 108 数据 shùjù dữ liệu 109 安全网上贸易 ànquán wǎngshàng màoyì giao dịch trực tuyến an toàn 110 图片不能为空 túpiàn bùnéng wéi kōng hình ảnh không được để trống 111 链接 liánjiē liên kết 112 安全服务器 ànquán fúwùqì máy chủ bảo mật 113 互联网服务提供商 hùliánwǎng fúwù tígōng shāng nhà cung cấp dịch vụ Internet 114 安全交易 ànquán jiāoyì nhà cung cấp uy tín 115 网站导航 wǎngzhàn dǎoháng sơ đồ website 116 用 户 名 yònghù míng tài khoản 117 工具栏 gōngjù lán thanh công cụ 118 会员登录 huìyuán dēnglù thành viên đăng nhập 119 资讯社区 zīxùn shèqū thông tin cộng đồng 120 文件夹 wénjiàn jiā thư mục 121 搜全站 sōu quán zhàn tìm tất cả các trang 122 最新资讯 zuìxīn zīxùn tin mới nhất 123 中国最新求购 zhōngguó zuìxīn qiúgòu tin mua bán mới đăng 124 商业资讯 shāngyè zīxùn tin tức thương mại 125 主页 zhǔyè trang chủ 126 网页 wǎngyè trang mạng 127 请您输入密码 qǐng nín shūrù mìmǎ vui lòng nhập mật khẩu 128 请您输入用户名 qǐng nín shūrù yònghù míng vui lòng nhập tài khoản 129 安全站点 ànquán zhàndiǎn Website bảo mật 130 请您输入法人代表 qǐng nín shūrù fǎrén dàibiǎo xin vui lòng nhập tên người đại diên 131 管理员 guănlĭ yuán quản trị viên 132 版主 bǎn zhǔ người kiểm duyệt 133 程序设计师 chéngxù shèjìshī lập trình viên 134 电脑编程 diànnăo biānchéng lập trình máy tính 135 开发人员 kāifā rényuán nhà phát triển 136 笔记本 bǐjìběn laptop 137 触摸板 chùmō băn touchpad 138 USB接口 USB jiē kǒu giao diện USB 139 移动设备 yídòng shèbèi thiết bị di động 140 设备 shèbèi thiết bị 141 智能手机 zhìnéng shŏujī điện thoại thông minh 142 触摸屏 chùmō píng màn hình cảm ứng 143 摄像头 shèxiàngtóu máy ảnh 144 耳机 ěrjī tai nghe 145 头戴式耳机 tóu dài shì ěrjī tai nghe 146 电池 diànchí pin 147 充电器 chōngdiàn qì bộ sạc 148 数据线 shùjù xiàn cáp dữ liệu 149 存储卡 cúnchŭ kă thẻ nhớ 150 数据 shùjù dữ liệu

Một số mẫu câu về chủ đề internet

互联网是一次新的商机,每一次新商机到来,都会造就一批富翁。

Hùliánwǎng shì yícì xīn de shāngjī, měi yícì xīn shāngjī dàolái, dūhuì zàojiù yī pī fùwēng.

Internet là một cơ hội kinh doanh mới, mỗi khi một cơ hội kinh doanh mới đến, nó sẽ tạo ra một nhóm những người đàn ông giàu có.

电子商务代表着未来贸易发展方向。 Diànzǐ shāngwù dàibiǎozhuó wèilái màoyì fāzhǎn fāngxiàng. Thương mại điện tử thể hiện hướng phát triển thương mại trong tương lai.

互联网是一种先进的生产力,用互联网的思想武装后做事情会事半功倍。 Hùliánwǎng shì yī zhǒng xiānjìn de shēngchǎnlì, yòng hùliánwǎng de sīxiǎng wǔzhuāng hòu zuò shìqíng huì shìbàngōngbèi. Internet là một loại năng lực sản xuất tiên tiến. Được trang bị những ý tưởng của Internet, làm mọi việc sẽ thu được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực.

电脑游戏让人上瘾的全部原因其实只有一个:创造一个属于我们自己的世界。 Diànnǎo yóuxì ràng rén shàngyǐn de quánbù yuányīn qíshí zhǐyǒu yīgè: Chuàngzào yīgè shǔyú wǒmen zìjǐ de shìjiè. Thực ra chỉ có một lý do tại sao trò chơi máy tính lại gây nghiện: tạo ra một thế giới của riêng chúng ta.

Hội thoại tiếng Trung về chủ đề Internet

A: 随着计算机技术的发展,互联网越来越受欢迎。 Suízhe jìsuànjī jìshù de fǎzhǎn, hùliánwǎng yuè lái yuè shòu huānyíng. Với sự phát triển của công nghệ máy tính, Internet ngày càng trở nên phổ biến.

B: 但是, 你认为学生在放学后应该去上网吗? Dànshì, nǐ rènwéi xuéshēng zài fàngxué hòu yīnggāi qù shàngwǎng ma? Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng học sinh có nên lên mạng sau giờ học không?

A: 是的, 我这么认为。我认为网络是一个好帮助。 Shì de, wǒ zhème rènwéi. Wǒ rènwéi wǎngluò shì yígè hǎo bāngzhù. Vâng tôi cũng nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng Internet là một công cụ hỗ trợ tốt.

B: 为什么? Wèishémme? Vì sao vậy?

A: 比如说,网络上你可以在短时间内找到任何你想要的信息,而不需要在图书馆里幸苦的去寻找。 Bǐrú shuō, wǎngluò shàng nǐ kěyǐ zài duǎn shíjiān nèi zhǎodào rènhé nǐ xiǎng yào de xìnxī, ér bù xūyào zài túshū guǎn lǐ xìng kǔ de qù xúnzhǎo. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào bạn muốn trong một khoảng thời gian ngắn trên Internet mà không cần phải tìm kiếm trong thư viện.

B: 那样听起来很方便。但是不少人认为互联网也有很多缺点,因为这里也有许多对学生来说不健康的信息。 Nàyàng tīng qǐlái hěn fāngbiàn. Dànshì bù shǎo rén rènwéi hùliánwǎng yěyǒu x uduō quēdiǎn, yīnwèi zhèlǐ yěyǒu xǔduō duì xuéshēng lái shuō bu jiàn kāng de xìnxī. Nghe có vẻ tiện lợi. Nhưng nhiều người cho rằng Internet cũng có nhiều bất cập, bởi cũng có nhiều thông tin không lành mạnh cho học sinh.

A: 那倒也是,而且如果花费太多时间在网络上,不仅对我们学习创造不良的影响, 而且也不利于我们的健康。 Nà dào yěshì, érqiě rúguǒ huāfèi tài duō shíjiān zài wǎngluò shàng, bùjǐn duì wǒmen xuéxí chuàngzào bùliáng de yǐngxiǎng, érqiě yě bù lìyú wǒmen de jiànkāng. Điều đó cũng đúng, và nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho Internet, nó sẽ không chỉ tạo ra tác động tiêu cực đến việc học của chúng ta mà còn có hại cho sức khỏe của chúng ta.

B: 我们应该合理使用网络,学习分辨好与坏的能力对我们来说是很重要的。 Wǒmen yīnggāi hélǐ shǐyòng wǎngluò, xuéxí fēnbiàn hǎo yǔ huài de nénglì duì wǒmen lái shuō shì hěn zhòngyào de. Chúng ta nên sử dụng Internet một cách hợp lý, và khả năng học cách phân biệt giữa tốt và xấu là rất quan trọng đối với chúng ta.

Trên đây là từ vựng tiếng Trung về chủ đề Internet. Cùng một số mẫu câu cũng như hội thoại về internet tiếng Trung. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trên hành trình chinh phục tiếng Trung của mình nhé!